ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΕΒΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, ΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΝIΕΡΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ

(Αντίδωρο στην «εν πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον» ο τερματισμός των ατοπημάτων των σχετικών με το κοράνι, από Ιεράρχες της Εκκλησίας μας)
Το ανίερο κοράνι μεταφέρει στις μέρες μας την ασέβεια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, του αιρετικού Νεστορίου.  Ως γνωστό ο αιρετικός Νεστόριος, ο οποίος υπήρξε Πατριάρχης Κωσταντινουπόλεως, είχε καταδικασθεί από την Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο.  Ο αιρετικός Νεστόριος δεν δεχόταν να καλείται η Παναγία μας Θεοτόκος.
Δυστυχώς αυτή την ασέβεια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, την μεταφέρει στη χειρίστη της μορφή το βλάσφημο κοράνι.  Οι βλάσφημες αναφορές του ανίερου κορανίου για την Υπεραγία Θεοτόκο, λυπούν κάθε Χριστιανό.  Το κοράνι, κεφ. Δ, στιχ. 171 γράφει «Ο Χριστός Ιησούς, ο γυιός της Μαριάμ, δεν είναι περισσότερο από Απόστολος του Θεού» και στο κεφ. Ε, στιχ. 75 «Βλασφημούν όποιοι λένε ότι ‘’Ο Θεός είναι ο Χριστός ο γιός της Μαριάμ’’ ».

 

Άλλη πάλι πλάνη στο κοράνι (κεφ. ΙΘ, στιχ. 88-92)  αναφέρει «Και είπαν ‘’Ο Φιλάνθρωπος (Θεός) επήρε (γέννησε) ένα γιο!  Πραγματικά προσφέρατε κάτι το τερατώδες!  Λίγο έλειψε κι οι ουρανοί ήταν έτοιμοι να εκραγούν, η γη να χωριστεί στα δύο και τα βουνά να πέσουν κάτω σε ερείπια.  Κι αυτό γιατί είχαν επικαλεστεί ένα γιο για τον  Φιλάνθρωπο (Θεό).  Και δεν μπορεί να διευκρινιστεί πως η (μεγαλειότητα) του Φιλάνθρωπου (Θεού) ήταν δυνατό να πάρει (να γεννήσει) ένα γιο! ».
Λύπη επίσης  μεγάλη αισθάνεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός επίσης γι’ αυτό που γράφει το κοράνι (κεφ. Ε, στιχ. 119)  «Και πρόσεξε, όταν ο Θεός είπε : Ω! Ιησού, γιέ της Μαριάμ! Μήπως είπες στους ανθρώπους : ‘’Λατρεύετε εμένα και την μητέρα μου σαν Θεούς’’, μειώνοντας έτσι το Θεό;».
Εις την Μνήμη της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, οι Ορθόδοξοι ψάλλομε «Νικητικά μεν βραβεία ήρω, κατά της φύσεως Αγνή Θεόν κυήσασα…», «Η Πανάμωμος νύμφη, και Μήτηρ της ευδοκίας του Πατρός, η Θεώ προορισθείσα εις εαυτού κατοίκησιν, της ασυγχύτου ενώσεως, σήμερον την άχραντον ψυχήν, τω Ποιητή και Θεώ παρατίθεται, ην Ασωμάτων δυνάμεις, θεοπρεπώς υποδέχονται…», «Ότε εξεδήμησας Θεοτόκε, προς τον εκ σου τεχθέντα αφράστως…» και τα τόσα άλλα υπέροχα της  Ακολουθίας της Θεομητορικής αυτής εορτής.
Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την Μνήμη της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, την εορτή που ο Ορθόδοξος λαός, καλεί  το «Πάσχα της Παναγιάς».  Οι ευχές τούτες τις μέρες έχουν την ανάλογη ευγνωμοσύνη στη Μεγαλόχαρη Θεοτόκο, με την  απλούστατη συντετμημένη ευγένεια της Ορθόδοξης ψυχής,  «Καλή Παναγιά».
Αντίδωρο στην «εν πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον», ας είναι και η απόσυρση της συνέντευξης που είναι αναρτημένη σε ιστοσελίδα Ιεράς Μητροπόλεως στην Κύπρο, με την αναφορά στο κοράνι που μας λύπησε : («Τι ωραία θα ήταν και οι Ελληνοκύπριοι να ήξεραν και το Κοράνι.  Τι λέει ο Μωάμεθ για τον Ιησού Χριστό, για την Παναγία.  Πολύ σπουδαία πράγματα αυτά αλλά δεν τα ξέρουν…»).  Επίσης ας τεθεί τέρμα στο ατόπημα κάποιων Ιεραρχών μας που  δωρίζουν το ανίερο και βλάσφημο κοράνι και επιπρόσθετα το καλούν και ιερό.

 

* Τα εντός εισαγωγικών κορανικά εδάφια είναι παρμένα από το κοράνι των εκδόσεων Λάτση