Όσον το έντερο ξεφαρδύνει, τόσο την ψυχήν μας από τον Θεό απομακρύνει.

Όσο το έντερο από εγκράτεια στενεύει, η ψυχή μετά Αγγέλλων συγχορεύει.

Συντριβή καρδίας, στένεψη κοιλίας δια της Ιεράς εγκρατείας.

Στόμαχος μεγάλος, ψυχικός σάλος.

Η πολυφαγία, μητέρα της πορνείας και η πολυυπνία αδελφή της λαγνείας.

Η μοιχεία φοβείται τον εγκρατή, όσο ο ποντικός την γάτα.

Οι πονηρές επιθυμίες φυγαδεύονται από το σώμα του εγκρατή, στο οποίο ο Θεός αδιαλείπτως κατοικεί.

Σώμα εγκρατείας, Θεού κατοικία. Σώμα λαιμαργίας διαβολοκρατία.