Συζήτηση με κάποιον κομμουνιστή(Αρχ.Ιωήλ Γιαννακόπουλου)

Συζήτηση με κάποιον κομμουνιστή
 
-Και ο Χριστιανισμός, πάτερ μου, κομμουνισμός είναι.Στον κοινωνικό τομέα δεν υπάρχει μεταξύ τους καμία διαφορά.Και οι δύο θέλουν ισότητα,αδελφοσύνη,κοινωνική δικαιοσύνη.
 
-Υπάρχει κάποια διαφορούλα.
-Ποιά;
-Ο Χριστιανισμός λέει στον οπαδό του:γιατί να έχεις εσύ και να μην έχει αυτός;Λοιπόν δώστου!Ο Κομμουνισμός λέει στον οπαδό του:Γιατί να έχει αυτός και να μην έχεις εσύ;Λοιπόν πάρτου!Κατάλαβες την διαφορά;
Αρχιμανδρίτου Ιωήλ Γιαννακόπουλου-Ανέκδοτα