Μή συνηθίζεις να κουβεντιάζεις για πράγματα, που δεν είδες με τα 

ίδια σου τα μάτια, σαν να τα έχεις δει. Μήν βεβαιώνεις με 
πεποίθηση εκείνα, που έχεις μόνο ακούσει. Συνήθιζε τη γλώσσα σου 
να λέει πάντα αλήθεια.
Το ψέμα γεννιέται συχνά από τη επιθυμία, να αρέσουμε στους 
ανθρώπους κι απομακρύνει από την ψυχή, τον φόβο του Θεού.
Αββάς Ησαΐας ο Αναχωρητής.