Χρήστος Σαλταούρας, Παράδειγμα παραποίησης της Αγίας Γραφής από τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά διαδίδουν μία παράφραση της Βίβλου που την ονομάζουν Μετάφραση Νέου Κόσμου (ΜΝΚ). Στο παρόν άρθρο θα δούμε  μία περίπτωση αλλοίωσης του Ιερού κειμένου από τους Χιλιαστές της Σκοπιάς.
Θα εξετάσουμε πρώτα το Εβραϊκό κείμενο του χωρίου Ζαχαρίας 7:8-13 και κατόπιν θα δούμε πως το διαστρέφει ΜΝΚ.