Ρήματα Ζωής: Περί υποταγής

Γνώριζε καλώς ότι ο μη υποτασσόμενος ενί, υποτάσσεται πολλοίς. και εν τέλει ανυπότακτος μένει.

Γέρων Ιωσήφ Ησυχαστής