Προσοχὴ στὸ «χάϊ τέκ» ξενύχτι!

Μιλᾶµε γιά τό ξενύχτι, πού προέρχεται ἀπό τήν «τεχνολογία στό δωµάτιο», ὅπως θά τήν λέγαµε. ∆ηλαδή τήν τηλεόραση, τούς ὑπολογιστές, τά βιντεοπαιχνίδια, τίς λεγόµενες ἱστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης καί τό διαδίκτυο ἐν γένει, τά κινητάκ.λπ. Μία κατάσταση πού ἰδιαίτερα ἀφορᾶ τή νέα γενιά. Ὅλα αὐτά πού ἔχουν κυριολεκτικά κλέψει τόν ὕπνο τῶν νέων καί τούς ἔχουν µεταβάλει σέ ἀγωνιώδεις ξενύχτηδες! Ἀξίζει νά τό δοῦµε”
  Αὐτή ἡ κατάσταση δὲν εἶναι ἐπανάσταση!
 Ὅλα ἀρχίζουν ἀπὸ τὴν ἐπιθυµία τῶν νέων νὰ ἔχουν τὸν ἰδιωτικό τους χῶρο µέσα στὸ σπίτι τους, µία ἐπιθυµία ποὺ δὲν εἶναι βέβαια ἀπορριπτέα. Ὅµως ὅταν ἀποκτοῦν αὐτὸ τὸν χῶρο καὶ στὴν προσπάθειά τους νὰ δείξουν ὅτι µεγάλωσαν πιά, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ τονίσουν τὴν διαφορετικότητά τους ἀπ’ τὰ ὑπόλοιπα µέλη τῆς οἰκογένειας, ἀµέσως τὸν µεταβάλουν σὲ χῶρο δωµάτιο «χάϊ τέκ»! Τότε ἀκριβῶς εἶναι ποὺ ἀρχίζουν καὶ τὰ «χάϊ τὲκ» ξενύχτια! 
 Σύµφωνα µέ τούς εἰδικούς ψυχολόγους ἡ κατάσταση αὐτή «ἀνήκει στά πλαίσια τῆς σιωπηλῆς τους ἐπανάστασης πρός τούς γονεῖς, κατά τήν ὁποία ὅσο ἀργά πᾶνε στό κρεβάτι τους, τόσο µεγαλύτεροι καί ἀνεξάρτητοι αἰσθάνονται»! Ἔτσι τὸ «χάϊ τέκ» ξενύχτι, ἔρχεται νά συµπληρώσει τό ἄλλο, ἐκεῖνο δηλαδή πού γίνεται ἐκτός σπιτιοῦ, ἐκεῖ στίς βραδινές καί βέβαια τίς µεταµεσονύχτιες ὧρες, µέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται! Τί κακή χρήση τῆς νύχτας! Τί κακή ἐξέλιξη στή χρήση τῆς νύχτας! Τί ἀπορρύθµιση τοῦ ὀργανισµοῦ καί τῆς προσωπικότητάς µας ἐκεῖ µέσα στή νύχτα!
Οἱ ἔγκυρες διαπιστώσεις

Ἀπορρύθµιση; Ἀσφαλῶς! Νὰ πῶς τὸ καταγράφουν αὐτὸ οἱ ἐπιστηµονικὲς ἔρευνες καὶ µελέτες. Λοιπόν
1. Στήν ἰατρική ἐπιθεώρηση «Pediatrics» δηµοσιεύτηκε µελέτη, σύµφωνα µέ τήν ὁποία, οἱ νέοι πού «χαλαρώνουν» τό βράδυ – ἀφοῦ διαβάσουν τά µαθήµατά τους – παίζοντας ἔντονα παιχνίδια στόν ἠλεκτρονικό τους ὑπολογιστή, µπορεῖ νά ἔχουν πρόβληµα νά κοιµηθοῦν ἤ νά µή θυµοῦνται ὅσα εἶχαν µελετήσει νωρίτερα!

2. «Οἱ ἐπιπτώσεις πού ἔχουν τά ἠλεκτρονικά µέσα στήν ὑγεία τῶν παιδιῶν εἶναι εὐρέως ἀναγνωρισµένες καί θεωροῦνται σοβαρό πρόβληµα», σηµειώνουν οἱ ἐρευνητές τοῦ Γερµανικοῦ Ἀθλητικοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Κολωνίας, ἐπισηµαίνοντας ὅτι ἡ µελέτη τους παρέχει πρόσθετες ἐνδείξεις γιά τίς ἀρνητικές συνέπειες πού ἔχει γιά τόν ὕπνο, τήν ὑγεία καί τίς ἐπιδόσεις τῶν παιδιῶν ἡ ὑπερβολική ἔκθεσή τους στούς ὑπολογιστές.
3. Σύµφωνα µέ στοιχεῖα τῆς Ὁµάδας Ὑπνικῆς Ἔρευνας καί Κλινικῆς Χρονοβιολογίας τοῦ Πανεπιστηµιακοῦ Νοσοκοµείου Κλαρίτ τοῦ Βερολίνου, ἡ φωτεινότητα τῆς ὀθόνης τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν συχνά διαταράσσει τόν κύκλο τοῦ ὕπνου, διότι ὁ ἐγκέφαλος λαµβάνει µία σειρά ἀπό λανθασµένα «σήµατα» ὅτι δέν ἔχει νυχτώσει!Ἔτσι τό καθηµερινό ξενύχτι µπροστά στήν ὀθόνη συνδέεται ἄµεσα µέ τήν ἀϋπνία.

4. Ὅπως δήλωσε στήν ἐφηµερίδα«Λά Ρεπούµπλικα» ὁ καθηγητής τῆς Νευρολογίας στό Πανεπιστήµιο τῆς Πάρµας, Λιµπόριο Παρίνο«ὁποιαδήποτε πηγή φωτός ἀπό τίς ὀθόνες πού βρίσκονται σ’ ἕνα δωµάτιο σκοτώνουν τήν µελατονίνη κι ἑποµένως τόν ὕπνο».
5. Ἔρευνα τοῦ Ἰατρικοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Τόκιο πού δηµοσιεύτηκε στό ἐπιστηµονικό περιοδικό «Brainand Development» ἀναφέρει πώς, τά παιδιά πού οἱ γονεῖς τους τά ἀφήνουν νά κοιµοῦνται ἀργά, παρακολουθώντας τηλεόραση ἤ παίζοντας στόν ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή,κινδυνεύουν µέ ἀϋπνία γιά τήν ὑπόλοιπη ζωή τους, µέ ὅ,τι αὐτή συνεπάγεται.
6. Σύµφωνα µέ µελέτη τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Πενσυλβανίας (ΗΠΑ) ἡ νυχτερινή τηλεθέαση µειώνει σηµαντικά τήν ποιότητα τοῦ βραδινοῦ ὕπνου καί µπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ σοβαρά προβλήµατα ὑγείας, λόγῳ τῆς µείωσης τοῦ ὕπνου πού µπορεῖ νά ὁδηγήσει.
7. Σύµφωνα µέ ἔρευνα τοῦ Πανεπιστηµίου Σάλφορντ στό Μάντσεστερ τῆς Βρετανίας 2 στούς 3 χρῆστες ἱστοσελίδων κοινωνικῆςδικτύωσης δηλώνουν πώς εἶναι πολύ δύσκολο νά χαλαρώσουν πλήρως ἤ νά κοιµηθοῦν, ὅταν εἶχαν ἀσχοληθεῖ προηγουµένωςἀρκετή ὥρα µέ αὐτά!
8. «Βρισκόµαστε ἐνώπιον ἑνός τύπου ἀϋπνίας πού χτυπάει τούς νέους» σηµειώνει ἡ Σιλβί Ρογιάντ Παρόλα, ψυχίατρος καί συντάκτριαµιᾶς µελέτης, πού εἶδε τό φῶς τῆς δηµοσιότητας στή Γαλλία. Οἱ «tecnoager», ὅπως ἀποκαλεῖται ἡ γενιά πού περιβάλλεται ἀπό πλῆθος ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν καί τεχνολογικῶν πειρασµῶν, εἶναι θύµατα τῶν chatrooms, τῶν SΜS καί τῶν βιντεο παιχνιδιῶν- πέρα ἀπό τίς ὧρες πού περνοῦν µπροστά στήν τηλεόραση, ὅπως ἔκαναν καί οἱ γονεῖς τους. Ὅπως ἡ ἴδια ὑποστηρίζει οἱ ἔφηβοι θά ἔπρεπε νά βρίσκονται στά κρεβάτια τους καί µέ τά φῶτα σβηστά στίς δέκα καί µισή τό βράδυ. Εἶναι ἡ ὥρα πού ὑποχωρεῖ ἡ λεγόµενη «θερµική καµπύλη» τοῦ σώµατος, µέ ἀποτέλεσµα νά εὐνοεῖται ὁ καλός ὕπνος.
Ἄς προσέξουµε καί τοῦτο τό χαρακτηριστικό κείµενο: «Στήν ἐφηβική ἡλικία, ἕνα ἀπ’ τά ζητήµατα πού προκύπτουν συχνά εἶναι ἡ ἀπαίτηση τοῦ ἐφήβου νά ἔχει τηλεόραση στό δωµάτιό του.
Τό νά ἔχει ὁ ἔφηβος τηλεόραση µόνος του στό δωµάτιό του, δέν εἶναι καλή ἰδέα. Ἡ παρακολούθηση τῆς τηλεόρασης, ἐπηρεάζει ἀρνητικά τήν κατ’ οἶκον ἐργασία, τό διάβασµα καί τά χόµπι τοῦ παιδιοῦ. Παράλληλα ὅταν ὑπάρχει τηλεό ραση στό δωµάτιό του, ἀποµονώνει τόν ἔφηβο ἀπ’ τήν ὑπόλοιπη οἰκογένεια κι ἀναπόφευκτα κλέβει τόν ὕπνο του.
Οἱ νυχτερινές ταινίες καί τά ζωντανά προγράµµατα συνήθως προσφέρουν πολύ λίγα στή µόρφωση ἤ στήν εὐηµερία κάποιου ἀτόµου.Σέ πολλούς ἐφήβους τό νά κοιτάζουν τηλεόραση ἀργά τό βράδυ, γίνεται πλέον µία καθιερωµένη συνήθεια. Οἱ βιολογικοί ρυθµοί τους σέ τέτοιες περιπτώσεις ἀλλάζουν, γιά νά προσαρµοστοῦν στίς συνήθειες τῆς παρακολούθησης τῆς τηλεόρασης. λεόρασης.
Τό ἀποτέλεσµα εἶναι ὅτι µένουν ξύπνιοι ὡς ἀργά καί τό πρωί ἔχουν δυσκολίες νά ξυπνήσουν καί νά πᾶνε στό σχολεῖο. Ἐπειδή νοιώθουν ὅτι ἔχουν ἔλλειψη ὕπνου, εἶναι ληθαργικοί καί νυστάζουν µέ τάση νά θέλουν νά κοιµηθοῦν πάνω στό θρανία τους καί νά εἶναι ἀφηρηµένοι κατά τή διάρκεια τῶν µαθηµάτων τους. Ὁ ρυθµός τῶν ἐφήβων πού ἐπηρεάζονται ἀπό τέτοιες καταστάσεις στήν οὐσία ἀλλάζει. Ὅταν οἱ συµµαθητές τους κοιµοῦνται αὐτοί κοιτάζουν τηλεόραση κι ὅταν οἱ ἄλλοι µαθαίνουν, αὐτοί κοιµοῦνται! ».

 Ἀλλά δέν εἶναι µόνον αὐτά Ὠστόσο ὅσα ἀναφέρθηκαν ἔχουν µέν νά κάνουν περισσότερο µ’ ἕνα σύγχρονο φαινόµενο, αὐτό τῆς ἀϋπνίας τῶν νέων, ὅµως ἡ ἀναφορά ἔγινε µόνο στίς σωµατικές ἐπιπτώσεις ἀπ’ τήν ἔλλειψη ὕπνου, ἀκόµη κι ἄν αὐτά πού κάνουν ξάγρυπνοι εἶναι τά σωστά.
Ἆραγε τί γίνεται γιά τό περιεχόµενο αὐτῶν τῶν ἀγρυπνιῶν; ∆ηλαδή γιά τό ἴδιο τό περιεχόµενο τοῦ θεάµατος καί τῶν παιχνιδιῶν; Τί φοβερές ἐπιπτώσεις µπορεῖ νά ἔχει γιά τo πνεῦµα καί τήν ψυχή τους, ἀλλά καί γι’ αὐτά τά ὁράµατα, τούς στόχους καί τίς ἐπιδιώξεις τους, ἀκόµη δέ καί γιά τό ἴδιο τους τό µέλλον; Ἐν τέλει ἄν µέ τίς ὅποιες ὀθόνες τους, µᾶς ἐλέγχουν τόσο πολύ σωµατικά, γιατί δέν µποροῦν νά ἐλέγξουν καί τά ὑπόλοιπα, µέ τήν ἐλεγχόµενη «πληροφορία» ποὺ διοχετεύουν σ’ αὐτά; Ἄς µᾶς προβληµατίσει ὅλους κι αὐτό. Κάποτε οἱ νέοι ξαγρυπνοῦσαν µελετώντας, οἱ ἐπιστήµονες ἐρευνώντας, οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ προσευχόµενοι Τώρα γιατί καί γιάποιούς ἀγρυπνοῦµε; Καί χρησιµοποιοῦµε στήν ὅποια ἐπανάστασή µας τά δικά τους δηλητήρια καί τά δικά τους τόσο ἐπικίνδυνα γιά µᾶς ὅπλα;
Συµπέρασµα
Οἱ νύχτες, ἀσφαλῶς, δέν εἶναι γιά «ξεσάλωµα», δηλαδή γιά τόν διασκορπισµό τῆς προσωπικότητας, τοῦ σώµατος καί τῆς ψυχῆς µας, ἀλλά γιά τή συγκέντρωση καί
τήν ἀναζωογόνηση τῆς ὕπαρξής µας. Γιά νά διοχετεύσουν τίς δυνάµεις µας σαφῶς σέ ὅ,τι ἀνώτερο, δηµιουργικό καί µεγάλο. «Γιά τά ἀγαθά», ὅπως λέει ὁ Ἅγ. Κύριλλος
Ἀλεξανδρείας. Τά µέσα πού τόσο ἄφθονα διαθέτει ἡ ἐποχή µας, θά αὐξάνονται σέ ποικιλία, ἑλκυστικότητα, ἀλλά καί προκλητικότητα. Ἀπό µᾶς ἐξαρτᾶται πῶς θά τά χρησιµοποιήσουµε. Γιά νά πορευτοῦµε πρός τό Φῶς ἤ γιά νά χάσουµε τό Φῶς καί νά βυθιστοῦµε κυριολεκτικά ἀπ’τό φυσικό στό πνευµατικό σκοτάδι; Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος
Σηµειώσεις:
1. Πηγή: tovima.gr
2. Ἡ ἔρευνα αὐτὴ βασίστηκε στοὺς λεγόμενους «κιρκαδιανοὺς» ρυθμούς, ποὺ ἀναφέρονται στὸ βιολογικὸ ρυθμὸ ἑνὸς ὀργανισμοῦ μὲ βάση τὸ 24ωρο, καὶ οἱ ὁποῖοι «κυβερνοῦν» τὸν
ὕπνο καὶ τὸ ξύπνημα ἀνθρώπων καὶ ζῴων. Οἱ ρυθμοὶ αὐτοὶ ἐλέγχονται ἀπὸ ἕνα συγκεκριμένο τμῆμα τοῦ ἐγκεφάλου τὸ ὁποῖο, μεταξὺ ἄλλων, λαμβάνει μηνύματα ἀπὸ τὴν ποσότη
τα τοῦ φωτὸς ποὺ εἰσέρχεται ἀπὸ τὰ μάτια.  Ὅταν τὰ παιδιὰ μένουν μέχρι ἀργὰ ξύπνια, τὸ τεχνητὸ φῶς τῆς λάμπας ὁδηγεῖ σὲ σύγχυση τὸν ἐγκέφαλο γιὰ τὸ πότε ξεκινᾶ ἡ ἡμέρα καὶ πότε
τελειώνει, ὁδηγώντας σὲ μονιμότερη διαταραχὴ τοὺς κιρκαδιανοὺς ρυθμοὺς τοῦ παιδιοῦ, ἀκόμη κι ὅταν αὐτὸ ἔχει μεγαλώσει.
3. Πηγή: tovima.gr
4. Πηγή: alopsis.gr
5. Πηγή: http://www.medlook.net