Ανακοίνωση εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς με την ευκαιρία της Εβδομάδος Αντιαιρετικού Αγώνος.

”Για την ορθόδοξη πίστη μας όμως δεν υπάρχουν πολλές «εκκλησίες» και πολλές αλήθειες. Υπάρχει η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, η οποία δεν είναι άλλη από την Ορθοδοξία μας, διότι μόνη αυτή έχει όλα τα στοιχεία της αγιογραφικής και αγιοπατερικής Παραδόσεως”, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Ακολουθεί το κείμενο της ανακοίνωσης:

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος όρισε με την υπ. αριθμ. 2958/2014 εγκύκλιό της την καθιέρωση Εβδομάδος Αντιαιρετικού Αγώνος, μεταξύ 11ης και 18ης Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τον φιλόχριστο και ευσεβή λαό της τοπικής μας Εκκλησίας με την παρούσα ανακοίνωσή μας και να επισημάνουμε τον μέγιστο και υπαρκτό κίνδυνο των ποικιλώνυμων αιρετικών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας και σε ολόκληρη τη χώρα μας και οι οποίοι ως προβατόσχημοι λύκοι ορμούν να κατασπαράξουν ανθρώπινες ψυχές, «υπέρ ων Χριστός απέθανεν» (Ρωμ.16,26).

Να επισημάνουμε τη σημασία που έχει για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς η διαφύλαξη της αγιογραφικής και αγιοπατερικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας.

Στους έσχατους σημερινούς καιρούς κυριαρχεί η πλέον δαιμονική δοξασία, ότι δήθεν δεν υπάρχει σε καμιά θρησκευτική πίστη, αφ’ ενός μεν η απόλυτη αλήθεια και αφ’ ετέρου το απόλυτο ψεύδος.

Ότι δήθεν όλες οι θρησκευτικές πίστεις περιέχουν αλήθειες και ψεύδη και ότι η όντως αλήθεια βρίσκεται στη συνένωση των θρησκευτικών πίστεων.

Άλλωστε αυτό είναι το βασικό δόγμα του συγχρόνου πνεύματος της «Νέας Εποχής του Υδροχόου», σύμφωνα με το οποίο, μπορούμε να πιστεύουμε ό, τι θέλουμε, αρκεί να μην απολυτοποιούμε την πίστη μας, δηλαδή να μην διεκδικούμε την απόλυτη αλήθεια, η οποία κατ’ αυτούς βρίσκεται σε όλες τις θρησκευτικές πίστεις.

Αυτό ονομάζεται θρησκευτικός συγκρητισμός και δυστυχώς η μακροχρόνια διαβρωτική δράση των αιρέσεων και η επικράτηση του οικουμενιστικού πνεύματος, προκάλεσαν σοβαρότατη αλλοίωση στο φρόνημα του Ορθοδόξου πληρώματος.

Υπάρχουν δυστυχώς συνάνθρωποί μας, οι οποίοι δηλώνουν «Ορθόδοξοι χριστιανοί» και ταυτόχρονα υιοθετούν πίστεις αλλότριες της Ορθοδοξίας μας και πολλοί από αυτούς ασκούν πρακτικές του σύγχρονου αποκρυφιστικού πλέγματος της «Νέας Εποχής», το οποίο αντλεί στοιχεία από τα ανατολικά θρησκεύματα.

Ενώ λ. χ. δηλώνουν «Ορθόδοξοι χριστιανοί» και εκτελούν κάποια από τα «θρησκευτικά τους καθήκοντα»,ταυτόχρονα ασκούνται στη γιόγκα και στον υπερβατικό διαλογισμό.

Δηλώνουν πίστη στη μετενσάρκωση, στην αστρολογία, την πρακτική μαγεία, και σε άπειρους τρόπους μαντικής.

Καταφεύγουν στην «ολιστική ιατρική», και τις άλλες «εναλλακτικές θεραπευτικές» μεθόδους, οι οποίες αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία των ανατολικών θρησκευμάτων και της «Νέας Εποχής».

Ο θρησκευτικός συγκρητισμός υποσκάπτει δυστυχώς και έσωθεν την υγιή Ορθόδοξη πίστη μας, δια του οικουμενιστικού πνεύματος, το οποίο κυριαρχεί σε πολλά εκκλησιαστικά πρόσωπα, αρχιερέων κληρικών, μοναχών και λαϊκών θεολόγων.

Πρόκειται για την λεγόμενη «οικουμενική κίνηση», που εφεύρε αρχικά η πανσπερμία των αιρετικών προτεσταντών, ως προσπάθεια ένωσης μεταξύ τους, η οποία επεκτάθηκε στον αιρετικό παπισμό και δυστυχώς στην Ορθοδοξία μας, ως μια πραγματικά επιδημική κατάσταση τα τελευταία χρόνια.

Ο οικουμενισμός διδάσκει,ότι καμιά από τις χριστιανικές «εκκλησίες» δεν είναι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, μηδέ εξαιρουμένης και της Ορθοδοξίας μας, αλλά «κλάδοι» της. Η αληθινή Εκκλησία συνίσταται στη συνένωση των «κλάδων».

Οι επιμέρους κακοδοξίες των αιρετικών «εκκλησιών» χαρακτηρίζονται ως δήθεν «διαφορετικές παραδόσεις», και ως «πλουραλιστικές διαφορετικότητες της χριστιανικής παραδόσεως». Η αίρεση για τον χριστιανικό Οικουμενισμό βρίσκεται πέρα από τον προτεσταντισμό!

Για την ορθόδοξη πίστη μας όμως δεν υπάρχουν πολλές «εκκλησίες» και πολλές αλήθειες. Υπάρχει η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, η οποία δεν είναι άλλη από την Ορθοδοξία μας, διότι μόνη αυτή έχει όλα τα στοιχεία της αγιογραφικής και αγιοπατερικής Παραδόσεως.

Μόνη αυτή δεν παρέκλινε από την αρχέγονη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των αγίων και θεοφόρων Πατέρων. Μόνη αυτή δεν πρόσθεσε και δεν αφαίρεσε το παραμικρό από την δισχιλιόχρονη πίστη της μιας Εκκλησίας του Χριστού.

Πιστεύουμε ως Ορθόδοξοι, (πρέπει να πιστεύουμε), πως ό, τι αυτοχαρακτηρίζεται ως «εκκλησία» εκτός της αληθινής Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας μας, είναι αίρεση και σχίσμα. Πιστεύουμε πως η Εκκλησία, ως σώμα Χριστού, δεν σφάλει και δεν διαιρείται.

Πιστεύουμε επίσης πως η σωτηρία μας συντελείται εν Χριστώ και μόνο μέσα στην αληθινή Του Εκκλησία, ως αποκλειστική ταμειούχος της Θείας Χάριτος. Αντίθετα εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, όπως ορθά δογμάτισε ο μεγάλος Πατέρας και διδάσκαλος της αρχαίας Εκκλησίας άγιος Κυπριανός.

Ως εκ τούτου, στις πολυποίκιλες και ποικιλώνυμες αιρέσεις του λεγομένου «χριστιανικού κόσμου», δεν υπάρχει σωτηρία, διότι δεν υπάρχει η σώζουσα άκτιστη Χάρη του Θεού.

Πολλώ δε μάλλον δεν υπάρχει σωτηρία στα διάφορα θρησκεύματα του κόσμου.

Καλούμε λοιπόν τους ορθοδόξους πιστούς μας να κλείσουν ερμητικά τα αυτιά τους στους διαφόρους πλάνους, είτε αυτοί παρουσιάζονται με το μανδύα του χριστιανού, είτε του αλλόθρησκου.

Κι αυτό διότι η εθελούσια αποκοπή μας από την πηγή της ζωής, την καθάρια και ανόθευτη ορθόδοξη αυτοσυνειδησία μας, θα έχει ολέθρια αποτελέσματα για την πνευματική μας πορεία και πολύ πιθανόν για αυτή την ίδια την βιολογική μας ύπαρξη.

Διότι, είναι γνωστό, ότι στο χώρο της παραθρησκείας υπάρχουν δυστυχώς και οι λεγόμενες καταστροφικές λατρείες (σέκτες), οι οποίες έχουν δώσει πάμπολλα δείγματα ολέθρου και καταστροφής σε πλειάδα συνανθρώπων μας.

«Στώμεν» επομένως «καλώς», διότι αυτό είναι το πραγματικό μας συμφέρον!