Κάποτε ρώτησαν τον μακαριστό Π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο (1930-1989), όταν προκύπτει θέμα υγείας τι πρέπει να κάνουμε.

Να προσευχόμαστε μόνο στον Θεό ή να ζητάμε και την ιατρική βοήθεια;

– Όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα με την υγεία μας, πρέπει να αρκούμαστε στην επίκληση της Θείας βοηθείας ή μπορούμε να καταφεύγουμε και στην ιατρική επιστήμη;

-Και τα δύο τα αποδέχεται ο Θεός: «Τίμα ιατρόν προς τας χρείας αυτού τιμαίς αυτού, και γαρ αυτόν έκτισε Κύριος• παρά γαρ Υψίστου εστίν ίασις…Κύριος έκτισεν εκ γης φάρμακα, και ανήρ φρόνιμος ου προσοχθιεί αυτοίς (= δεν τα αποστρέφεται)» (Σοφ. Σειράχ λη΄14).

Η καταφυγή στην ιατρική επιστήμη δεν αναιρεί την επίκληση της Θείας βοήθειας. Οι Χριστιανοί δηλαδή χωρίς να αρνούνται την ιατρική βοήθεια, πρέπει να προσεύχωνται ώστε να φωτίσει ο Θεός τους γιατρούς να κάνουν την σωστή διάγνωση, να προβούν στις απαραίτητες εξετάσεις και να καθορίσουν την κατάλληλη θεραπεία.

Να παρακαλούν επίσης τον Θεό ώστε να φωτίσει τους ίδιους να συνεργασθούν με το γιατρό, να τους ενισχύσει στην υπομονή για να βγούν ψυχικά κερδισμένοι από τη δοκιμασία τους και, αν είναι θέλημά Του και προς το συμφέρον της ψυχής τους, να τους απαλλάξει από την ασθένεια.

από το βιβλίο: «Υποθήκες Ζωής» – Από την ζωή και τη διδασκαλία του Πατρός Επιφανίου (Ιερόν Ησυχαστήριον Κεχαριτωμένης Θεοτόκου – 1993).