Κβαντική ‘’θεραπευτική’’ και κβαντική “μεταφυσική” πλάνη.

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ‘’ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ’’  ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ‘’ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ’’ ΠΛΑΝΗ
«Ου δύνασθε δυσί κυρίοις δουλεύειν» (Λουκ. ιστ, 13)
Μια από τις πολλές ‘’θεραπευτικές’’ εναλλακτικές πλάνες, συγκαταριθμούμενες με  την  ολιστική ιατρική πλάνη, την αγγελοθεραπεία (δαιμονοθεραπεία), την ολοθεραπεία των έξη αισθήσεων, την καλούμενη ως θεραπευτικό οραματισμό, την ‘’πνευματική θεραπευτική θαυματοθεραπεία’’ κλπ, είναι και η κβαντική ‘’θεραπεία’’ και κβαντική μεταφυσική πλάνη.  Η κβαντική ‘’θεραπεία’’ εδράζεται στη κβαντική θεωρία, στην οποία έχουν προσθέσει τη ‘’θεραπευτική’’ αυτή πλάνη.
Η κβαντική ‘’θεραπεία’’, ισχυρίζονται αυτή που ακολουθούν την πλάνη τούτη, «ενώνει τη χαμηλή συνειδητότητα με την ανώτερη συμπαντική συνειδητότητα, ώστε να εγκαθιδρύσει την ισορροπία και την αρμονία στο ανθρώπινο σύστημα» .  Το μόνο που καταφέρνουν πέρα από τη σωματική ανισορροπία, είναι να επιφέρουν και την ψυχική ανισορροπία.
Ισχυρίζονται ότι η κβαντική ‘’θεραπεία’’ «ενώνει την κατώτερη ανθρώπινη συνειδητότητα με την ανώτερη ‘’θεϊκή ή συμπαντική’’ συνειδητότητα και αυτό φέρνει σε ισορροπία το σύστημα, γιατί όλα τα κατώτερα συστήματα έχουν την τάση να προσαρμόζονται στα ανώτερα συστήματα».  Η πλάνη της ταύτισης Θεού και σύμπαντος είναι ίδιον της ολιστικής πλάνης, αλλά και πολλών άλλων εναλλακτικών πλανών.
Με βάση την κβαντική ‘’θεραπεία’’, η ‘’θεραπεία’’ του μυαλού συνεπάγεται και την  θεραπεία κάθε ασθένειας.  Αναφέρονται πλέον σε ‘’κβαντικό  μυαλό’’, ‘’κβαντικό σώμα’’ και ‘’κβαντική συνείδηση’’.  Πως μπορούν οι έχοντες χριστιανική συνείδηση, να καταφεύγουν σε τέτοιες ατραπούς;
Αναφερόμενοι στην εναλλακτική κβαντική μέθοδο A.Q.M., ισχυρίζονται  ότι η δράση της επεκτείνεται και στη βελτίωση της απόδοσης μαθητών – σπουδαστών, οικονομικών προβλήματων, προβλημάτων σχέσεων κλπ.  Φτάνουν να ομιλούν και για κβαντικά ‘’θαύματα’’.  Και μόνο το γεγονός ότι υπερβαίνει τα όρια της ιατρικής, είναι δυνατόν να προσδώσει έστω ένα τόνο αμφιβολίας σε αυτούς που καταφεύγουν σ’ αυτήν.  Αυτό δεν προβληματίζει τους Ορθόδοξους Χριστιανούς που ασχολούνται με τις πλάνες αυτές;
Φτάνουν να ομιλούν και για ‘’κβαντική θεολογία’’, ‘’κβαντική μεταφυσική’’ και  ‘’κβαντική προσευχή’’. Στο επιστημονικό περιοδικό ‘’Αβατον’’ (Τεύχος 76) γίνεται αναφορά και στην   ‘’κβαντική μεταφυσική’’.  Και μόνο ο όρος ‘’μεταφυσική’’ δεν τους προβληματίζει;
Φτάνουν ακόμα κάποιοι και στον βλάσφημο ισχυρισμό ότι με όλα αυτά, η κβαντική θεωρία έχει με αυτές τις πλάνες φτάσει στο απόλυτό όριό της, «την κβάντωση του ίδιου του απολύτου, του ιδίου του Θεού» και ότι η επιστήμη αυτή έχει καταφέρει  να «κβαντώσει τον ίδιο τον Θεόν», όπως βλασφήμως αναφέρουν.
Ο υπερτονισμός της ανθρώπινης συνειδητότητας, τα διαφημιζόμενα περί ανοίγματος απείρων δυνατοτήτων, από τους στηρίζοντες την κβαντική ‘’θεραπεία’’, γίνονται οι αφορμές για σε διεισδύσουν σε πλήθος εναλλακτικών πλανών.  Θα μπορούσαμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η ενασχόληση με την πλάνη των απείρων αυτών ‘’δυνατοτήτων’’, οδηγεί στη λησμοσύνη του ιδίου του Θεού.
«Ου δύναται» ο άνθρωπος «δυσί κυρίοις δουλεύειν» (Λουκ. ιστ, 13).  Για τον πραγματικό Ορθόδοξο Χριστιανό, η ενασχόληση με την κβαντική ‘’θεραπεία’’ και κβαντική ‘’μεταφυσική’’ , είναι ανεπίτρεπτη.
΄΄ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Επισκεπτόμενος ο ανυποψίαστος Ορθόδοξος Χριστιανός ασθενής κάποιο Κέντρο Ολιστικής ιατρικής, θα δει  ότι  διαφημίζεται και η κβαντική ‘’θεραπεία’’.