Μετάφραση Νέου Κόσμου – Παραποιήσεις ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται

Όποιος έχει συζητήσει με Μάρτυρες του Ιεχωβά, έχει σίγουρα έρθει σε επαφή με τη λεγόμενη «Μετάφραση Νέου Κόσμου». Πρόκειται για μετάφραση και ερμηνεία της Αγίας Γραφής, που εκδίδει η εταιρία «Σκοπιά», και, παρά τις διαβεβαιώσεις της εταιρίας ότι ακολουθεί πιστά το πρωτότυπο κείμενο, βρίθει αλλοιώσεων, προκειμένου να στηρίξει τις διδασκαλίες της εταιρίας.
Πολλοί έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με το θέμα αυτό, παρουσιάζοντας τις πιο βασικές δογματικές αλλοιώσεις. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό: θα αναλύσουμε αλλαγές και προσθήκες σε επιμέρους εδάφια, εκεί που η εταιρία δεν έχει λόγο να αλλοιώσει κάτι για να στηρίξει τις θέσεις της.
Αλλοιώσεις Εδαφίων
Γεν. Γ’ 8: «Και ήκουσαν της φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν τω παραδείσω το δειλινόν».
ΜΝΚ: «Αργότερα άκουσαν τη φωνή του Ιεχωβά Θεού, ο οποίος περπατούσε στον κήπο κατά το διάστημα της ημέρας που φυσάει το αεράκι».
Δύο ερμηνείες μπορούν να προκύψουν: Είτε «δειλινό» είναι οποιαδήποτε ώρα της ημέρας φυσάει αεράκι, είτε αεράκι φυσάει μόνο το απόγευμα.
Γεν. ΜΘ’ 3: «Ρουβήν, πρωτότοκός μου, συ ισχύς μου και αρχή τέκνων μου», 12:«Χαροποιοί οι οφθαλμοί αυτού από οίνου», 14-15: «Ισσάχαρ το καλόν επεθύμησεν αναπαυόμενος ανά μέσον των κλήρων· και ιδών την ανάπαυσιν ότι καλή, και την γην ότι πίων, υπέθηκε τον ώμον αυτού εις το πονείν και εγενήθη ανήρ γεωργός», 22: «Υιός ηυξημένος Ιωσήφ, υιός ηυξημένος μου ζηλωτός, υιός μου νεότατος· προς με ανάστρεψον», 24: «και συνετρίβη μετά κράτους τα τόξα αυτών, και εξελύθη τα νεύρα βραχιόνων χειρός αυτών δια χείρα δύνάστου Ιακώβ, εκείθεν ο κατισχύσας Ισραήλ»
ΜΝΚ, Γεν. ΜΘ’ 3: «Ρουβήν, είσαι ο πρωτότοκός μου, το σφρίγος μου και η απαρχή των αναπαραγωγικών μου δυνάμεων», 12: «Κατακόκκινα είναι τα μάτια του από το κρασί», 14-15: «Ο Ισσάχαρ είναι γαϊδούρι με γερά κόκκαλα, ξαπλωμένο ανάμεσα στους δύο σάκους του σαμαριού. Και θα δει ότι ο τόπος ανάπαυσης είναι καλός και ότι εκείνη η γη είναι ευχάριστη· και θα γείρει τον ώμο του για να σηκώσει φορτία και θα υποβληθεί σε δουλική καταναγκαστική εργασία»,  22: «Κλωνάρι καρποφόρου δέντρου –ο Ιωσήφ είναι κλωνάρι καρποφόρου δέντρου κοντά στην πηγή, το οποίο προωθεί τα κλαδιά του πάνω από τον τοίχο», 25: «Και όμως, το τόξο του κατοικούσε σε μόνιμο τόπο και η ισχύς των χεριών του ήταν εύκαμπτη. Από τα χέρια του Δυνατού του Ιακώβ, από εκεί είναι ο Ποιμένας, η Πέτρα του Ισραήλ».
Εκτός από ότι η μετάφραση δεν έχει καμία σχέση με το κείμενο, σε ορισμένα σημεία είναι και ακατανόητη. Αναρωτιέται κανείς γιατί να μπει η εταιρία σε τόσο κόπο, για να αλλοιώσει ένα κείμενο…
Αρ. Ε’ 20: «Ει δε συ παραβέβηκας υπανδρός ούσα, ή μεμίανσαι και έδωκε τις την κοίτην αυτού εν σοι, πλην του ανδρός σου».
ΜΝΚ: «Αλλά σε περίπτωση που εσύ έχεις παρεκτραπεί ενόσω βρίσκεσαι υπό τον σύζυγό σου και σε περίπτωση που έχεις μολύνει τον εαυτό σου και κάποιος άντρας έχει αφήσει μέσα σου τη σπερματική του έκκριση, εκτός από το σύζυγό σου».
Προφανώς η εταιρία θεωρεί ότι η φράση της Αγίας Γραφής «να μοιραστεί το κρεβάτι του μαζί σου» δεν είναι αρκετά κατανοητή από τους οπαδούς της, οπότε προβαίνει σε ανάλυση της σημασίας της εν λόγω φράσης. Το αποτέλεσμα είναι το παραπάνω κείμενο.
Στους Ψαλμούς παρατηρείται ασυμφωνία στη σειρά των εδαφίων της ΜΝΚ σε σχέση με το πρωτότυπο. Πάντως, αν κανείς διαβάσει τα κείμενα μπορεί να καταλάβει για ποια κομμάτια πρόκειται. Γι’ αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση θα δίνουμε, εκτός από το εδάφιο, και την αντιστοιχία του στη ΜΝΚ.
Ψαλμοί ΛΔ’ 11: «Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού».
ΜΝΚ, Ψαλμοί 34’ 10: «Τα χαιτοφόρα νεαρά λιοντάρια στερήθηκαν και πείνασαν· Από εκείνους, όμως, που εκζητούν τον Ιεχωβά δεν θα λείψει τίποτα καλό».
Τι σχέση έχουν τα λιοντάρια με τους πλούσιους; Αυτό μόνο η εταιρία το ξέρει…
Ψαλμοί ΠΑ’ 1: «Ο Θεός έστη εν συναγωγή θεών, εν μέσω δε θεούς διακρινεί».
ΜΝΚ, Ψαλμοί 82’ 1: «Ο Θεός στέκεται στη σύναξη του Θεϊκού Όντος· Στο μέσο των θεών κρίνει».
Ποιο είναι αυτό το Θεϊκό Ον (και μάλιστα με κεφαλαία) στη σύναξη του οποίου στέκεται ο Θεός; Και τι σχέση έχει αυτό με το πρωτότυπο κείμενο;
Ιερ. Ε’ 8: «Ίπποι θηλυμανείς εγενήθησαν, έκαστος επί την γυναίκα του πλησίον αυτού εχρεμέτιζον».
ΜΝΚ: «Έγιναν άλογα κυριευμένα από σεξουαλική έξαψη, που έχουν ισχυρούς όρχεις. Χλιμιντρίζουν ο ένας προς τη σύζυγο του πλησίον του».
Εδώ όχι μόνο έχουμε ξεκάθαρη προσθήκη κειμένου, αλλά αυτή η προσθήκη είναι μια χυδαία αισχρότητα που μάλιστα δεν εξυπηρετεί σε τίποτα την κατανόηση του κειμένου.
Συμπεράσματα
Δεν νομίζω πως χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Άλλωστε είναι γνωστό πως η εταιρία παραποιεί τις πηγές της. Διερωτάται όμως κανείς: γιατί τέτοια κακοποίηση ενός κειμένου το οποίο η εταιρία δέχεται ως θεόπνευστο; Μπορεί το Άγιο Πνεύμα να καθοδήγησε κάποιον να γράψει τόσο ακατανόητα και αισχρά πράγματα; Ή μήπως πρόκειται για απόδειξη του πόσο η εταιρία σέβεται στην πραγματικότητα την Αγία Γραφή;
Ο Κύριος προειδοποιεί για όσους αλλάξουν έστω και κάτι το ελάχιστο από τα λόγια Του. Μήπως είναι καιρός οι οπαδοί της εταιρίας να προβληματιστούν για το ποιόν ακολουθούν;
ΥΓ: Η έρευνα έγινε με τη χρήση της ΜΝΚ του 1984, καθώς αυτή ήταν η επίσημη μετάφραση κατά την περίοδο συγγραφής του άρθρου. Η «Σκοπιά» εξέδωσε πρόσφατα μια «αναθεωρημένη έκδοση της ΜΝΚ» όπως τη χαρακτηρίζει. Το κείμενο δεν έχει ακόμα μεταφραστεί στα Ελληνικά, οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω τυχόν αλλαγές στα συγκεκριμένα εδάφια. Πάντως, το γεγονός ότι στην ιστοσελίδα της διατηρεί μέχρι στιγμής (19/1/2015) αντίγραφα και των δύο αγγλικών μεταφράσεων αποδεικνύει ότι τις θεωρεί ισότιμες, και άρα δεν θεωρεί ότι στο παλαιό κείμενο έκανε κάποιο σοβαρό λάθος.