Ποιοι θέλουν ανύπαρκτο, πρακτικώς, το μάθημα των Θρησκευτικών;

από τον Κωνσταντίνο Αθ. Οικονόμου,δάσκαλο, συγγραφέα

Μετά από ερώτηση του βουλευτή των ΑΝΕΛ Νικ. Νικολόπουλου σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών στην Εκπαίδευση, ο υπουργός κ. Φίλης δήλωσε: “Το μάθημα των θρησκευτικών στη χώρα μας έχει ομολογιακό χαρακτήρα. Αυτό συνιστά έναν αναχρονισμό που τον αντιλαμβάνονται και φωτισμένοι ιεράρχες και θεολόγοι. Είναι αναγκαία η αναμόρφωση των θρησκευτικών, ώστε, να γίνει μάθημα θρησκειολογίας, γνώσης των θρησκευτικών, με την ιδιαίτερη παρουσίαση του πολιτισμικού ρόλου της Ορθοδοξίας στη χώρα μας. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, θεσμικά αρμόδιο επεξεργάζεται σχετικές προτάσεις».

 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠΟΙΩΝ “ΚΥΚΛΩΝ”: Είναι φανερό, ότι οι προτάσεις του. Υπουργού συμπίπτουν με τις επιδιώξεις σκοτεινών δυνάμεων και μάλιστα Τεκτόνων, που συστηματικά και αδιάκοπα βάλλουν κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως μοναδικής Κιβωτού της σωτηρίας. Ο σκοπός των σκοτεινών δυνάμεων είναι η δημιουργία μιας παγκόσμιας Θρησκείας και ενός παγκόσμιου κράτους, με ένα νέο «χριστό», που θα είναι και κυβερνήτης αυτού του παγκόσμιου συνονθυλεύματος! Για να επιτευχθεί ο στόχος, το σχέδιο περνά από φάσεις ενοποιήσεων, πολιτικές, οικονομικές, πολιτισμικές, γλωσσικές και βεβαίως [και κυρίως] εθνοφυλετικές και θρησκευτικές, τις οποίες βλέπουμε να σχεδιάζονται από ξένα κέντρα και ντόπιους πολιτικούς ασυλλόγιστους, να πραγματώνονται μέσω μιας παιδείας απονευρωμένης εκ των βασικών της στοιχείων [Πατρίδα, Χριστός] και να παρατηρείται απλώς από μια άνευρη εκκλησιαστική ηγεσία! Αυτή η παγκόσμια κίνηση ονομάστηκε «Παγκοσμιοποίηση», «Νέα Εποχή», «Νέα Τάξη» και «Οικουμενισμός». Οι Μασόνοι μάλιστα προβάλλουν τον Συγκρητιστικό Οικουμενισμό στα περιοδικά τους από δεκάδων χρόνων! Ας δούμε τι λέγει και τι σχεδιάζει εδώ και 120 χρόνια η ισχυρή Παγκόσμια Οργάνωση των Τεκτόνων. «Ο Τεκτονισμός προώρισται να υποδείξη την βάσιν επί της οποίας θα εδρασθή η παγκόσμιος θρησκεία του μέλλοντος, ήτις θα περισυναγάγει την Οικουμένην άπασαν εις μίαν ποίμνην υπό έναν ποιμένα..1…Δεν πρέπει εις τας Δημοσίας σχολάς να διδάσκηται ουδεμία κατήχησις». Γενικότερα, έχουν αποφασίσει να αρνούνται «Το δικαίωμα εις οιανδήποτε εκκλησίαν ή εκκλησιαστικήν αρχήν να επιβλέπη το Εκπαιδευτικόν Σύστημα οιουδήποτε της γης ευρισκομένου2»! Συνεπώς τα σχέδια του κ. Φίλη περί αναμορφώσεως του μαθήματος των Θρησκευτικών από ομολογιακό σε θρησκειολογικό, οι προτάσεις του και οι επιδιώξεις του αποδεικνύονται αναχρονιστικές, όπως αποδεικνύεται από το παραπάνω αποδεικτικό υλικό! Το σχέδιο λοιπόν, της από τα σχολικά θρανία αλλοιώσεως της Ορθοδόξου Πίστεώς μας ξεκίνησε πριν από 120 χρόνια, και στις ημέρες μας γίνεται προσπάθεια από την κυβέρνηση, να λάβει «σάρκα και οστά»! Με την αναμόρφωση του μαθήματος των Θρησκευτικών από ομολογιακό σε θρησκειολογικό, στη συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών μαθητών θα δημιουργηθεί το πνεύμα της Πανθρησκείας! Θα υπάρξει σύγχιση και αμφιβολία για την μοναδικότητα της Ορθοδοξίας ως της μοναδικής Εκκλησίας που έχει την πληρότητα της αλήθειας, και πολλοί νέοι θα οδηγηθούν ουσιαστικά στην αθεΐα.

ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ “ΜΩΡΑΝΘΕΝΤΟΣ ΑΛΑΤΟΣ” ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ: Με παρόμοιο του κου Φίλη τρόπο, εκφράστηκε και ο «φωτισμένος», πρ. Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός3: «Στον ιερό χώρο της Παιδείας μορφοποιούνται, μέσα από μία πολυετή εκπαιδευτική διαδικασία, οι νέοι πολίτες της κοινωνίας, οι οποίοι πρέπει να ελευθερωθούν από τις παλαιές θρησκευτικές προλήψεις και να γαλουχηθούν με τις νέες αρχές του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών. Η άμεση αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων της θρησκευτικής ύλης και ηανακάθαρσή της από τις παλαιές και παρωχημένες θρησκευτικές προλήψεις θα προετοιμάσουν τους νέους για να δεχθούν τις προτάσεις ενός εποικοδομητικού διαθρησκειακού διαλόγου.». Η άποψη-πρόταση του Πατριαρχικού[sic] Μητροπολίτη Δαμασκηνού ότι «πρέπει να ελευθερωθούμε από παλαιές θρησκευτικές προλήψεις και η ανακάθαρσή της θρησκευτικής ύλης από τις παρωχημένες θρησκευτικές προλήψεις”, συμπίπτουν απόλυτα με όσα γράφουν θριαμβευτικά οι Μασόνοι: «Είναι αναμφισβήτητον ότι η κατάπτωσις των θρησκευτικών προλήψεων οφείλεται εις τας Στοάς4». Τα συμπεράσματα είναι αυτονόητα!

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ “ΦΩΤΕΙΝΟΙ” ΙΕΡΑΡΧΕΣ;: Εκπληκτική λοιπόν, η ταύτιση στην ορολογία «για την αναμόρφωση των Θρησκευτικών» μεταξύ Δαμασκηνού και κ. Φίλη! Θα θέλαμε όμως να μάθουμε ποιοι είναι οι «φωτισμένοι» Ιεράρχες που θεωρούν αναχρονισμό τον ομολογιακό χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών και θέλουν την αναμόρφωσή του σε μάθημα θρησκειολογίας; Για τους τυχόν «φωτισμένους» Ιεράρχες που έχουν όμοιες με τον Υπουργό απόψεις, παραπέμπουμε στα κατωτέρω εδάφια της Αγίας Γραφής. Ησ. κ’ 20: «Ουαί οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν, οι τιθέντες το σκότος φως και το φως σκότος, οι τιθέντες το πικρόν γλυκύ και το γλυκύ πικρόν». Πράξ. κ’ 28-30: «οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την αφιξίν μου λύκοι βαρείς μη φειδόμενοι του ποιμνίου. και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών».

ΟΡΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ: Μα ας μην ξεχνάμε ότι ο κ. Φίλης αρνήθηκε να ορκιστεί επί του ιερού Ευαγγελίου. Ο Θεός του δίνει το δικαίωμα της επιλογής! Ορκίστηκε στον εαυτό του! Σύμφωνα με την Αγία Γραφή [Εβρ. ΣΤ’ 13-165], έγινε κι αυτός ισόθεος! Για την τιμή των λειψάνων της αγίας Βαρβάρας είπε ότι είναι μία μορφή ειδωλολατρείας! Όμως, ειδωλολατρεία και μάλιστα στην κλασική της μορφή, είναι να αρνείται κάποιος την ύπαρξη του Θεού. Να αρνείται ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός, ο Κυβερνήτης και ο Προνοητής του Σύμπαντος! ΄Οποιος αρνείται τον Θεό, θεοποιεί την κτίση, την «τύχη» και τη σύμπτωση των ατόμων της ύλης! Ο Θεός επέτρεψε, λόγω αποστασίας από την Ορθόδοξη Πίστη μεγάλου μέρους του Ελληνικού λαού, να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας, άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως άθεοι ή άθρησκοι, ή και άνθρωποι που ομνύουν στον εαυτό τους!

ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ: Ας θυμίσουμε στον κο Φίλη ότι στα χρόνια του Κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού στη Ρωσία, είχε καθιερωθεί από τους εκεί άθεους Μαρξιστές ο διαλεκτικός υλισμός σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης! Μετά από 70 χρόνια στυγνής καταπίεσης και διώξεων της Ορθοδοξίας, ο κομμουνισμός κατέρρευσε ως χάρτινος πύργος! Σήμερα η Ορθοδοξία ανθεί. Δεκάδες εκατομμύρια Ρώσοι, επέστρεψαν στην Εκκλησία! Όμως, ως απλοί πιστοί προσδοκούμε από τους Ιεράρχες της Διοικούσας Εκκλησίας, τον ΙΣΚΕ, και την Ιερά Κοινότητα του Αγίου ΄Ορους, να λάβουν θέση στο σοβαρότατο θέμα του μαθήματος των Θρησκευτικών, διότι άθεοι, μασόνοι και οικουμενιστές συμφωνούν στην μετατροπή του μαθήματος των Θρησκευτικών σε θρησκειολογικό μάθημα κι αυτό είναι ο πολιορκητικός κριός της άλωσης του Ελληνισμού!

…………………………………………………………………………….

  1. 1. πηγή: Tεκτονικό έντυπο «Aθηνά», 1894.
  2. 2. Πηγές περιοδικό «Αθηνά», έτους 1893, Τεύχος Μαρτίου σελ. 43, και περιοδικό «Πυθαγόρας», έτους 1931, Τεύχος Ιουλίου σελ. 306.
  3. 3. ”ΧΡΟΝΙΚΑ”, Μαρτιος-Απριλιος 1999.
  4. 4. «Πυθαγόρας» 1923, Τεύχος 1, Σελ. 18.
  5. 5. “Τῷ γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ’ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ’ ἑαυτοῦ λέγων· ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε· καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας· ἄνθρωποι μὲν κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος·“