Ο Θεός μας ανέχεται σαν έθνος, όχι λόγω της καλοσύνης μας, αλλά επειδή έχουμε την ορθή πίστη (ορθοδοξία). Έτσι, αν και όλοι μας μισούν, ο Θεός δεν μας αφήνει να πάθουμε κάτι κακό.»

Γέροντας Παΐσιος