Αποφασίστηκε να συγκληθεί η Σύνοδος της Μιας Αγίας Εκκκλησίας, στον Ναό της αγίας Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΝΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ Η  ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
«Μεγάλη η δύναμις της Συνόδου, ήγουν της Εκκλησίας» (Άγιος Ιωάννης  Χρυσόστομος – Ομιλία, Εις την Β΄ Προς Κορινθίους)
     Σε κείμενο του π. Ιωάννη Χρυσαυγή, στο Amen.gr, που τιτλοφορείται ‘’Η Μεγάλη Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας το 2016, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής :  «Αναμφισβήτητα η κύρια απόφαση που εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη Σύναξη των Προκαθημένων, ήταν η σύγκλιση της  Μεγάλης Συνόδου το 2016, που αποφασίστηκε, έ ορισμένες επιφυλάξεις, να πραγματοποιηθεί στο Ναό της Αγίας Ειρήνης, στον οποίο έγινε η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος το 381, η οποία συμπλήρωσε το ‘’Σύμβολο της Πίστεως’’, το οποίο απαγγέλλεται από τους περισσότερους χριστιανούς σήμερα.  Ο Ναός της Αγίας Ειρήνης είναι σήμερα μουσείο στην Κωνσταντινούπολη και ποτέ δεν μετατράπηκε σε τζαμί μετά την Άλωση της Πόλης το 1453».
  Η υπόδειξη του Ναού  της Αγίας Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη, για να γίνει  σύγκλιση της  Μεγάλης Συνόδου το 2016, έχει ξεκάθαρα την αναφορά στη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο του 381.  Ένας ακόμα λόγος αρωγός στους διστάζοντες να καλέσουν την προγραμματισθείσα Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Οικουμενική Σύνοδο. Η Εκκλησία «από περάτων έως περάτων της γης», όπως ορθά χαρακτηρίζεται η Εκκλησία μας στα αρχαία λειτουργικά κείμενα, συγκαλεί την Αγία αυτή Σύνοδο.  «Μεγάλη η δύναμις της Συνόδου, ήγουν της Εκκλησίας» (Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου – Ομιλία,  Εις την Β΄ Προς  Κορινθίους).  Ας κληθεί λοιπόν η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας,  Οικουμενική Σύνοδος.
   Η αναφορά ότι «η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος το 381, η οποία συμπλήρωσε το ‘’Σύμβολο της Πίστεως’’, το οποίο απαγγέλλεται από τους περισσότερους χριστιανούς σήμερα», θα έπρεπε να συμπληρωθεί, ότι δυστυχώς πολύ μεγάλος αριθμός που ακολουθούν τις Παπικές αιρέσεις απαγγέλουν το ‘’Σύμβολο της Πίστεως’’, με την αιρετική προσθήκη του filioque.  Λόγος ακριβείας ο λόγος του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης :  «Toν μη δι’ όλου του μυστηρίου την αληθή μόρφωσιν της ευσεβείας δεξάμενον, χριστιανόν ουκ είδεν ο λόγος», ο οποίος καταδεικνύει ποιος είναι ο αληθής Χριστιανός, σε θέματα Πίστεως.
    Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ο Ομολογητής, στο σύγγραμμά του ‘’Άνθρωπος και Θεάνθρωπος’’ σημειώνει : «…Δι’ αυτό και οι Ορθόδοξοι Πατριάρχαι εις τους νεωτέρους καιρούς διακηρύσσουν εις την εγκύκλιόν των : ‘’Πιστεύομεν υπό του Αγίου Πνεύματος διδάσκεσθαι την Καθολικήν Εκκλησίαν…Η Εκκλησία διδάσκεται μεν υπό του Ζωαρχικού Πνεύματος, αλλά δια μέσου των Αγίων Πατέρων και Διδασκάλων…Ομολογούμεν την Καθολικήν Εκκλησίαν αδύνατον αμαρτήσαι ή όλως πλανηθήναι ή ποτέ το ψεύδος αντί της αληθείας εκλέξαι».
   Ο Γέροντας Γεώργιος Καψάνης  με Ορθόδοξο Εκκλησιολογικό ήθος έγραφε : «Η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία αποτελεί την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Τούτο το Συνοδικό κάλλος, υπαγορεύει να κληθεί η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας Οικουμενική.