Υπό Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αντινόης

κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Η προαιώνια βουλή του Θεού αποκαλύπτεται σήμερα. Αρχάγγελος Θεού στάλθηκε από τον ουρανό για να φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα στην Αγνή και Παρθένα Κόρη της Ναζαρέτ, ότι ο Πλάστης και Ποιητής του ουρανού και της γης θα γίνει άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Παγκόσμια χαρά, σήμερα, διότι ο Αδάμ καινουργείται και η Εύα απελευθερώνεται από την πρώτη κατάρα, που προξένησε η παράβαση και η παρακοή.
Ο Υιός του Θεού γίνεται υιός του ανθρώπου, για να κατανικήσει μέσα από την ανθρώπινη φύση τον Διάβολο. Ο άνθρωπος, που εξαπατήθηκε από τον ανθρωποκτόνο Διάβολο, τώρα πρέπει να τον νικήσει. Σήμερα, άγγελος από τον ουρανό λειτουργεί το θαύμα. Η παρθενική μήτρα δέχεται τον Θεό Λόγο. Το Πανάγιο Πνεύμα στέλνεται και ο Θεός Πατέρας ευδοκεί και στέλνει τον Μονογενή Του Υιό για την σωτηρία όλου του κόσμου. «Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον υιόν αυτού τον Μονογενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ’ έχη ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. 3:16). Σήμερα, το απ’ αιώνος μυστήριο φανερώνεται και ο Υιός του Θεού γίνεται υιός της Παρθένου.
Ο Θεός με την πτώση του Αδάμ δεν εγκατέλειψε το πλάσμα Του να υποφέρει κάτω από την σκλαβιά της αμαρτίας και την τυραννία του θανάτου. Υπόσχεται, ότι ο απόγονος της Εύας που θα γεννηθεί από την Παρθένο, χωρίς σπορά ανδρός, θα συντρίψει την δύναμη του εχθρού. Αυτή η υπόσχεση ονομάζεται «Πρωτοευαγγέλιο», δηλαδή, είναι το πρώτο χαρμόσυνο μήνυμα που δέχθηκε το ανθρώπινο γένος μετά από την πτώση του. Ο Θεός υπόσχεται στον Αδάμ και του δίδει νέα ελπίδα, ότι η σωτηρία θα πραγματοποιηθεί όχι σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου, Γι’ αυτό «και το γεννώμενον άγιον κληθήσεται Υιός Θεού» (Λουκ. 1:35).
Ο Υιός του Θεού καταδέχθηκε να αναλάβει όλη την ανθρώπινη φύση. Ο τέλειος Θεός ενσαρκώνεται και γίνεται τέλειος άνθρωπος, χωρίς αμαρτία. Ο Ιησούς Χριστός, ως Θεάνθρωπος, είναι ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος με δύο τέλειες θελήσεις και φύσεις, θεία και ανθρωπίνη, ενωμένες αχωρίστως, αδιαιρέτως, ασυγχήτως στην μία Υπόσταση και στο ένα Πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Υιός του Θεού γίνεται υιός του ανθρώπου.
Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός είναι ο δεύτερος Αδάμ και γεννιέται αληθώς από την Παρθένο Μαρία. Και, όπως ο πρώτος Αδάμ πλάσθηκε από τον Θεό από την αγνή γη, που δεν είχε μολυνθεί από την αμαρτία, έτσι και ο δεύτερος Αδάμ έπρεπε να γεννηθεί από παρθενική μήτρα, που ήταν άσπιλη, αμόλυντη και άφθορη από κάθε μόλυσμα αμαρτίας. Ο Παντογνώστης Θεός προείδε «προ των αιώνων» τη γέννηση της Παρθένου και, ότι αυτή θα ήταν το κατάλληλο σκεύος για να πραγματοποιήσει το θείο σχέδιο της σωτηρίας, και έτσι δίδει δεύτερη ευκαιρία στο ανθρώπινο γένος..
Η Θεοτόκος Μαρία κυριαρχεί στις προφητικές ρήσεις των Προφητών της Π. Διαθήκης. Κάτω από τα προφητικά αινίγματα ονομάζεται «Ράβδος Ααρών η βλαστήσασα», «Κλίμαξ Ιακώβ», «Βάτος η φλεγομένη και μη καιομένη», «Άνθος το αμάραντον η εκβλαστήσασα» κ.τ.λ. Αποκορύφωμα όμως όλων των προφητειών ήταν η προφητεία του Προφήτου Ησαϊα, πού λέγει: «Ιδού η Παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ» (Ησ. 7:14). Η Θεοτόκος Μαρία είναι το μήνυμα της σωτηρίας, που προξένησε την μεγαλύτερη χαρά σ’ όλους τους ανθρώπους.
Όλες οι προφητείες ελέχθησαν πριν πολλούς αιώνες και πραγματοποιήθηκαν στο πρόσωπο της Αγνής Κόρης της Ναζαρέτ. Η Θεοτόκος Μαρία είναι το πιό σημαντικό πρόσωπο του ανθρωπίνου γένους, γιατί με τις αρετές της, τις οποίες προείδε ο Θεός, προορίστηκε να γίνει η Μητέρα του Υιού του Θεού.
Ο Θεός, που έπλασε τον άνθρωπο χωρίς την βοήθεια του ανθρώπου, δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο χωρίς την βοήθεια του ανθρώπου. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Χρειάζεται την συνεργασία του πλάσματός Του για να σώσει το ανθρώπινο γένος.
Στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου δεν έχομε κάποια παραβίαση ή εξαναγκασμό του Θεού πάνω στον άνθρωπο. Η Θεοτόκος Μαρία δέχεται να γίνει Μητέρα του Υιού του Θεού, δέχεται το σχέδιο του Θεού, με πλήρη ελευθερία, πίστη, αφοσίωση, αγάπη και τέλεια υπακοή. Η υπακοή της Θεοτόκου Μαρίας θεράπευσε την παρακοή της Εύας. Η πίστη Της θεράπευσε την δυσπιστία της Εύας και η ταπείνωσή Της θεράπευσε την κενοδοξία της προμήτορος. Η σωτηρία του ανθρώπου πραγματοποιήθηκε από τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, γιατί η Θεοτόκος Μαρία υποτάχθηκε ταπεινά και ελευθέρα στο θείο Θέλημα.
Η Μαρία, η Αειπάρθενος Κόρη, ονομάζεται και καθομολογείται από τους Ορθοδόξους, ότι είναι πράγματι Μητέρα του Θεού, Παναγία και Θεοτόκος. Υπερέχει σε αγιότητα όχι μόνον όλους τους αγίους, αλλά και αυτά τα αγγελικά Τάγματα.
Σήμερα, γιορτάζουμε την παγκόσμια χαρά, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η γιορτή αυτή θα πρέπει να φέρει στη ψυχή μας το προσωπικό μήνυμα της σωτηρίας. Η προσωπικότητα της Θεοτόκου και οι αμέτρητες αρετές Της θα πρέπει να γίνουν αφορμή, ώστε ο κάθε Ορθόδοξος πιστός να μιμηθεί τις αρετές και την ζωή της Θεοτόκου Μαρίας. Μ’ αυτό τον τρόπο θα ευχαριστήσουμε τη Μητέρα του Θεού και η γιορτή του Ευαγγελισμού θα είναι μια θεάρεστη γιορτή της δικής μας αναγέννησης και σωτηρίας. Αμήν.