Σταυροπροκυνήσεως …

 

Σταυρέ του Χριστού

σώσον,

τη δυνάμει σου και δι’ ευχών του Αγίου Παϊσίου,

την Πατρίδα μας

 

ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ