Σκέψεις ἐν ὄψει τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου

 
Σκέψεις ἐν ὄψει τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου
Η 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ εἶναι ἡ δεύτερη μεγάλη Ἐθνική μας ἑορτή. Γιορτάζουμε τὴν μεγαλειώδη νίκη μας κατὰ τῶν ἄνανδρων φασιστῶν Ἰταλῶν, οἱ ὁποῖοι ζήτησαν «γῆ καὶ ὕδωρ», ἤτοι νὰ γίνουμε ὑπόδουλοί τους. Οἱ γενναῖοι ἀγωνιστές, ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλίτες, ἔγραψαν λαμπρὲς σελίδες δόξας στὰ χιονισμένα καὶ δυσπρόσιτα βουνὰ τῆς ἑλληνικότατης Βορείου Ἠπείρου μας.
Μαζί τους μοιράστηκαν τὴ δόξα οἱ ἡρωικοὶ ἠπειρῶτες, καὶ ἰδιαιτέρως οἱ γυναῖκες, οἱὁποῖες προσέφεραν ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στὸν ἐθνικό μας αὐτὸν ἀγώνα.Πολεμοῦσαν ἄνισα μὲ μία σιδηροφράκτη ἑτοιμοπόλεμη καὶ ἄρτια ἐξοπλισμένηαὐτοκρατορία.
Ἔχοντας ὡς κύρια ἐφόδια τὴν φιλοπατρία καὶ τὴν πίστη στὸ Θεὸ καὶ τὴν ἀρωγὴ τῆςὙπερμάχου Στρατηγοῦ, κουρέλιασαν κυριολεκτικὰ τὸ ὑπερφίαλο γόητρο τῶνφασιστῶν εἰσβολέων καὶ σήμαναν τὴν ἀρχὴ τοῦ τέλους τοῦ παρανοϊκοῦ δικτάτοραΜουσολίνι! Δὲν εἶναι τυχαία ἡ ἡμερομηνία τῆς εἰσβολῆς, 28 Ὀκτωβρίου, τὴν ἴδιαἡμερομηνία μπῆκε νικηφόρα στὴν «αἰώνια πόλη» ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος τὸ 312,συντρίβοντας τὸ ρωμαϊκὸ πνεῦμα καὶ ἐγκαινιάζοντας τὴν Ρωμιοσύνη, δηλαδὴ τὸἑλληνορθόδοξο πνεῦμα, γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε τοὺς παπικοὺς νὰ τὸν διαγράψουνἀπὸ τὸ ἁγιολόγιό τους!
Τὰ ἐπικὰ κατορθώματα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 40 καὶ τῆς (πρα γματικῆς) Ἐθνικῆς μαςἈντίστασης, θὰ πρέπει νὰ κρατηθοῦν ζωηρὰ στὴ μνήμη μας καὶ νὰ μᾶς δίνουν τὸκουράγιο νὰ βγοῦμε ξανὰ νικητὲς ἐναντίον τῆς σύγχρονης εἰσβολῆς τῶννεοβαρβάρων τῆς Δύσεως, οἱ ὁποῖοι μᾶς ὑποδούλωσαν μὲ τὰ «φράγκα» τους, μὲεὐθύνη τῶν ἀνεύθυνων πολιτικῶν μας!
Ορθόδοξος Τύπος, 24/10/2014