Λόγος Καταγγελτικός περί Ακηδίας

21 Μαΐου 2015

«Ο ἠλιος εξήλθεν επί την γην, και Λωτ εισήλθεν εις Σηγώρ, και Κύριος έβρεξεν επί Σόδομα και Γόμορρα θείον, και πυρ παρά Κυρίου εξ ουρανού και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας και πάσαν την περίχωρον και πάντας τους κατοικούντας εν ταις πόλεσι και τα ανατέλλοντα εκ της γης»[1].

Θα σπεύσεις να αντιπείς ότι αναφέρεται το ως άνω χωρίο σε άλλη εποχή, ειπώθηκε για άλλην αιτίαν και αφορμήν, άλλην έχει αναφοράν! Έχω δε την αίσθηση, να δώσει ο Άγιος Θεός να είναι πλανεμένη,  ότι το ως άνω χωρίο, ασφαλώς με κάποιες παραλλαγές, αναφέρεται και εις την σήμερον, κυρίως δε στην σημερινήν κατάστασην και παρεκτροπήν, στην εποχήν της απόλυτης χαμέρπειας και ακηδίας, στην πάλαι ποτέ εποχήν των ¨Σοδόμων και Γομόρρων¨ που σήμερον επικρατεί και διαβολο-βασιλεύει επί της γης, επί του αιώνος τούτου του απατεώνος!

Depression, teen depression, tunnel, young

Άκουσον-άκουσον! Ο άνθρωπος την επιούσαν στράφηκε εναντίον του ανθρώπου! Ελησμόνησε την ύπαρξην του Θεού! Ελοιδόρησε κατά μόνας την Παρουσίαν Του. Μόνο η δημόσια εικόναν του, να διατρανωθεί, να μαθευτεί η δημόσια εικόνα του απανταχού! Ο δε Θεός, πόρρω απέχει από το προσχέδιο του ανθρώπου. Δημιουργεί ο Άγιος Θεός τον άνθρωπον και από-δομεί, από-δημιουργεί τον Κτίσαντα Θεόν η αχαριστία και ακηδία του ανθρώπου! Άκουσον-άκουσον! Την σήμερον ο άνθρωπος ελησμόνησε τον Άγιον Θεόν και μεταποιήθηκε εις αχάριστον πλάσμα, εις την χορείαν των κτηνών συμπεριλήφθηκε και φιλοδοξεί καί καμώνεται πως ζει, πως υπάρχει και πορεύεται επί της γης!

Ελησμόνησεν ο δυστυχής ότι η ¨απάθεια¨ είναι γνώρισμα των πνευματικά καλλιεργημένων, είναι αφθαρτοποίηση της σαρκός, ανύψωση του νου υπέρ της ορατής κτίσεως[2]. Ένθερμοι μύστες της αδιαντροπιάς, της ακηδίας[3] και πνευματικής αναισθησίας, η πλειονότητα των σημερινών χριστιανών πρωταγωνιστεί εις το ¨θέατρον¨ του κόσμου επί της γης και χειροκροτεί μετά περισσούς ανεμελιάς την θεατρικήν παράστασην με τίτλον ¨Σόδομα και Γόμορρα¨. Χειροκροτεί, ενθουσιάζεται, καιροφυλακτεί και πάλιν να σπεύσει εις τα στάδια, και πάλιν να πληρώσει εις τις θεατρικές σκηνές, ν΄αποδώσει τον κλεμμένον οβολόν του επί πάν υλικόν και γεώδες, να επουλώσει κάθε ηθικήν και πνευματικήν αντίδοσην και διαμαρτυρίαν. Ιδού τα ¨Σόδομα και Γόμορρα¨ χριστιανοί, ιδού είμεθα πρωταγωνιστές εις την πλέον οδυνηράν και επαίσχυντην θεατρικήν παράστασην επί της γης που λοιδωρεί τον Άγιον Θεόν και εκ νέου και πάλιν και πολλάκις σταυρώνει Αυτόν εκ δεξιών και εξ ευωνύμων!

Ιδού τα ¨Σόδομα και Γόμορρα» κυριολεκτικώς και μεταφορικώς! Μεταποιήσατε τους ορθόδοξους ναούς σε θεατρικά οικοδομήματα, απεμπολήσατε τον Κτίστην Θεόν, εγκολπωθήκατε την ¨κυριαρχία¨ σας επί της γης! Άραγε, σε ποιόν Θεόν πιστεύετε; Ουχί Ανάσταση νεκρών προσδοκάτε αλλά διατήρηση της ανομίας και αναισθησίας εντός και γύρω σας, διατήρηση της πνευματικής και σωματικής ανωμαλίας, δι΄ ων έρχεται η οργή του Θεού! Εκάμνατε την ανομίαν προνόμιον και εφαλτήριον, μεταποιήσατε την αναισθησίαν σε απάθειαν, σκοτώσατε τον άνθρωπον, σταυρώνετε τον Θεόν! Ουαί ημίν και υμίν, άνθρωποι απάνθρωποι και αδέκαστοι εις την διασφάλιση των χαμερπών παθών σας. Ουαί ημίν και υμίν που μεταποιήσαμε τον οίκον του Θεού σε οίκον εμπορίου, σε οίκον εσόδων και εξόδων υπέρ ¨των εμπερίστατων αδελφών ¨μας! Ιδού τα ¨Σόδομα και τα  Γόμορρα¨, κυρίαρχοι και στυλοβάτες αυτών, ιδού το περίσσευμα της ανομίας σας, της αδιαντροπιάς σας! Εκοιμήσατε ολοσχερώς την βούλησην και καλλιεργείτε την άκριτην θέλησην, επί τα κατά χθόνια και ουχί επί τα υψηλά[4]!

Άκουσον-άκουσον! Ιδού τα ¨Σόδομα και τα Γόμορρα¨! Κυριαρχούν την σήμερον και ουαί ημίν και υμίν που αναλωνόμαστε εις παν γεώδες και υποχθόνιο, ημίν και υμίν που εσκοτώσαμεν τον άνθρωπον και πάλιν και πολλάκις σταυρώνουμεν τον Γλυκύτατον Ιησούν!

Ιδού άνθρωποι, πολίτες και κυβερνήτες την σήμερον των ¨Σοδόμων και Γομόρρων¨ επί της γης!

Παραπομπές:

1.Γεν., Ιθ΄, 23-25.

2.Πρβλ., Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου, Λόγος εικοστός ένατος ¨περί απαθείας¨, Κλίμαξ, εκδ. Ι. Μ. Παρακλήτου, Ωρωπός Αττικής 1998, σελ. 402-407.

  1. «Ακηδία σημαίνει παράλυσις της ψυχής και έκλυσις του νου, οκνηρία και αδιαφορία προς την άσκησι, μίσος προς τις μοναστικές υποσχέσεις», Αυτόθι, σελ. 192.
  2. Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης, Υποτύπωσις περί ανθρώπου, σελ. 78-79, πρβλ., Γιαννακοπούλου Βαρβάρας, Ανθρωπολογία του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αθήνα 2008.