“Αν πιστεύεις ό,τι σου αρέσει από το Λόγο του Θεού και απορρίπτεις ό,τι
 
 δεν σου αρέσει,δεν πιστεύεις στο Λόγο του Θεού,πιστεύεις στον εαυτό 
 
σου.”

 Αγ. Αυγουστίνος