Σας συμβουλεύω, να έχετε αγάπη, ταπείνωση και υπακοή και τακτική προσευχή, έστω και νοερώς. Η προσευχή είναι όπλο μεγάλο κατά του Σατανά.

παπα Δημήτρης Γκαγκαστάθης