Ἐν Λαρίσῃ τῇ 12ῃ Σεπτεμβρίου 2014

 

Πρός

τόν εὐλαβῆ Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Λαρίσης καί Τυρνάβου

 

          Ἀσμένως γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι τήν 22αν Σεπτεμβρίου 2014, ἡμέραν Δευτέραν, θά πραγματοποιήσωμεν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἀπό 9:30 πρωϊνῆς ἕως 12:30 μεσημβρινῆς ὥρας, κατά τό ὡς κάτωθι πρόγραμμα:

7:30 –  9:30 π.μ.  Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Πρεσβυτέρου π.Ἀθανασίου Κερμελίδη.

9:30 –  10:00         Καφές  εἰς χῶρον πρό τοῦ ἐξωνάρθηκος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

10:00 – 10: 45 π.μ.        Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Νικάνορος Παπανικολάου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου, μέ  θέμα: «Θεολογική προσέγγιση τῆς πανηγύρεως τῆς Ἐνορίας».

10:45 – 11:15       Διάλογος.

11:15 – 11:30       Ἀνακοινώσεις ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου π. Ἀχιλλίου Τσούτσουρα.

Ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ συμμετοχή εἰς τήν Ἱερατικήν Σύναξιν εἶναι ὑποχρεωτική καί ὡς ἐκ τούτου ἅπαντες οἱ Κληρικοί μας ὑποχρεοῦνται νά μετέχουν εἰς αὐτήν κατά τό ὡς ἄνω πρόγραμμα, ἤτοι ἀπό 9:30 πρωϊνῆς ἕως 11:30 πρωϊνῆς.

 

Εὐχέτης πρός Κύριον


ο Λαρίσησ και Τυρνάβου  Ιγνάτιος