…ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά ΜΟΥ!

 Κάποτε ένας χριστιανός πήγε σε ένα γέροντα να τον παρακαλέσει να προσευχηθει στον Θεό για να του πραγματοποιήσει κάποια χάρη που ζητούσε.
 Αφού επέμενε, ο γέροντας άρχισε να προσεύχεται: 
Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς,αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά ΜΟΥ. 
-Μα τι λες γέροντα, δε λέει έτσι! 
-Μα εσύ παιδί μου, του είπε ο γέροντας , δε ζητάς να γίνει το θέλημα του Θεού, αλλά το δικό σου! 
Ο χριστιανός το κατάλαβε και μετανόησε…