Όταν ένας άνθρωπος παύει να πιστεύει στον Θεό, δεν είναι ότι δεν πιστεύει πια σε τίποτε… Πιστεύει σε ό,τιδήποτε… 
G. K. Chestertonε