Οι ψευδοπροφητείες των μαρτύρων του ιεχωβά

Επί προεδρίας Ρώσσελ, το ευαγγέλιο της Σκοπιάς ήταν ότι το 1874 έγινε η Δευτέρα Παρουσία679, ενώ το 1878 ο «Ιεχωβά» με τον Χριστό ίδρυσαν τη Βασιλεία στους ουρανούς και αναστήθηκαν οι κεκοιμημένοι εν Ιησού680. Το 1914, με τον Αρμαγεδώνα η εξουσία της «κυβέρνησης τού Ιεχωβά» θα απλωνόταν σε ολόκληρη τη γη!!!681.

Ο Ρόδερφορτ, διάδοχος τού Ρώσσελ, δίδασκε ότι το 1918 ο Θεός θα καταστρέψει τις χριστιανικές εκκλησίες682 και ότι oι Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ θα ανασταίνονταν το 1925683. Μέχρι το 1925, δεχόταν όπως ο Ρώσσελ, την εγκαθίδρυση της βασιλείας το 1878, αλλά την 1-1-1925, τη μετέ­φερε στο 1914, λέγοντας ότι θα επεκταθεί στη γη αφού εκλείψει η γενεά των ανθρώπων που ζούσαν το 1914. Ομοίως ο καθαρισμός τού ναού και η ανά­σταση μεταφέρθηκαν στο 1918. Οι επισκέψεις των «μαρτύρων» στα σπίτια χώριζαν τα ερίφια από τα πρόβατα μέχρι τον Αρμαγεδώνα τού… 1975 684.

 

Βασικό δόγμα των μαρτύρων τού Ιεχωβά είναι ότι το 1914 έγινε η «παρουσία τού Κυρίου» και «η πλήρης εγκαθίδρυσις της Βασιλείας τού Θεού». Δηλαδή, έγινε, κατ” αυτούς, το πιο σημαντικό εσχατολογικό γεγονός, η Δευτέρα Παρουσία τού Κυρίου, την οποία όμως δεν πήρε είδηση ο κόσμος, ούτε είδε «πας οφθαλμός» (Αποκ. Α, 7), όπως ισχυρίζονται. Βεβαίως, η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει ότι «περί της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς οίδεν»685. Αυτό βέβαια οι εν λόγω αιρετικοί το παραβλέπουν.

Το 1925 διεκήρρυταν: «Εκατομμύρια ήδη ζώντων ουδέποτε θέλουσιν αποθάνει». Αυτός είναι και ο τίτλος τού βιβλίου που μοίραζαν από πόρτα σε πόρτα. Αυτό το βιβλίο, μας λέει ότι σύντομα ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και ο Αβραάμ θα αναστηθούν το 1925!686. Η Εταιρεία Σκοπιά μας λέει ότι θα πρέπει να βάλουμε στην άκρη όλα τα άλλα «κοσμικά» πράγματα και να κηρύξουμε. Το τέλος είναι τόσο κοντά!

Πράγματι, η Σκοπιά λέει τα εξής: «..Το 1925 είναι σίγουρα ορισμένο στις Γραφές… Όπως ο Νώε, οι Χριστια­νοί σήμερα έχουν πολύ περισσότερα να βασίσουν την πίστη τους απ” ότι είχε ο Νώε στον ερχόμενο κατακλυσμό»687.

Ξανά, το 1924 η Σκοπιά ισχυριζόταν: «Το έτος 1925 είναι μία ημερομηνία σίγουρη και καθαρά σημειωμένη στις γραφές, ακόμη πιο καθαρά από αυτή τού 1914»688. Βέβαια το 1925 είναι πλέον ξεχασμένο μαζί με την ψευδοπροφητεία της Σκοπιάς γι” αυτό το γεγο­νός. Τα θύματά της ούτε καν υποπτεύονται ότι για αρκετά χρόνια τους πρό­σφερε και αυτή την ψευδοπροφητεία σαν «θεϊκή διδασκαλία». Αυτό βέβαια οι σημερινοί χιλιαστές δεν το γνωρίζουν, θα σάς πουν ότι είναι συκοφα­ντίες689.

Όπως όλοι οι ψευδοπροφήτες, έτσι και οι χιλιαστές όταν άρχισαν να διαψεύδονται τότε άλλαξαν τις «προφητείες» τους και τόνιζαν ότι: «αναμέ­νεται ο Σατανάς να προσπαθήσει να βάλει στο μυαλό ακόμη και των πιο πιστών ότι το έργο θα τελείωνε το 1925..»690. Απέδιδαν λοιπόν στον σατανά τις διάφορες διαψεύσεις των θεωριών τους!

Περίπου τα ίδια συνέβησαν και το 1975. Η εταιρία Σκοπιά είχε μία άλλη τρομακτική «προφητεία» για το 1975, με την οποία φοβέριζε για δεκάδες χρόνια τους δύστυχους οπαδούς της. Τότε, έλεγε, θα είχαν συμπληρωθεί τα «6000 χρόνια της ανθρώπινης Ιστορίας από τη δημιουρ­γία τον Αδάμ και της Εύας», θα έχει «παρέλθει η γενεά» (δηλαδή θα είχαν πεθάνει όλοι όσοι είχαν δει τον Χριστό το 1914) και θα ελάμβανε χώρα η τρομερή «μάχη τον Αρμαγεδώνα», δηλαδή το τέλος τού κόσμου. Και αυτοί, oι «μάρτυρες τού Ιεχωβά», θα εκδήλωναν τότε τις «θεοειδείς ιδιό­τητές» τους που θα τους «καταστήσουν ικανούς», «να πλύνουν τους πόδας των στο αίμα των εχθρών των691».

Στη Σκοπιά τού Αυγούστου τού 1970, σελ. 465, έγραφε η εταιρεία: «είναι σαφές ότι ο καιρός που απομένει έχει μειωθεί, με μόλις έξι περίπου χρόνια που απομένουν ως το τέλος των 6000 ετών της ανθρώπινης ιστορίας»

Και το 1971, στη σελίδα 284, με ένα σωρό λογαριασμούς, βεβαίωνε και πάλι ότι το Φθινόπωρο τού 1975 θα έληγε η ανθρώπινη ιστορία!!. Βέβαια, το 1975 πέρασε και οι προσδοκίες τους διαψεύσθηκαν692.

Σε συγκέντρωση στη Ριζούπολη το 1975, απεσταλμένοι της Σκοπιάς δήλωσαν ότι ποτέ δεν όρισαν ημερομηνίες!. Αργότερα κατηγορήθηκαν για τις ημερομηνίες οι αρθρογράφοι της Σκοπιάς693. Προσπαθώντας να δικαιο­λογήσουν τα αδικαιολόγητα σφάλματά τους ισχυρίζονται στη Σκοπιά της 15-10-1995, ότι η γενεά τού 1914 σημαίνει την πονηρή και μοιχαλίδα γενεά που υπάρχει σε κάθε εποχή, ότι κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και κανείς δεν πρέπει να ασχολείται με χρονολογίες!694

Ισχυρί­ζονται τα εξής: «Επειδή (η εταιρεία Σκοπιά) δεν είναι αλάνθαστη, ούτε ποτέ ισχυρίστηκε ότι είναι, από καιρό σε καιρό χρειάζεται να γίνονται διορθώ­σεις. Αν το πνεύμα τού Ιεχωβά ενεργούσε με τον ίδιο τρόπο που ενεργούσε και στους συγγραφείς της Αγ. Γραφής… τότε δε θα υπήρχε… ανάγκη μελ­λοντικών διορθώσεων… Αλλ” επειδή το πνεύμα δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σήμερα, γίνονται μερικές διορθώσεις από καιρό σε καιρό»695.

Επίσης η Σκοπιά αναφέρει τα εξής: «Στις Παροιμίες δ” 18 αναφέρει: «Η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρόν φως το φέγγον επί μάλλον και μάλλον, εωσού γίνει τελεία ημέρα». Ενόσω το φως είναι ακόμη αμυδρό, μπορεί να είναι ορατή η γενική διαμόρφωσις ενός αντικειμένου, αλλά οι λεπτομέρειές του δεν είναι πάντα ευδιάκριτες. Καθώς δε αυξάνει το φως, οι λεπτομέ­ρειες αυτές μπορούν να διακρίνωνται με περισσότερη διαύγεια και λαμβά­νεται έτσι μια διορθωμένη άποψις… όταν υπάρχει μεγαλύτερη διαύγεια και κατανόησις, διακρίνονται νέες αλήθειες και κάτι που εφαίνετο άλλοτε πολύ λογικό, μπορεί να χρειάζεται αναθεώρηση»696.

Επίσης ισχυρίζονται οι μάρ­τυρες τού Ιεχωβά ότι: «Οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά δεν ισχυρίζονται ότι είναι θεόπνευστοι προφήτες. Έχουν κάνει λάθη. Όπως και οι απόστολοι τού Ιησού Χριστού, είχαν σε μερικές περιπτώσεις εσφαλμένες προσδοκίες. -Λουκάς Ι9/ιθ” 11. Πράξεις l/α” 6.»697. Όμως εδώ θα πρέπει να σημειώσου­με ότι άλλο πράγμα είναι να έχεις όπως οι απόστολοι «εσφαλμένες προσδοκίες», και άλλο να τις προφητεύεις ως προφήτης και αγωγός τού Θεού και να διαψεύδεσαι όπως διαψεύδονται πάντοτε οι χιλιοστές698.

Από τα παραπάνω καταδεικνύεται η ψευδοπροφητεία της Σκοπιάς αλλά και η προσπάθειά της να πλανήσει εκ νέου τους οπαδούς της όταν έβλεπε ότι καταρρίπτονται οι δήθεν προφητείες τους. Καταδεικνύεται η δεινή θέση στην οποία έχει έρθει ενώπιον των οπαδών της τους οποίους παραπλανεί επί έναν και πλέον αιώνα με ανακρίβειες και ψεύδη. Είναι παρήγορο όμως το γεγονός ότι πολλοί οι οποίοι πλανήθησαν από τους μάρτυρες τού Ιεχωβά έχοντας καλή προαίρεση ανανήπτουν, καταλαβαίνουν την απάτη της εταιρείας και εγκαταλείπουν την πλάνη. Ακολουθεί μία τέτοια μαρτυρία:

«Ως ένας απ’ τους Μάρτυρες τού Ιεχωβά, γνώριζα ότι είχα την «αλήθεια». Βαπτίστηκα σαν Μάρτυρας τού Ιεχωβά το I960 σε ηλικία 26 ετών με την σύζυγο μου Μάρτζορι. Είχαμε μελετήσει μαζί με τους Μάρτυρες και ήμασταν προσήλυτοι. Σαν μέλος με καλή υπόληψη, υπηρέτησα σαν ένας διορισμένος Πρεσβύτερος συνάθροισης από το μέσον της δεκαετίας τού 1970. Ήμουν τακτικός στην υπηρεσία αγρού πόρτα-πόρτα, διοργάνωνα κατ’ οίκον Γραφικές μελέτες, και έκανα όλα όσα η Εταιρία Σκοπιά απαιτεί. Ακόμα η Μάρτζορι και εγώ μεγαλώσαμε το παιδί μας σαν ένα Μάρτυρα και προσμέναμε με χαρά να επιβιώσουμε από τον Αρμαγεδώνα σε μια ατε­λεύτητη ζωή πάνω σε μια παραδεισένια γη. Από το μέσον της δεκαετίας τού I960 η Εταιρία είχε υποδείξει το 1975 σαν το έτος για το τέλος τού παρόντος παγκόσμιου συστήματος. Οι εκδόσεις εκείνου τού καιρού ήταν πολύ καθαρές σχετικά με αυτό, και επίσης διδασκόμασταν τις ίδιες προ­βλέψεις στις συναθροίσεις μας και στις μελέτες βιβλίου. Ακόμη, επειδή διδασκόμασταν ότι μόνο Μάρτυρες με καλή υπόληψη θα επιβίωναν απ” τον Αρμαγεδώνα, το 1972 πουλήσαμε μία επιτυχημένη επιχείρηση και το σπίτι μας το 1974 έτσι ώστε να μπορέσουμε πιο ολοκληρωμένα να υπηρετήσου­με τον Ιεχωβά στον λίγο καιρό που απέμενε. Ευνόητα, πολλοί Μάρτυρες είδαν να διαψεύδονται οι προσδοκίες τους και απογοητεύτηκαν όταν το 1975 ήρθε και πέρασε. Έγινα καχύποπτος όταν η Εταιρία Σκοπιά αρνή­θηκε την ευθύνη για τις προβλέψεις που και κηρύχτηκαν και τυπώθηκαν την προηγούμενη δεκαετία. Αντιθέτως, έριξαν το φταίξιμο για την ανεκ­πλήρωτη προφητεία πάνω σε ό,τι αποκάλεσαν «υπερενθουσιώδη μέλη»! Καθώς εξέταζα άλλες χρονολογίες που η οργάνωση είχε τάχα προφητεύσει το τέλος τού κόσμου, αποφάσισα να εξετάσω αυτές τις προφητείες μόνος μου. Η Εταιρία Σκοπιά φυσικά, δεν ανέχεται μία κριτική ανάλυση της ιστορίας της ή της διδασκαλίας της, λογοκρίνοντας αυστηρά όποιον το προσπαθεί. Επειδή η ζωή μου σαν ένας Πρεσβύτερος δεν μου επέτρεπε τον χρόνο που χρειαζόμουν για την έρευνα, παραιτήθηκα ως Προεδρεύων Επί­σκοπος από την συνάθροισή μου. Αυτή ήταν μία σοβαρή και πολύ σημα­ντική απόφαση. Έτσι άρχισε μία οδύσσεια έρευνας και εξονυχιστικής εξέ­τασης των περασμένων προφητειών και διδασκαλιών της Εταιρίας Σκο­πιά. Η σύζυγος μου και εγώ αναπτύξαμε μία εκτεταμένη βιβλιοθήκη από παλαιά έντυπα της Εταιρίας Σκοπιά και ανακαλύψαμε μερικούς απίστευ­τους ισχυρισμούς που έγιναν από την Εταιρία. Η Εταιρία είχε διδάξει ότι ο κόσμος θα τελείωνε το 1914. Όταν το 1914 ήρθε και έφυγε, ο Πρόεδρος Κ. Τ. Ρώσσελ άλλαξε την χρονολογία σε 1915, έπειτα σε 1918. Αργότερα, ο δεύτερος Πρόεδρος Τ. Φ. Ρόδερφορδ επέλεξε το 1925 για το τέλος τού κόσμου και ισχυρίστηκε ότι οι Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ και άλλοι «αρχαίοι αριστείς» θα ανασταίνονταν το 1925 για να εισάγουν τον νέο κόσμο! Το 1929 ο Ρόδερφορδ, ακόμα πεπεισμένος για την ανάσταση των «αρχαίων αριστέων», έχτισε μία έπαυλη για αυτούς στο Σαν Ντιέγκο, ονομάζοντάς την οικία σε Μπέθ Σαρίμ, «Οίκο Αρχόντων». Τελικά πέθανε στην οικία το 1942 λίγο μετά που διακήρυξε ότι το τέλος τού κόσμου ήταν μόνο μήνες μακριά. Η Εταιρία Σκοπιά τώρα διδάσκει ότι ο κόσμος μόνο μπήκε στο καιρό τού τέλους του το 1914, θέλοντας να αποσπάσει την προσοχή από την αποτυχημένη προφητεία για εκείνο το έτος. Η τρέχουσα διδασκαλία είναι ότι η γενεά που είδε τα γεγονότα τού 1914 θα δει το τέλος τού κόσμου. Όλα αυτά και περισσότερα έκαναν την Μάρτζορι και έμενα να συνειδητο­ποιήσουμε ότι η Εταιρία Σκοπιά είναι μία οργάνωση «ψευδοπροφήτης», που ταιριάζει τέλεια στον βιβλικό ορισμό τού ψευδοπροφήτη στο Δευτερονόμιο 18:21-22: Και αν πεις στην καρδιά σου: Πως θα γνωρίσουμε τον λόγο, που ο Κύριος δεν μίλησε; Όταν κάποιος προφήτης μιλήσει εξ ονόματος τού Κυρίου, και ο λόγος δεν γίνει ούτε συμβεί, αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος δεν μίλησε- τον μίλησε ο προφήτης μέσα από υπερηφάνεια- δεν θα φοβηθείτε απ” αυτόν. Σαν αποτέλεσμα, εμείς παραδώσαμε την επί­σημη επιστολή διακοπής της σχέσης μας με την Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά. Φυσικά, άρχισαν να μας αποφεύγουν πλήρως οι Μάρτυ­ρες φίλοι μας τους οποίους γνωρίζαμε για χρόνια»699.

Απόσπασμα από  το βιβλίο:  ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΑ
ΑΡΧΙΜ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΜΟΝΤΖΗ ΔΡ.Θ
Αρχιερατικού Επιτρόπου Καμπανίας

– See more at: http://poimin.gr/psevdoprofities-ton-martiron-tou-iechova/#sthash.KtHaIehG.dpuf