ΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΤΗΣ Ο.Ο.Δ.Ε

 Η ΟΟΔΕ («Ορθόδοξη» Ομάδα Δογματικής Έρευνας) είναι μία ομάδα  που παρουσιάζεται ως Ορθόδοξη, αντιαιρετική και απολογητική ιστοσελίδα  ενώ είναι γεμάτη με κακόδοξες διδασκαλίες !
Η ΟΟΔΕ ανακατεύει την Ορθόδοξη διδασκαλία με ποικίλα αιρετικά διδάγματα.
Μέσω της αναμείξεως αλήθειας και ψεύδους και με έναν επίπλαστο «ορθόδοξο λόγο» προσπαθεί να παραπλανήσει τους αμαθείς, απληροφορήτους και καλοπροαιρέτους.
Η ΟΟΔΕ και η διδασκαλία της κτηνώδους καταγωγή του ανθρώπου :
Η ΟΟΔΕ χαρακτηρίζεται από την ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΗ θέση της απέναντι στην θεωρία της εξέλιξης των ειδών !!!
Η ΟΟΔΕ φιλοξενεί άρθρα ενάντια στην Εξέλιξη και ταυτόχρονα άρθρα υπέρ της Εξέλιξης!
 Αυτό το παραδέχεται και η ίδια και χαρακτηρίζει το θέμα της Εξέλιξης ως θεολογούμενο ζήτημα από δογματικής πλευράς !!!

 

Όσοι από την ΟΟΔΕ ασπάζονται την θρησκευτική δοξασία της Εξελικτικής Δημιουργίας έχουν συμπήξει ομάδα και ιστοσελίδα με επιστημονικοφανές περιεχόμενο ( EXELDIM).
Η Εξελικτική Δημιουργία είναι μία θρησκεία που υποστηρίζει την άποψη της ύπαρξης προ-Αδαμιαίων ανθρώπων που προήλθαν μέσω κατευθυνόμενης από τον Θεό Εξέλιξης από τα κτήνη !!!
Οι οπαδοί της Εξελικτικής Δημιουργίας πιστεύουν ότι η Εύα πραγματικά προήλθε από την πλευρά του Αδάμ.
Ο οποίος όμως Αδάμ είχε γονείς και ήταν καρπός σαρκικής συνάφειας προ- Αδαμιαίων ανθρώπων που με την σειρά τους προήλθαν από τους πιθήκους!!!
Οι θιασώτες αυτών των θεωριών δεν παραθέτουν, δεν τολμούν να παραθέσουν,  το όνομα ενός επιστήμονα Εξελικτή που να συμφωνεί μαζί τους και να λέει τα ίδια με αυτούς !!!
Οι επιστήμονες που αποδέχονται την Εξέλιξη δεν πιστεύουν ότι αυτή καθοδηγείται από τον Θεό ούτε πως η γυναίκα του Αδάμ προήλθε από την πλευρά του !
Άλλωστε απλώς και μόνο το ότι οι Εξελικτικοί Δημιουργιστές εμπλέκουν τον υπέρλογο Θεό στην θεωρία τους, αυτό την καθιστά αυτομάτως θρησκευτική δοξασία και όχι επιστημονική θεωρία.
Η Γραφή  λέγει ότι ο Αδάμ είναι Πρωτόπλαστος :
 «Ειμί μεν καγώ θνητός άνθρωπος ίσος άπασι και γηγενούς απόγονος ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΥ» Σοφία Σολομώντος 7:1
« Αδάμ γαρ πρώτος επλάσθη, είτα Εύα»  Α Τιμόθεο 2:1
« σὺ ἐποίησας ᾿Αδὰμ καὶ ἔδωκας αὐτῷ βοηθὸν Εὔαν στήριγμα τὴν γυναῖκα αὐτοῦ• ἐκ τούτων ἐγεννήθη τὸ ἀνθρώπων σπέρμα» Τωβίτ 8:6
Ενώ η Αγία Γραφή λέγει ότι από τον Αδάμ και την Εύα προήλθε το ανθρώπινο σπέρμα, οι αιρετικοί της ΟΟΔΕ λέγουν ότι υπήρχαν άνθρωποι προ- αδαμιαίοι !!!
Αν αυτό ήταν αλήθεια δεν θα υπήρχε το εδάφιο Τωβίτ 8:6 και τα όμοια προς αυτό.
Ο  Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Αδάμ πρό του εμφυσήματος του Δημιουργού ήταν ένα νεκρό χωμάτινο άγαλμα:
«Ἐννόησον γάρ μοι τὴν τάξιν τῆς διαπλάσεως͵ καὶ λογίζου πρὸ τοῦ ἐμφυσήματος τοῦ Δεσπότου͵ ὅπερ αὐτῷ γέγονεν εἰς πνοὴν ζωῆς͵ καὶ ἐγένετο εἰς ψυχὴν ζῶσαν͵ τί ἦν ὁ πλασθείς. Ἁπλῶς εἰκὼν ἄψυχος͵ καὶ ἀνενέργητος͵ καὶ εἰς οὐδὲν χρήσιμος͵ ὥστε τὸ πᾶν καὶ τὸ εἰς τοσαύτην αὐτὸν τιμὴν ἀγαγὸν͵ ἐκεῖνό ἐστι τὸ παρὰ τοῦ Θεοῦ γεγονὸς εἰς αὐτὸν ἐμφύσημα».
Οι αιρετικοί όμως επιμένουν ότι ο Αδάμ είχε γονείς προαδαμιαίους ανθρώπους που εξελίχθηκαν από πιθήκους !
Αυτή η διδασκαλία αποτελεί σήμα κατατεθέν της ελληνικής εκδόσεως της αίρεσης της Εξελικτικής Δημιουργίας και της ΟΟΔΕ.
Επίσης ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει : «Ποῖος γάρ, εἰπέ μοι, γάμος ἀπέτεκε Ἀδάμ;»
Ο Μέγας Αθανάσιος λέγει ότι η Εύα δεν εγεννήθη όπως ο Σηθ ούτε είναι αγέννητη όπως ο Αδάμ, ο Αδάμ δηλαδή είναι αγέννητος :
«Ἡ γὰρ Εὔα οὔτε ἐγεννήθη, ὡς ἐγεννήθη ὁ Σὴθ, οὔτε ἀγέννητος ἦν, ὥσπερ ὁ Ἀδάμ• ἀλλ’ ἐπορεύθη ἐκ τῆς πλευρᾶς τοῦ Ἀδάμ.
Ο Μέγας Βασίλειος λέγει : «τοῦ Ἀδὰμ μὴ γεννηθέντος ἀλλὰ πλασθέντος»
Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης λέγει : «ὁ Ἀδὰμ κατὰ τὴν φυσικὴν τῶν ἀνθρώπων γέννησιν οὐκ ἐγεννήθη»
Η ΟΟΔΕ και η θεόπνευστη Αγία Γραφή:
Ενώ η Αγία Γραφή δηλώνει για τον εαυτό της ότι :
«πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος» Β Τιμόθεον 3:16,
η ΟΟΔΕ υποστηρίζει ότι η Αγία Γραφή έχει λάθη!!!
Τώρα πως γίνεται η θεόπνευστη Γραφή να έχει λάθη….
αυτό μόνο η ΟΟΔΕ μπορεί να το καταλάβει !
Παραθέτω δείγμα της ασεβούς συμπεριφοράς της ΟΟΔΕ προς την Αγία Γραφή (Οι υπογραμμίσεις δικές μας):
«Για παράδειγμα, ο Λουκάς αναφέρει μια φράση του Χριστού από την “επί του όρους ομιλία”, ως εξής: “μακάριοι οι πτωχοί, ότι υμετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού”
(Λουκάς 6/ς: 20).
Αντιθέτως ο Ματθαίος την αναφέρει ως εξής:
“μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών”
(Ματθαίος 5/ε: 3).
Όπως μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί, άλλο είναι “οι πτωχοί”, και άλλο “οι πτωχοί το πνεύματι”. Και έστω και αν ισχύουν και οι δύο αυτές φράσεις για τη Χριστιανική πίστη, δεν είπε ο Χριστός και τα δύο.
Ένα από τα δύο είπε.
Τι ακριβώς είπε;
Είναι σαφές ότι τα λόγια του, μεταφέρθηκαν διαφορετικά, από τον έναν εκ των δύο Ευαγγελιστών!
Γιατί εδώ, μεσολάβησε η προσωπική κατανόηση του μεταφέροντος τον λόγο του Χριστού, και η μνήμη του.»
(Από την μελέτη του Ν. Μαυρομάγουλου:
«Είναι η Αγία Γραφή αλάθητη;» που  δημοσιεύεται  στην ιστοσελίδα της  ΟΟΔΕ).
 ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΑΤΟΠΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ ΟΟΔΕ
1)    «ο Λουκάς αναφέρει μια φράση του Χριστού από την “επί του όρους ομιλία”, ως εξής: “μακάριοι οι πτωχοί, ότι υμετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού”
(Λουκάς 6/ς: 20).»
Η ΟΟΔΕ εκτοξεύει ένα πελώριο ψεύδος. Ισχυρίζεται ότι η φράση του Χριστού “μακάριοι οι πτωχοί, ότι υμετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού” (Λουκάς 6: 20) , ότι δήθεν ο Χριστός την είπε στην ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ !!!
Ουδέν ψευδέστερον !
Την φράση αυτή ο Ιησούς την είπε σε ομιλία του σε πεδιάδα όχι στην επί του όρους ομιλία του…
« ᾿Εγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ.  Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασε,  Σίμωνα, ὃν καὶ ὠνόμασε Πέτρον, καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην, Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον,  Ματθαῖον καὶ Θωμᾶν, ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον Ζηλωτήν,  ᾿Ιούδαν ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ισκαριώτην, ὃς καὶ ἐγένετο προδότης,  καὶ καταβὰς μετ᾿ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ ῾Ιερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν,  καὶ οἱ ὀχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, καὶ ἐθεραπεύοντο•  καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει ἅπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ᾿ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας.  Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγε•μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.» Λουκάς 6: 12-20
Ο Λουκάς δεν αντιφάσκει προς τον Ματθαίο, απλώς αναφέρεται σε άλλη ομιλία του Ιησού.
Ο Λουκάς αναφέρεται σε ομιλία του Χριστού όταν Αυτός «καταβὰς (από του όρους)… ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ».
Ο Ματθαίος από την άλλη αναφέρεται στην λεγόμενη Επί του Όρους ομιλία  του Χριστού όταν Αυτός– «Ιδών δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος, καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,  καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων• μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»  Ματθαίος 5:1-3
Έχουμε λοιπόν ΔΥΟ ομιλίες του Ιησού.
Την φράση «μακάριοι οἱ πτωχοί» την είπε στην ομιλία του στην πεδιάδα.
Και την φράση «μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι» την είπε στην ομιλία του στο όρος.
Επιπλέον απόδειξη ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές ομιλίες είναι και το γεγονός ότι ο Λουκάς αναφέρει διαφορετικό αριθμό μακαρισμών από τον Ματθαίο.
2)   «δεν είπε ο Χριστός και τα δύο. Ένα από τα δύο είπε» ! Λάθος κύριοι της ΟΟΔΕ ο Ιησούς είπε και τα δύο.
3)   «Είναι σαφές ότι τα λόγια του, μεταφέρθηκαν διαφορετικά, από τον έναν εκ των δύο Ευαγγελιστών» !
Το μόνο σαφές κύριοι της ΟΟΔΕ είναι ότι έχετε μεγάλη έπαρση…..
Δεν ντρέπεστε καθόλου να αφήνετε  υπόνοιες ότι κάποιος από τους Ευαγγελιστές μετέφερε διαφορετικά τα λόγια του Κυρίου;
Νομίζετε ότι οι Ευαγγελιστές είναι σαν εσάς διαστροφείς των θείων λόγων ;
Νομίζετε ότι όπως ισχυρίζεστε ότι ο Πρωτόπλαστος Αδάμ είχε γονείς (!!!) έτσι θα πείσετε ότι τα Ευαγγέλια έχουν δήθεν λάθη τα οποία εσείς  ανακαλύψατε ;
4)  «μεσολάβησε η προσωπική κατανόηση του μεταφέροντος τον λόγο του Χριστού, και η μνήμη του.»
Ξεχνάτε κύριοι της ΟΟΔΕ ότι μεσολάβησε και κάτι ΑΛΛΟ :
« ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν» Ιωάννης 14:26.
ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ ΑΚΡΟΒΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΟΔΕ…
Στο ίδιο κείμενο της η ΟΟΔΕ   ανακαλύπτει όπως ισχυρίζεται και άλλο λάθος της Γραφής !
Γράφει η κακόδοξη ΟΟΔΕ :
«Γράφει ο Ματθαίος στο 27/κζ: 9:
“Τότε επληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος: Και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια, την τιμήν του τετιμημένου ον ετιμήσαντο από υιών Ισραήλ”
Λοιπόν, ψάξτε όσο θέλετε τον Ιερεμία.
Αυτό το εδάφιο δεν θα το βρείτε!
Και ας γράφει ο Ματθαίος ότι το λέει ο Ιερεμίας.
Πού είναι αυτό το εδάφιο;
Βρίσκεται στον προφήτη Ζαχαρία!
Γράφει ο Ζαχαρίας:
“και ερώ προς αυτούς: Ει καλόν ενώπιον υμών εστι, δότε στήσαντες τον μισθόν μου ή απείπασθε• και έστησαν τον μισθόν μου τριάκοντα αργυρούς”
(Ζαχαρίας 11/ια: 12).
Είναι προφανές εδώ, ότι ο Ματθαίος έγραψε από μνήμης την προφητεία, και έκανε λάθος!
Νόμιζε ότι την είχε διαβάσει στον Ιερεμία, αλλά την είχε διαβάσει στον Ζαχαρία!»
Κατάλαβες αγαπητέ αναγνώστη;
Ενώ ο Ματθαίος αναφέρεται στο ΡΗΘΕΝ (αυτό που έχει ειπωθεί – όχι απαραίτητα γραπτώς) του Προφήτου Ιερεμία η ΟΟΔΕ θεωρεί ότι ο Ματθαίος μπερδεύτηκε με την ΓΡΑΠΤΗ φράση του Ζαχαρία που όμως είναι διαφορετική από την αναφερόμενη ΡΗΣΗ του Ιερεμία!

 

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ