Εγκύκλιο κήρυγμα Μητροπολίτου Γόρτυνος Ιερεμία για την εορτή της Παναγίας

 
    IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
    ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Σάββατο 15 Αὐγούστου 2015
1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶναι γιορτή τῆς Παναγιᾶς. Σήμερα εἶναι τό «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ», ὅπως τό λέει ὁ λαός μας. Ἡ σημερινή ἑορτή, ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπό ὅλες τίς θεομητορικές ἑορτές. Σήμερα ἑορτάζουν ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ὁπουδήποτε τῆς γῆς καί ἄν βρίσκονται. Μά ἰδιαίτερα ἑορτάζουμε ἐμεῖς πού κατοικοῦμε αὐτήν τήν εὐλογημένη καί δοξασμένη χώρα, πού λέγεται Ἑλλάδα. Πραγματικά, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εὐλαβούμεθα καί ἀγαπᾶμε ἰδιαίτερα τήν Παναγία καί τήν ἔχουμε συνδέσει μέ τήν ἱστορία μας. Τήν ἔχουμε ἀνακηρύξει Ὑπέρμαχο Στρατηγό μας. Ἐκεῖνο τό τροπάριο, «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τά νικητήρια…», εἶναι ὁ πρῶτος καί ὁ κύριος Ἐθνικός μας Ὕμνος. Ὅλη ἡ Ἑλλάδα μας, σέ μικρά χωριά καί σέ μεγάλες πόλεις, εἶναι σπαρμένη μέ μικρούς καί μεγάλους Ναούς ἀφιερωμένους στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.
2. Τό πρῶτο πού ἔχω νά σᾶς πῶ στήν ἐγκύκλιό μου αὐτή, ὦ φιλέορτοι χριστιανοί, εἶναι νά ἔχουμε σωστή πίστη γιά τήν Παναγία μας, αὐτήν τήν πίστη πού ἔχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Δέν πιστεύουμε ἐμεῖς τήν Παναγία τῶν Παπικῶν, τήν «Φραγκοπαναγιά», ὅπως τήν λέει ὡραῖα ὁ λαός μας, οὔτε, πολύ περισσότερο, πιστεύουμε τήν Μαρία τῶν Προτεσταντῶν· ἀλλά πιστεύουμε καί ὁμολογοῦμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὅπως τήν ψάλλουμε ἐδῶ στήν Ἐκκλησία μας καί ὅπως τήν τραγουδᾶμε στά ἑλληνικά μας τραγούδια. Λέγοντας, χριστιανοί μου, τούς Χαιρετισμούς στήν Παναγία, ὅσο μπορεῖτε κάθε μέρα, ἤ λέγοντας μία παράκληση σ᾽ Αὐτήν, τήν Ἀρχόντισσα Κυρία μας, κάνετε μιά σωστή ὁμολογία τῆς Ὀρθόδοξης πίστης στήν Παναγία. Γιατί αὐτά τά τροπάρια εἶναι δογματικά τροπάρια, περιέχοντα τήν ὀρθόδοξη θεοτοκολογία.
3. Τό δεύτερο πού θέλω νά σᾶς πῶ, ἀδελφοί μου, σήμερα στήν μεγάλη μας αὐτή Θεομητορική ἑορτή, εἶναι, σάν Ἕλληνες, νά εἴμεθα εὐγνώμονες στήν Παναγία γιά τά ὅσα καλά καί θαυμαστά, παλαιότερα καί νεώτερα, ἔκανε στήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα. Αὐτή ἦταν Ἐκείνη στήν Ὁποία προσευχόταν, ἐδῶ στήν Ἀρκαδία, ὁ δικός μας Κολοκοτρώνης καί ἔλεγε στούς συντρόφους του ὅτι τοῦ «χαμογέλασε» ἀπό τήν Εἰκόνα Της καί τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι θά δοῦμε λευτεριά στόν τόπο μας. Ὅπως καί  εἴδαμε τήν λευτεριά αὐτή μέ τήν εὐλογία Της. Καί αὐτή πάλι, ἡ Παναγία, ἦταν Ἐκείνη, πού ἔβλεπαν οἱ φαντάροι μας στά χιονισμένα βουνά τῆς Ἀλβανίας νά πηγαίνει μπροστά τους καί νά τούς ὁδηγεῖ καί τά βόλια τοῦ ἐχθροῦ ἄλλαζαν στροφή!
4. Καί σ᾽ Αὐτήν πάλι καί τώρα, ὦ ἀδελφοί μου χριστιανοί καί πατριῶτες, σ᾽ Αὐτήν καταφεύγουμε καί τώρα, πού ἡ πατρίδα μας μᾶς φαίνεται σάν νά περνάει μιά ἄλλη τουρκιά καί μιά ἄλλη κατοχή. Καί θερμοπαρακαλοῦμε γονατιστά τήν Ἀρχόντισσα Κυρία μας νά μᾶς σώσει ἀπό τίς ἐπιβουλές τῶν ἐχθρῶν μας καί νά μᾶς βγάλει ἀπό τόν λάκκο τόν βαθύ, στόν ὁποῖο πέσαμε – μᾶς ἔρριξαν – καί νά ἀνορθωθοῦμε πάλι ὡς ἔνδοξο καί φιλότιμο γένος, πού προσκυνάει τόν Τριαδικό Θεό καί τιμᾶ καί γεραίρει Αὐτήν, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ΑΜΗΝ!