Κυριακὴ των Βαΐων – Θέλεις χαρά; (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

 

Κυριακὴ Βαΐων πρωὶ

Θέλεις χαρά;
Ἀδελφοί, «χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε» (Φιλ. 4,4)
Εὐχαριστῶ, ἀγαπητοί μου, τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, τὸν Πατέρα τὸν Υἱὸ καὶ τὸ ἅγιο Πνεῦμα, ποὺ μὲ ἀξιώνει νὰ κηρύξω. Σᾶς παρακαλῶ κάνετε λίγη ὑπομονὴ ν᾽ ἀκούσετε μερικὰ ἁπλᾶ λόγια.
Ἀφορμὴ γιὰ τὴ ὁμιλία μᾶς δίνει ὁ σημερινὸς ἀπόστολος. Μᾶς φωνάζει·«Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε» (Φιλ. 4,4). Ὁμιλεῖ περὶ χαρᾶς. Ἀλλὰ πῶς ἡ χαρὰ αὐτὴ ποὺ κηρύττει ὁ ἀπόστολος συμβιβάζεται μὲ τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ «Μακάριοι οἱ πενθοῦντες» (Ματθ. 5,4) καὶ μὲ τὰ λόγια του «Οὐαὶ ὑμῖν οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε» (Λουκ. 6,25), ἀλλοίμονο δηλαδὴ σ᾿ αὐτοὺς ποὺ γελᾶνε γιατὶ θά ᾽ρθῃ μέρα ποὺ θὰ κλάψουν; Καὶ πῶς συμβιβάζεται ἡ χαρὰ αὐτὴ μὲ τὸ πένθος ποὺ ἀρχίζει σὲ λίγο; τὸ βράδυ ὁ ἱερεὺς θὰ φορέσῃ μαῦρα· πῶς συμβιβάζεται ἡ χαρὰ αὐτὴ μὲ τὸ κλῖμα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τὰ σεπτὰ πάθη τοῦ Κυρίου;