Του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή

Ο Θεός δεν βλέπει την ποσότητα των αγώνων μας, αλλά εξετάζει το σκοπό και τη διάκριση με την οποίαν τους πραγματοποιούμε και ανάλογα στέλλει το αγαθό, μέγα και πλούσιο έλεος Του.