Αν ο κόσμος αυτός σταματήσει να έχει άγιους, αν σταματήσει δηλαδή η παράδοση της αγιότητος, τότε όπως λένε οι Άγιοι μας, θα είναι άχρηστος ο κόσμος… Η αγιότητα αποκτάται από τον άνθρωπο με την Χάρη του Θεού αλλά και με τον προσωπικό αγώνα του ανθρώπου. Αγιότητα Άγιοι Αγώνας Πνευματικός Χάρη Θεού

 

 

 

πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός