“Η Παναγίας μας, να σώζη διά πρεσβειών Της, όλους μας και ιδιαιτέρως την γλυκυτάτη και πολυβασανισμένη, από τις δικές μας αμαρτίες και την δική μας αποστασία από τον Θεό, Πατρίδα μας.” αναφέρει μεταξύ άλλων ο Μητρ. Πατρών Χρυσόστομος σε εγκύκλιό του για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

 Αναλυτικά:

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 

Παιδιά μου ευλογημένα,

Κάθε χρόνο η μεγάλη εορτή της Παναγίας μας, συνεπαίρνει το είναι μας και μας μεταφέρει σε κόσμους ουράνιους, όπου συμπλεκόμενοι μετά των αγγελικών δυνάμεων, υμνούμεν «την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφίμ».

Καθώς ακούεται το συγκλονιστικό τροπάριο «Την σην δοξάζουσι κοίμησιν, Εξουσίαι, Θρόνοι, Αρχαί, Κυριότητες, Δυνάμεις και Χερουβίμ και τα φρικτά Σεραφίμ…» ο νούς μεταίρεται, υψούται, καλύνεται, λαμπρύνεται και η καρδία αισθάνεται έντονη την θεοείδειά της, ενώ βεβαιώνεται και πάλι ότι ο θάνατος ενικήθη, αφού εορτάζομε χαρμοσύνως την μετάσταση της Πλατυτέρας των ουρανών και την τιμάμε, ως μετά τόκον παρθένον και μετά θάνατον ζώσαν.

Συγχρόνως γνωρίζομε, ότι η Παναγία μας είναι η μεγάλη μας μάνα, η ακοίμητη προστασία και η αμετάθετη ελπίδα μας. Είναι ο επιστηριγμός στις δυσκολίες, η ανόρθωση στις πτώσεις μας, η αισιοδοξία μας μέσα στον ωκεανό της απελπισίας, η παρηγοριά μας στις ώρες του πόνου, της ανέχειας, του κατατρεγμού και των ποικίλων δυσκολιών.

Προς την πανακήρατη μορφή Της ατενίζομε, ιδιαιτέρως σήμερα και καρδία, χείλεσι και όμμασι, προσψαύοντες την παντοιοτρόπως εκφραζομένη μητρική της στοργή και αγάπη, δεόμεθα και καθικετεύομε.

α) Υπέρ των προσωπικών μας θεμάτων, προβλημάτων, αδυναμιών και ποικίλων δυσκολιών, των πανταχόθεν προερχομένων.

β) Υπέρ υγείας και κατά Θεόν προόδου και ευημερίας των μελών της οικογενείας μας, διότι εκτός από τις όποιες δικές μας φροντίδες και τον σύνδεσμο της ενότητος που είναι απαραίτητα, απαιτείται η άνωθεν ενίσχυση και ο παρά Θεού επιστηριγμός.

γ) Υπέρ των εν περιστάσεσι, ποικίλαις δυσκολίαις και ανάγκαις ευρισκομένων συνανθρώπων μας. Υπέρ της νεολαίας μας, η οποία αντιμετωπίζει την ανεστιότητα, την πνευματική πενία, την ανεργία και ζεί στην εποχή της καταπτώσεως των αξιών, της διαλύσεως των πνευματικών και των κοινωνικών θεσμών, της απαξιώσεως του ανθρωπίνου προσώπου.

δ) Υπέρ της Πατρίδος μας, η οποία διέρχεται μία από τις δυσκολότερες περιόδους της πορείας της, στο διάβα του χρόνου και της ιστορίας. Εξ’ άλλου είναι πανθομολογούμενη, η ιδιαιτέρα αγάπη και προστασία της Παναγίας μας προς την Ορθόδοξη Πατρίδα μας, η οποία την τιμά και την μεγαλύνει ως Υπέρμαχον Στρατηγόν, πρόμαχον ισχυρόν, φρουρόν ακοίμητον και προστάτιδα ακαταμάχητον. Η θαυμαστή και ιδιαίτερη μέριμνα της Υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου προς την Ελλάδα φαίνεται και μαρτυρείται και από την πληθύν των Ιερών Προσκυνημάτων, των Ιερών Μονών, των μεγάλων Ναών και αμετρήτων παρεκκλησίων και εξωκκλησίων, που είναι αφιερωμένα στη μνήμη Της.

Παράλληλα όμως με τις όποιες εκ βάθους καρδίας μας δεήσεις και μύχιες ικεσίες μας, απαραίτητο είναι να προσπαθήσωμε να μιμηθούμε κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας, την Υπεραγία Κόρη της Ναζαρέτ, την Θεοτόκο Μαρία στις αρετές Της, καλλιεργώντας τον εσωτερικό μας κόσμο με ταπείνωση, προσευχή, υπακοή στο θέλημα του Θεού, νηστεία, Μυστηριακή ζωή και αφοσίωση εν γένει στην αγία μας Εκκλησία, εντός της οποίας αναγεννάται και σώζεται ο άνθρωπος.

Σήμερα στην πανέορτο μνήμη Της ας την μιμηθούμε στο έλεος και στην ευσπλαχνία και όπως εκείνη ανοίγει τους κρουνούς της μητρικής Της αγάπης και μας ελεεί, έτσι και μείς να αφήσωμε την καρδιά μας, να αγκαλιάση τους αδελφούς μας, που κάπου κοντά μας, δίπλα μας, μπροστά μας, απλώνουν το χέρι τους, μας ικετεύουν με τα λόγια τους, μας παρακαλούν με τα μάτια τους, μας μιλάνε τόσο εύγλωττα με την εκκωφαντική σιωπή τους και ζητούν από μας, βοήθεια, ενίσχυση και επιστηριγμό.

Κάθε χρόνο την ημέρα αυτή την αφιερώνομε στους πτωχούς, στους πένητες και εμπεριστάτους αδελφούς μας και προσφέρομε, ως ενθυμείσθε και από τα προηγούμενα χρόνια, ο,τι ο καθένας δύναται για να τους ενισχύσωμε σε στιγμές πολύ δύσκολες και καιρούς απαράκλητους.

Σας παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, εφ’ όσον επιθυμήτε και δύνασθε, εξερχόμενοι του Ιερού Ναού, να αφήσετε στο δίσκο που θα ευρίσκεται στο Επιτροπικό του Ναού, τον οβολόν της αγάπης σας, ώστε να βοηθήσωμε τους πολλούς πτωχούς άδελφούς μας που βρίσκονται γύρω μας. Από αυτά τα χρήματα, δίδομε τρόφιμα, πληρώνομε ενοίκια, σπουδάζομε πτωχούς μαθητάς και φοιτητάς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αντιμετωπίζομε προβλήματα υγείας πολλών συνανθρώπων μας, κυρίως περιπτώσεις που χρειάζονται εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα στο εξωτερικό και γενικά καλύπτομε ποικίλες ανάγκες αναξιοπαθούντων.

Αδελφοί μου, εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου σε όλους σας, να έχετε την ευλογία του Θεού και διά πρεσβειών της Παναγίας μας, να σας χαρίζη ο Κύριος, υγεία ψυχοσωματική, χαρά, υπομονή και δύναμη για την αντιμετώπιση των όποιων αντίξοων καταστάσεων και δυσκολιών.

Η Παναγίας μας, να σώζη διά πρεσβειών Της, όλους μας και ιδιαιτέρως την γλυκυτάτη και πολυβασανισμένη, από τις δικές μας αμαρτίες και την δική μας αποστασία από τον Θεό, Πατρίδα μας.

Τα έτη σας πολλά και αγιασμένα.

Σας ασπάζομαι με πατρική αγάπη και πατρικές ευλογίες.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

U Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ