Στους πειρασμούς ωριμάζει ο άνθρωπος

Στους πειρασμούς ωριμάζει ο άνθρωπος…
και γίνεται πνευματικός· ενώ χωρίς πειρασμούς είναι άσοφος, άμορφος, άχρηστος, κούτσουρο!

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας

Πηγή: elderephraimarizona.blogspot.ca
http://www.diakonima.gr