Αρχιμ.Δανιήλ Γούβαλης. Αφιέρωσε τη ζωή του στον Αντιαιρετικό αγώνα της Εκκλησίας μας.

 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

Λάμπρου Κ. Σκόντζου

Θεολόγου – Καθηγητού

Η εισήγησή του στηνΚΑ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη

 

ΗΑγία μας Εκκλησία ιδρύθηκε στη γη από το Σαρκωμένο Υιό και Λόγο τού Θεού για να είναι στους αιώνες το μοναδικό θείο καθίδρυμα της σωτηρίας τού ανθρωπίνου γένους. Να είναι κατά τους αγίους Πατέρες το νοητό θερα­πευτήριο, το οποίο θα προσφέρει εσαεί αποτελεσματική πνευματική θεραπεία στα τραυματισμένα από την αμαρτία και τη φθορά ανθρώπινα πρόσωπα. Το ανέσπερο φως τού Λυτρωτή μας Χριστού φανέρωσε στους ανθρώπους τα ανθρωποκτόνα έργα τού σκοτεινού άρχοντα Εωσφόρου και των ειδεχθών «αγγέλων» του. Κονιορτοποίησε τα καταχθό­νια σχέδιά του και γι’ αυτό άρχισε ο διάβολος το έργο της διαβρώσεως της Εκκλησίας εξ αρχής. Η Εκκλησία τού Χριστού θεμελιώθηκε σε ένα άκρως εχθρικό περιβάλλον. Ευθύς αμέσως από την ημέρα της Πεντηκοστής άρχισε να πολεμείται με ιδιαίτερη σφοδρότητα από τις αρχές, τις εξουσίες και τις δυνάμεις τού κόσμου, οι οποίες δρούσαν ως εντολοδόχοι τού Σατανά και ο οποίος έχει ως μοναδική του ενασχόληση να καταστρέφει τα έργα τού Θεού.

Η από πολλών αιώνων σατανοκρατία στη γη είχε δημι­ουργήσει βαθιές ρίζες στην ανθρωπότητα. Εκατομμύρια ανθρώπινα πρόσωπα είχαν ταυτιστεί με τον αρχιεργάτη της ανομίας. Έγιναν οι πιστοί του δούλοι, οι οποίοι όχι μόνο τηρούσαν τις εντολές του, αλλά και συνεργάζονταν μαζί του για την καταστροφή της θείας δημιουργίας, ως«κύματα θαλάσσης επαφρίζοντα»(Ιουδ. 12-13), κατά τον άγιο απόστολο Ιούδα.

Όλος αυτός ο συρφετός της ανομίας με αρχηγό τον Εω­σφόρο βάλθηκε να γκρεμίσει και να εκμηδενίσει την Εκ­κλησία του Χριστού. Ήθελε να απαλλαγεί από Αυτή επειδή απειλούσε τα κλοπιμαία δικαιώματά του και έσειε επικίν­δυνα το σαθρό και μαύρο οικοδόμημά του.

Σκέφτηκε πονηρά. Αποφάσισε να εγείρει κατ’ αρχήν τις αρχές και τις εξουσίες τού κόσμου, οι οποίες ήταν δικές του, να δολοφονήσει εν τη γενέσει της τη νεαρή Εκκλησία. Έγειρε πρώτα τους αντίχριστουςΙουδαίους, προκαλώντας μέγα διωγμό στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τα αποτελέσματα όμως ήταν αποκαρδιωτικά. Η Εκκλησία όχι μόνο δεν εκμηδενίστηκε, αλλά εξαπλώνονταν με θαυμαστή ορμή σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της υφηλίου. Έγειρε κατόπιν τη σιδερόφρακτη και διεφθαρμένηρωμαϊ­κή εξουσίαμε συνεργάτες τούς λάτρεις των σατανικών ειδώλων, προκειμένου να φέρει εις πέρας εκείνη την αποστολή που δεν κατόρθωσε ο Ιουδαϊσμός. Τριακόσια χρόνια φοβερών διωγμών, με ποταμούς αιμάτων εκατομμυρίων Μαρτύρων το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Η Αγία Εκκλησία του Χριστού όχι μόνο δεν εκμηδενίστηκε, όπως ήθελε ο μαύρος συρφετός των διωκτών Της, αλλά ανδρώνονταν περισσότερο, όσο πιο σκληρός ήταν ο διωγμός, αφού κατά τον ιερό Χρυσόστομο:«Πολλά τα κύματα και χαλαιπόν το κλυδώνιον, άλλ’ ου δεδοίκαμεν μη καταποντισθώμεν»(Ι. Χρυσ. P.G. 52,457).

Τότε ο μισόκαλος σκέφτηκε πιο πονηρά. Να διαλύσειεκ των έσωτην Εκκλησία, με τη νόθευση της αλήθειας και την αμφισβήτηση της αυθεντικότητάς Της. Δυστυχώς το κατά­φερε. Χρησιμοποιήθηκαννόες υπερφίαλοινα πραγματο­ποιήσουν τον αντίθεο στόχο. Ορμώμενοι απόεωσφορικό εσμόαμφισβήτησαν την θεία αποκαλυμμένη αλήθεια της Εκκλησίας και άρχισαν να κηρύττουν«έτερον ευαγγέλιον»(Γαλ. 1,6) κατά τον απόστολο Παύλο, σατανικό. Αυτοί ήταν οι αιρεσιάρχες των πρώτων εκκλησιαστικών χρόνων,«πλή­ρεις παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας… διαστρέφοντες τας οδούς Κυρίου τας ευθείας»(Πράξ. 13,10). Άρχισε η εσωτερική κατεδάφιση. Ενώ η Εκκλησία δε φοβήθηκε τους διωγμούς των Ιουδαίων και των Εθνικών, πανικο­βλήθηκε μπροστά στηθύελλα των αιρέσεων. Ενώ η λαίλα­πα των διωγμών αντιμετωπίσθηκε νικηφόρα, με το απαρά­μιλλο ηρωικό φρόνημα των μαρτύρων Της, η θύελλα των αιρέσεων παρουσίασε ανυπέρβλητες δυσκολίες. Μέγα πλήθος πιστών εξέπεσαν στην κακοδοξία.

Ηαγία μας Εκκλησία οργανώθηκε νωρίς εναντίον κάθε κακοδοξίας. Το Πανάγιο Πνεύμα που ενυπάρχει εσαεί σε Αυτή (Ιωάν. 16,13), φώτισε τουςαγίους Πατέρες, οι οποίοι διατύπωσαν με ακρίβεια το ορθόδοξο δόγμα και βρήκαν πρόσφορους και αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετωπίσε­ως των αιρέσεων. Ανέδειξε μεγάλουςαπολογητέςκαιομολογητέςοι οποίοι πρόβαλλαν την αποκαλυμμένη αλήθεια και απομόνωσαν τα ψεύδη και τιςαπάτες των αιρετικών.

Δυστυχώς όμως το φαινόμενο των αιρέσεων είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα στην Εκκλησία. Ουδέποτε υπήρξε ανακωχή των αιρετικών μέχρι σήμερα και όπως φαίνεται αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί έωςτα έσχατα. Στους σύγχρονους χαλεπούς καιρούς της πρωτοφανούς έκπτωση των αξιών, τού αμοραλισμού και της πνευματικής συγχύσεως, το πρόβλημα της κακοδοξίας έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Εκπληρώνεται δυστυχώς η πρόρρηση τού απο­στόλου Παύλου«ότιεν εσχάτοις καιροίςαποστήσονται τινές της πίστεως, προσέχοντας πνεύμασι πλάνοις και διδασκαλίαις  δαιμονίων, εν υποκρίσει ψευδολόγων»(Α’ Τιμ. 4,1). Όλεςοι δυνάμει της κακοδοξίας, τού ψεύδους και της απάτης έχουν στοχεύσει εναντίον της Εκκλησίας μας.Oι πολέ­μιοι του Χριστούπαραμερίζουν τις διαφορές μεταξύ τους και συνασπίζονταιπροκειμένου να πλήξουν από κοινού το κύρος της Εκκλησίας Του.Παπικοί, Προτεστάντες όλων των αποχρώσεων, Χιλιαστές, Μορμόνοι, Αντβεντιστές, Σαηεντολόγοι, αποκρυφιστές, νεοπαγανιστές, αγνωστικιστές, άθεοικ.λπ. αποτελούν σήμερα το πολεμικό δυναμικό εναντίον της ακριβής μας Ορθοδοξίας, όλοι τους«Λύκοι βαρείς, μη φειδόμενοι τού ποιμνίου»(Πράξ. 20,29).Άπειρα τα θύματα. Άγνωστο πλήθος αδελφών μας ορθοδόξων πιστών αποτοιχίζονται συνεχώς από τη στοργική αγκαλιά της μητέρας μας Εκκλησίας και προσδένονται ως φανατικοί ουραγοί στα άρματα των κακοδόξων αιρεσιαρχών.

Η δράση της σύγχρονης  κακοδοξίας έχει ιδιάζουσα δυ­ναμική. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Επισημαίνου­με τους εξήςκυριότερους:

1) Η πνευματική κατάσταση τού συγχρόνου ανθρώπου.

Οσύγχρονος άνθρωπος διαφέρει σημαντικά από τον άνθρωπο παλαιοτέρων γενεών. Η νοοτροπία του είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη του παρελθόντος. Κληρονομώντας τις ανατρεπτικές αρχές τού λεγομένου «ευρωπαϊ­κού διαφωτισμού» και γενικότερα τα βιώματα τού δυτικού ορθολογιστικού κυκεώνα, αποθέωσε τη λογική του και έθε­σε ως κέντρο τού κόσμου τον εαυτό του. Πλημμυρισμένος από εωσφορικό εσμό κοσκινίζει κάθε παραδεδομένη πίστη στο μυαλό του. Αν αυτή δεν συμφωνεί με τον δικό του υποκειμενισμό, την απορρίπτει και στη συνέχεια την πολεμά με πρωτοφανή σφοδρότητα. Ο νομιζόμενος «ορθός λόγος» φιλτράρει πίστεις και αντιλήψεις αιώνων, για να αποθεώσει στη δική του υποκειμενική γνώμη.

Μετά την κατάρρευση κυρίαρχων ιδεολογιών αναδύθη­κε επί πλέον στην επιφάνεια το παγκόσμιο εφιαλτικό αποκρυφιστικό πλέγμα της «Νέας Εποχής», η οποία έφερε τις τελευταίες δεκαετίες τη χειρότερη πνευματική σύγχυση όλων των εποχών. Κατάφερε να αμβλύνει κάθε θρησκευτι­κή πίστη με το σατανικό δόγμα:«όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο θεό, όλες οι θρησκείες είναι καλές»και να τη σχετικοποιήσει με το άλλο επίσης σατανικό δόγμα:«όλες οι θρησκείες είναιατελείς,ψάξε να βρεις τη λιγότερο ατελή, αυτή που σου ταιριάζει».Καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος τού υποκειμενισμού που έσπειρε στις καρδιές των ανθρώπων. Είμαστε όλοι μάρτυρες σήμερα αυτής της τρομερής σύγχυσης.Συναντάμε χριστιανούς να εμφορούνται από αντιλήψεις αποκρυφιστικές. Συναντούμε αποκρυφιστές να δηλώ­νουν χριστιανοί. Συναντάμε ορθοδόξους να δέχονται προτεσταντικές δοξασίες.Συναντάμε προτεστάντες να αυτοαπο­καλούνται «ορθόδοξοι»και να ακολουθούν εξωτερικά ορθόδοξα τυπικά. Οι παπικοί με τη διαβόητη «Ουνία» πα­ριστάνουν τους ορθοδόξους. Οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά αυτοαποκαλούνται τελευταία χριστιανοί κ.λπ. Υπάρχουν και χειρότερα. Υψηλά ιστάμενοι της Εκκλησίας μας, χωρίς να παραβλέπουμε τους οποίους αγαθούς τους στόχους, προχωρούν πέρα από τα όρια που έθεσε η Εκκλησία μας στις σχέσεις τους με τους αιρετικούς με αποτέλεσμα νααμβλύνεται το ορθόδοξο φρόνηματων πιστών έτι περισσό­τερο, να αποθρασύνονται οι αιρετικοί και να εντείνεται ηδιάβρωση της Ορθοδοξίαςμας.

Η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία μας ωςο μοναδικός φορέας της ανόθευτης  αποκαλυμμένης αλήθειας, και ωςεκ τούτου η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, δέχεται τα πυρά όλων των αιρετικών. Και το χειρότερο: Της φορτώνουν όλα τα ολέθρια διαχρονικά σφάλματα του παπισμού και του προτεσταντισμού.

2) Παγκοσμιοποίηση – σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα

Βιώνουμε στις μέρες μας τη χειρότερη ίσως στην ιστορία της  ανθρωπότητας ισοπέδωση των εννοιών της εθνότητας και της ιδιαιτερότητας των λαών. Εδώ και δύο δεκαετίες ολόκληρος ο πλανήτης έγινε μία γειτονιά. Ο πλούτος του κόσμου έπαψε να έχει πατρίδα, όπως και η φτώχια. Οι μεγάλες  αποφάσεις παίρνονται σε συγκεκριμένα παγκόσμια κέντρα. Αποφασίζουν δυστυχώς άλλοι για άλλους. Oι άνθρωποι έγιναν κοσμοπολίτες. Τα σύνορα των κρατών είτε άνοιξαν, είτε παραβιάζονται, με αποτέλεσμα να έχουμε τη μεγαλύτερη νόμιμη ή παράνομημετανάστευσηόλων των εποχών. Τα εκατομμύρια των μεταναστών μαζί με τις αποσκευές τους μεταφέρουν και τις ιδιαίτερες πνευματικές και θρησκευτικές τους καταβολές στο νέο τόπο της εγκατάστασής τους. Εκεί μαζί με άλλους ομοεθνείς και ομοθρήσκους τους ιδρύουν θρησκευτικά κέντρα και εν πολλοίς προσπαθούν να διαδώσουν την πίστη τους. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται και το αντίθετο. Διάφοροι ντόπιοι αιρετικοί εκμεταλλευόμενοι τα προβλήματα των μεταναστών, τους προσεγγίζουν δήθεν για να τους βοηθήσουν, τους προση­λυτίζουν και τους εντάσσουν στο δυναμικό της αιρετικής τους ομάδας. Είναι γνωστό πως το κέντρο της Αθήνας έχει γεμίσει με αλβανόφωνες, αραβόφωνες, ρωσσόφωνες, αφρικανόφωνες κ.λπ. αίθουσες προτεσταντών. Έχει πλημ­μυρίσει το κέντρο της Αθήνας και των άλλων μεγάλων πό­λεων από χιλιαστικά περιοδικά γραμμένα στα αλβανικά, ρωσικά, αραβικά, ινδικά, ακόμα και στα σουαχίλι! Οι τοίχοι είναι γεμάτοι από αφίσες που καλούν τους μετανάστες να τους «βοηθήσουν και να τους μιλήσουν για τον Χριστό». Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πόσο φρέσκο δυναμικό προσθέτουν οι αιρετικοί στις παρασυναγωγές τους. Όλοι αυτοί είναι δυνάμει μελλοντικοί ιεραπόστολοι της πλάνης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη χώρα τους!

3. Ο σύγχρονος καταιγισμός πληροφορίας και η έκρηξη της τεχνολογίας

Είναι γνωστό πως στις  μέρες μας έχουμε μία ασύλληπτη ανάπτυξη της τεχνολογίας, ιδιαίτερα στον τομέα της πληρο­φορίας. Ουδέποτε στο παρελθόν έγινε ο άνθρωπος αποδέκτης γνώσεως και πληροφοριών τέτοιου μεγέθους. Η αλματώδη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής και των τηλεπικοι­νωνιών έφερε νέα πρωτόγνωρα δεδομένα στην ανθρωπό­τητα τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Η τηλεόραση, το διαδί­κτυο και λιγότερο το ραδιόφωνο, αποτελούν τις κύριες χο­άνες, οι οποίες διοχετεύουν όλη τη γνώση και την πληρο­φορία τού κόσμου σε κάθε πολίτη σε οποιοδήποτε σημείο τού πλανήτη. Γκρεμίστηκαν πια τα στεγανά της άγνοιας και έγιναν κοινωνοί της πληροφορίας όλοι οι άνθρωποι, χωρίς φραγμούς εθνικούς, ταξικούς, μορφωτικούς, θρησκευτικούς φιλοσοφικούς, οικονομικούς. Η παρεμπόδιση της πληροφορία ανήκει πια στο παρελθόν.

Είναι γνωστό πόσο εύκολο είναι σήμερα να προσλάβει ο οιοσδήποτε γνώση ή πληροφορία που πριν λίγα χρόνια θα κοπίαζε πολύ να την αποκτήσει. Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες θρησκευτικές αντιλήψεις διαδίδονταν μόνο μέσω των ιερα­ποστόλων. Κληρικοί και θεολόγοι γνωρίζαμε ελάχιστα στοιχεία για κύριες αιρετικές ομάδες, εκτός και αν καταβάλλαμε μεγάλη προσπάθεια και αφιερώναμε πολύ χρόνο ανατρέχοντας σε εξειδικευμένες βιβλιοθήκες. Τώρα με το πάτημα ενός κουμπιού στον προσωπικό μας ηλεκτρονικό υπολογιστή έχουμε ταχύτατα μέσα στο σπίτι μας απίστευτο όγκο πληροφοριών για οποιοδήποτε θέμα. Δαιδαλώδες συνδέσει μας αποκαλύπτουν πληροφορίες που δεν μπο­ρούσαμε να φανταστούμε στο παρελθόν.

Σήμερα δεν χρειάζεται να περιοδεύσει ο απεσταλμένος του κάθε αιρεσιάρχη σε κάθε γειτονιά και σε κάθε σπίτι προκειμένου να στρατολογήσει οπαδούς.Μία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο εργάζεται περισσότερο από μία στρατιά ιερα­ποστόλων. Μία διαδικτυακή συνομιλία αποδίδει περισσό­τερο από δεκάδες καλά εκπαιδευμένα μέλη οποιασδήποτε αιρετικής ομάδας. Και το σπουδαιότερο, η ηλεκτρονική συ­νομιλία είναι απρόσωπη, που σημαίνει ότι μηδενίζονται τα όποια μειονεκτήματα του αιρετικού υποβολέα. Ο αποδέ­κτης – θύμα της απρόσωπης αυτής  συνομιλίας πλάθει στο μυαλό του ασυναίσθητα μία εξιδανικευμένη ιδεατή εικόνα αυθεντίας για εκείνον.

Αν επισκεφτούμε μία οιαδήποτε ιστοσελίδα αιρετικής ομάδος θα γοητευτούμε από την εμφάνιση και τα εφέ. Αν προχωρήσουμε στην ιδεολογική ταυτότητα της ομάδας και αρχίσουμε να εμβαθύνουμε στις δοξασίες της θα παρατη­ρήσουμε ότι δεν είναι γραμμένη από ερασιτέχνες, αλλά από ειδήμονες. Θα διαπιστώσουμε ότι δεν λείπει από αυτήν η αναφορά στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας η οποία χαρακτη­ρίζεται ως «αιρετική», ως «παρηκμασμένη», ως «αντιβιβλική» κ.λπ., με στοιχεία χαλκευμένα που να είναι αληθο­φανή. Αν ο επισκέπτη της ιστοσελίδας έχει αμβλυμμένη ορθόδοξη πίστη τουλάχιστον θα εδραιώσει στο μυαλό του τις αμφιβολίες του για την ορθότητα της κλονισμένης πίστης του. Στη χειρότερη περίπτωση θα προσπαθήσει να έρθει σε επικοινωνία με την αιρετική ομάδα και ίσως πει­σθεί να ενταχθεί σ’ αυτή.

4. Οργασμός έντυπης προπαγάνδας

Με την σύγχρονη τεχνολογία απογειώθηκε κυριολεκτικά και η παραγωγή έντυπων. Ενώ παλιότερα ήταν δύσκολη υπόθεση, σήμερα με ένα πλήρες σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι δυνατόν να παραχθεί ταχύτατα απεριόριστος αριθμός έντυπων ποικίλης καλαισθησία με πολύ μι­κρό κόστος. Το γεγονός αυτό δεν το άφησε ανεκμετάλλευτο ο αιρετικός συρφετός στη χώρα μας. Το κέντρο της Αθήνας και των άλλων μεγάλων πόλεων κατακλύζεται από καλαί­σθητα διαφωτιστικά έντυπα προτεσταντικού περιεχομένου. Ανέφερα και προηγουμένου ότι φανατικοί οπαδοί αιρε­τικών ομάδων μοιράζουν αφειδώς ξενόγλωσσα έντυπα σε αλλοδαπούς στο κέντρο της Αθήνας

Κυκλοφορεί επίσης πληθώρα κατά κανόνα πολυτελών περιοδικών αιρετικού και γενικά κακοδόξου περιεχομένου σε προσιτή τιμή. Πολλά περιοδικά μοιράζονται δωρεάν, όπως αυτά των χιλιοστών. Η εφημερίδα «Χριστιανισμός» των Πεντηκοστιανών μοιράζεται δωρεάν κατά χιλιάδες φύλ­λα σε όλη την Ελλάδα ή στέλνονται στα σπίτια,χωρίς να ζη­τηθεί από τους παραλήπτες, όπως οι προτεσταντικές εφημερίδες «Νικητές» και «Δρόμος».

Εκσυγχρονισμός μεθόδων και Πρακτικών από την Εκκλησία

Όπως αναφέραμε, η ποικίλη αιρετική κακοδοξία στο σύ­νολό της έχει αναγάγει τον προσηλυτισμό σε επιστήμη. Με­ταχειρίζεται ό,τι πιο σύγχρονο μέσο υπάρχει για να επιτύ­χει τους στόχους της. Εκμεταλλεύεται τη σύγχρονηπνευμα­τική σύγχυσηκαι ιδιαίτερα τα μεγάλα προβλήματα που έχει συσσωρεύσει στην ανθρωπότητα η παγκοσμιοποίηση και η πρωτοφανής μετανάστευση. Πάνω άπ’ όλα χρησιμοποιεί την σύγχρονη τεχνολογία, θυμίζω την περίπτωση τού αιρε­τικού προτεστάντηΣπύρου Ζωδιάτη, ο οποίος εδώ και σα­ράντα χρόνια είχε νοικιάσει εκπομπές στα ελληνικά στον παγκοσμίου εμβέλειας φημισμένο ραδιοφωνικό σταθμό τούΜόντε Κάρλο. Όταν επετράπη η ιδιωτική ραδιοφωνία στην Ελλάδα, το 1989, οιΠεντηκοστιανοίήταν από τους πρώτουs που ίδρυσαν ποιοτικό ραδιοφωνικό σταθμό πανελλήνιας εμβέλειας. Επίσης την ανάπτυξη τού διαδικτύου όλες οι αιρετικές ομάδες απέκτησαν τη δική τους ιστοσελίδα και εκμεταλλεύτηκαν τα πλεονεκτήματα αυτής της καταπληκτικής τεχνολογίας.

Σε αντίθεση με αυτούς εμείς οι ορθόδοξοι ακολουθούμε συχνά ως απλοί ουραγοί, εφαρμόζοντας κατά κανόνα πρακτικές απαρχαιωμένες και άρα ελάχιστα αποτελεσματικές. Στην καλύτερη περίπτωση αντιγράφουμε εκ των υστέρων πρακτικές των αιρετικών. Βεβαίως τον τελευταίο καιρό κάποιες μητροπόλεις και ενορίες άρχισαν να εκσυγχρονίζο­νται και αυτό είναι ενθαρρυντικό στοιχείο. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε ως μνημόσυνο την συμβολή τού αειμνή­στουπ. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, ο οποίοςέθεσε τις  επιστημονικές βάσεις τού αντιαιρετικού αγώναστη χώρα μας.Επίσης ο καταξιωμένος θεσμός τωνΠανορθοδόξων Συνδιασκέψεωνβρίσκεται πρωτοπόρος στην εξεύρεση πρόσφο­ρων τρόπων ποιμαντικής αντιμετωπίσεως των αιρέσεων.

Από το βήμα αυτό θα προσπαθήσουμε για μία ακόμη φορά να δώσουμε ένα περιεκτικό πλάνο το οποίο μπορεί να αποτελέσει έστω τη βάση για την αναθεώρηση παλαιών μεθόδων. Ήτοι:

1. Η συνειδητοποίηση των συγχρόνων προβλημάτων

Πρωταρχική προϋπόθεση είναι να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι ο σύγχρονος άνθρωπος σκέπτεται εντελώς διαφορετικά από τον άνθρωπο παλαιοτέρων εποχών, οπό­τε πρέπει να τού μιλήσουμε στη δική του γλώσσα. Πρέπει να κατανοήσουμε απόλυτα την πνευματική του σύγχυση αποβάλλοντας τις παρωπίδες μας για κάποια αυτονόητα πράγματα. Αναφέρω για παράδειγματο πρόβλημα των μι­κτών γάμων, οι οποίοι αποτελούν ένα σοβαρό ποιμαντικό πρόβλημα για την Εκκλησία μας που πρέπει να αντιμετω­πιστεί με τη δέουσα κατανόηση, χωρίς να γίνεικαμμιά έκπτωση στην πίστη. Είναι γνωστό ότι έχουμε σήμερα ένα πνευματικό αλαλούμ σε αυτές τιςοικογένειες.Με το πρό­σχημα του «αλληλοσεβασμού» της θρησκευτικής πίστεως, έχουμε συνήθως διπλή θρησκευτική δραστηριότητα στην οικογένεια, που σημαίνειεξοικείωση με την άλλη πίστη και άμβλυνση της οικίας πίστεως. Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και διακριτικότητα. Το πρόβλημα των μετανα­στών έχει οξύνει αυτή την κατάσταση με χιλιάδες μικτούς γάμους.

Την πνευματική σύγχυση τού σύγχρονου ανθρώπου, όπως προαναφέραμε, ενέτεινε ο διάχυτος αποκρυφισμός τηςΝέας Εποχής. Για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες κακοδοξίες τού αποκρυφιστικού νεοεποχίτικου πλέγματος πρέπει να είμαστε γνώστες τού προβλήματος και της μεγάλης ζημιάς που έγινε στις ψυχές των ανθρώπων τόσα χρό­νια.Πρακτικά τού αποκρυφισμού και η νοοτροπία της Νέας Εποχής είναι παρούσες και βαθιά ριζωμένεςστην ψυ­χοσύνθεση άγνωστου πλήθους ορθοδόξων αδελφών μας.

2. Η αξιοποίηση της  τεχνολογίας

Ησύγχρονη τεχνολογία είναι ευτυχώς χρησιμοποιήσιμη από τον καθένα μας,πολλώ δε μάλλον από την Εκκλησία μας η οποία διαθέτει τα μέσα προκειμένου να χρησιμοποι­ήσει την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της ποιμαντικής της διακονίας. Ιδιαίτερα αναφέρομαι στην τηλεόραση και το διαδίκτυο. Είναι γνωστό πως ο σύγχρονος άνθρωπος είναι δέσμιος της εικόνας. Αυτό δε θα πρέπει να το ξεχνάμε και δε θα πρέπει να το αφήσουμε ανεκμετάλλευτο.

Πρώτα άπ’ όλα είναι γενικό αίτημα του πιστού λαούη ίδρυση τηλεοπτικού σταθμούπανελλήνιας εμβέλειας από την Εκκλησία, διότι σιχάθηκε τα «τηλεοπτικά σκουπίδια» της  ιδιωτικής, αλλά και της κρατικής  τηλεόραση αποζητώντας τηλεοπτική σοβαρότητα. Πληροφορούμαστε ότι η ετεροδοξία σε χώρες τού εξωτερικού, ιδιαίτερα στην Αμερική, διαθέτει πανίσχυρους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι εκπέμπουν ακόμη και δορυφορικά, διαδίδοντας τις ποικίλες πλάνες τηςσε όλον τον κόσμο. Εμείς, αν και πέρασαν είκοσι χρόνια μετά τη χορήγηση αδειών και συχνοτήτων σε ιδιώτες δεν έχουμε προχωρήσει στην ίδρυση τηλεοπτικού σταθμού, με το αιτιολογικό ότι δεν έχουμε χρήματα και προσωπικό. Έχω τη βεβαιότητα πως τα όποια εμπόδια ξε­περνιούνται όταν γίνει η αρχή. Πληθώρα εθελοντών περι­μένουμε να προσφέρουμε αμισθί τις  υπηρεσίες μας στον τηλεοπτικό δίαυλο της Εκκλησίας μας.

Μπορούμε να φανταστούμε τα αποτελέσματα ενός τέτοι­ου εγχειρήματος. Η τηλεοπτική εικόνα τού εκκλησιαστικού διαύλου θα μπει σε κάθε ελληνικό σπίτι, εκεί που δε θα μπορούσε να έχει εύκολη πρόσβαση ο ποιμένας ή ο κάθε εργάτη της  Εκκλησίας. Μέσω της εκκλησιαστικής τηλεόρασης θα μπορούσε να έχει θεαματικά αποτελέσματα η αντιαιρετική ποιμαντική της εκκλησίας μας, με εκπομπές που θα αναφέρονται σε θέματα πίστεως και κακοδοξίας.

Προτείνω από τη θέση αυτή στη Συνδιάσκεψη μας να πά­ρουμε απόφαση και να προτείνουμε στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας  τη δρομολόγηση ίδρυσης εκκλησιαστικού τηλεοπτικού διαύλου, ως επιτακτική ποιμαντική ανάγκη των καιρών μας.

Η εκκλησιαστική ραδιοφωνία ευτυχώς έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και προσφέρει σημαντική ποιμαντική διακονία. Φρονώ όμως ότι θαπρέπει να πολλαπλασιαστούν οι εκπομπές που αναφέρονται σε θέματα πίστεως και αιρέ­σεων, με πιο ποιοτική μορφή.

Ερχόμαστε στο μεγάλο σύγχρονο τεχνολογικό επίτευγμα που είναι τοδιαδίκτυο. Πιστεύω ότι συμμεριζόμαστε όλοι την άποψη ότι η παγκόσμια ηλεκτρονική δικτύωση άλλαξε τον κόσμο τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η Εκκλησία μαςμε δειλά βήματα υιοθέτησε το διαδίκτυο εκτιμώντας τις απεριόριστες δυνατότητές του. Η ιστοσελίδα τηςΙεράς Συνό­δου της Εκκλησίας της Ελλάδοςκαθώς και οι ιστοσελίδες πολλών Ιερών Μητροπόλεων προσφέρουν σημαντική ποι­μαντική διακονία. Το ίδιο και μία πληθώρα ιστοσελίδων ιδιωτικών συλλόγων και προσώπων που πρόσκεινται στην Εκκλησία, επιτελούν αξιόλογο έργο. Αναφέρω εδώ και την ιστοσελίδα τηςΠ.Ε.Γ., (Πανελλήνια Ένωσης Γονέων) η οποία έχει ανεβασμένο πολύτιμο αντιαιρετικό υλικό.

Είναι ανάγκη όμως για περαιτέρω αξιοποίηση των δυ­νατοτήτων τού διαδικτύου. Πρέπει να πάψει η καχυποψία πολλών κληρικών και λαϊκών ότι το διαδίκτυο είναι σατα­νικό πράγμα και διαδίδει την ανηθικότητα και την πλάνη. Η τεχνολογία και οποιοδήποτε ανθρώπινο εργαλείο είναι ηθικά ουδέτερο. Αν το διαδίκτυο διαδίδει την ανηθικότητα και την πλάνη, μπορεί να γίνει ο καλύτερος άμβωνας που θα διαδίδει τον θείο λόγο και θα οδηγεί ανθρώπινα πρόσωπα στη σωτηρία.Είναι ανάγκη να αποκτήσουν όλες οι Ιερές Μητροπόλεις ιστοσελίδα, καθώς και όσεςενορίες έχουν τη δυνατότητα.Να ανεβούν σ’ αυτέςάρθρα και λοιπό υλικό από ειδικούς επιστήμονες σχετικά με την αντιαιρετική θωράκιση των πιστών. Να αποφεύγονται προχειρο­γραμμένα και επιστημονικώς αστήρικτα άρθρα και λοιπό υλικό. Οι πηγέςνα είναι καλά ελεγμένες. Να είναι γραμμέ­να σε προσιτή στρωτή γλώσσα που θα την καταλαβαίνει ο κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας. Η καλαισθησία, οι εικόνες, τα διάφορα εφέ είναι στοιχεία που προκαλούν ευχαρί­στηση και ενδιαφέρον στον επισκέπτη.

Ο διαδικτυακός διάλογος (π.χ.blogs), είναι μία χρησι­μότατη εφαρμογή τού διαδικτύου.Καλά εκπαιδευμένοι συνεργάτες της ιστοσελίδας μπορούν να προκαλούν ενδια­φέροντα θέματα πίστης και κακοδοξίας για συζήτηση.Εξυ­πακούεται ότι οι απαντήσεις πρέπει να είναι τέτοιες που θα προβάλλουν την ορθόδοξη πίστη και θα αποδεικνύουν την πλάνη.

Χρησιμότατη εφαρμογή τού διαδικτύου είναι και το ηλε­κτρονικό ταχυδρομείο. Δίνει τη δυνατότητα για ταχύτατη και αξιόπιστη αποστολή κειμένου, εικόνας και βίντεο. Μπο­ρούν να κατασκευασθούν υπέροχα αρχεία με θέματα ποιμαντικής οικοδομής. Επίσης μπορούν να κατασκευασθούν αρχεία με ενδιαφέρον αντιαιρετικό περιεχόμενο. Ο υπεύθυνος για την αντιαιρετική δράση των ενοριών θα συγκε­ντρώσει διακριτικά όσες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυ­δρομείου ενοριτών μπορεί να μαζέψει.Μέσω αυτών να επικοινωνεί τακτικά με αυτούς ενημερώνοντας για τη δρά­ση της ενορίας, θα τους παροτρύνει να επικοινωνούν μαζί του και να τού εκθέτουν τις απόψεις και τις απορίες τους.Μέσω αυτών μπορεί να πληροφορείται για την κίνηση των αιρετικών στην ενορία. Μπορεί μέσω αυτών να πληροφο­ρείται για τυχόν ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση ενο­ριτών που έχουν πέσει θύματα αιρετικών και να ανοίξει μα­ζί τους διακριτική αλληλογραφία μέσω e-mail. Είναι νομίζω πιο πρόσφορο να δεχτεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στον υπολογιστή του ο πλανεμένος παρά να δεχτεί μία απρό­σμενη επίσκεψη κληρικού στο σπίτι του.

Ερχόμαστε τώρα στη χρησιμοποίηση έντυπου υλικού. Έχω την εντύπωση ότι γενικά έχουμε μείνει πίσω και στον τομέα της αντιαιρετικής δράσεως με τον έντυπο λόγο. Απαρχαιωμένα εκκλησιαστικά έντυπα δε μπορούν πια να κινήσουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών. Κάποια προ­σπάθεια της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με την έκδοση και αποστολή έντυπου αντιαιρετικού υλικού κρίνεται κατά τη γνώμη μου ανεπαρκής μπρο­στά στον καταιγισμό της σημερινής αιρετικής δράσεως. Φρονώ ότι είναι ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή η έκδοση και διακίνηση αντιαιρετικού εντύπου από τις Ιερές Μητροπόλεις και τις ενορίες. Αναφέρω α» αντιπροσωπευ­τικό παράδειγμα την πολύ καλή προσπάθεια τούπ. Σωτη­ρίου Αθανασούλιατης Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας, με το καλαίσθητο και άκρως διαφωτιστικό περιοδικό «Ορθοδοξία και αιρέσεις», το οποίο μπορεί να γίνει πρότυπο για την έκδοση παρομοίων περιοδικών και από άλλες Ιερές Μητροπόλεις. Βεβαίως πρέπει να εξάρουμε και το πρότυπο ποιοτικό περιοδικό «Διάλογος» της Πα­νελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και τού ατόμου, το οποίο καλύπτει μέγα μέρος των αναγκών της Εκκλησίας μας όσον αφορά στην αντιαιρετική της δράση.

Πριν από δέκα περίπου χρόνια ο ομιλών είχε προτείνει με έγγραφο του προς τον τότε Γενικό Διευθυντή της Απο­στολικής Διακονίας την αναμόρφωση τού απαρχαιωμένου φύλλου «Φωνή Κυρίου»,προτείνοντας μεταξύ των άλλων να υπάρχει σε κάθε φύλλο στήλη με σύντομο αντιαιρετικό πε­ριεχόμενο.Δυστυχώς δεν έγινε δεκτή η πρότασή μου και η δομή τού φύλλου παραμένει η ίδια εδώ και πενήντα χρό­νια, χωρίς, κατά τη γνώμη μου, να μπορεί να ικανοποιήσει τις ποιμαντικές ανάγκες του σύγχρονου πιστού. Προτείνω η Συνδιάσκεψη μας να πάρει απόφαση και να προτείνει στη διοίκηση της Αποστολικής Διακονίας την αναδόμηση του φύλλου οικοδομής «Φωνή Κυρίου», και με στήλη αντιαιρετική. Προτείνω ακόμη να συστήσει η Συνδιάσκεψη μας στους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες να εντάξουν στην ποιμαντική διακονία της τοπικής τους Εκκλησίας την επι­μελημένη έκδοσηαντιαιρετικών φυλλαδίων, που θα καλύπτουν τις αντιαιρετικές ανάγκες τους. Με δική τους επίσης προτροπή προς τις ενορίες που έχουν τη δυνατότητα, να εκδίδουν παρόμοια φυλλάδια για τις ανάγκες της ενορίας τους.

Ως Ειδική Συνοδική Επιτροπή για τη μελέτη Αρχαιολατρίας – Νεοειδωλολατρίας είχαμε εκδώσει ένα καλαίσθητο φύλλο με θέμα: «Η προσπάθεια αναβίωσης της νεοειδωλολατρίας», το οποίο εκδόθηκε σε περισσότερα από 250.000 αντίτυπα και διανεμήθηκε σε όλη την Ελλάδα, διαβάστηκε και προκάλεσε αίσθηση λόγω ακριβώς της επι­μελημένης έκδοσης του.

3. Άλλες προτάσεις ποιμαντικής αντιμετωπίσεως των νεοφανών αιρέσεων.

α) Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα από την πλευρά της διοίκησης της Εκκλησίας μας για τηναναβάθ­μιση και παραπέρα στελέχωση τούΓραφείου Αιρέσεωντης Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδοςαπό ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια σε συλλογικό και προσωπικό επίπε­δο. Αυτοί, με επικεφαλής τον Γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, θα παρακολουθούν τη διε­θνή αιρετική κίνηση, καθώς και τη δράση των αιρετικών στην Ελλάδα και θα αποτελούν ένα άτυπο συμβουλευτικό όργανο στη Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων.

β)Να ιδρυθούνΓραφεία Αιρέσεων σε κάθε Ιερά Μη­τρόπολη, τα οποία θα στελεχωθούν από ειδικούς επιστή­μονες που θα επωμιστούν την παρακολούθηση της αιρε­τικής κίνησης στα γεωγραφικά όρια της Μητροπόλεως, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε ενορίες και πρόσωπα, θα είναι οι σύνδεσμοι με το Γραφείο Αιρέσεων της ιεράς Συνόδου, από το οποίο θα λαμβάνουν οδηγίες και υλικό.

γ)Να συσταθεί σε κάθε ενορία ενοριακή επιτροπή αιρέ­σεων, η οποία θα απαρτίζεται από ευσεβείς και ειδήμονες ενορίτες, οι οποίες θα έχουν ως αποστολή την παρακολού­θηση της αιρετικής κινήσεως στην ενορία, και η οποία σε συνεργασία με τους ιερείς και άλλους συνεργάτες, θα κα­λούνται να αντιμετωπίζουν προβλήματα που ενδεχομένως θα δημιουργούνται στην ενορία. Αυτή θα είναι ο σύνδε­σμος με το γραφείο αιρέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως.

δ) Σε κάθε Ιερά Μητρόπολη να συσταθείσεμινάριο επι­μόρφωσης στελεχών των ενοριώνσε θέματα αντιμετώπι­σης των αιρέσεων. Η σφαιρική γνώση, η μορφωτική στάθμη και οι πνευματικές απαιτήσεις τού συγχρόνου ανθρώπου απαιτούν ίση ή ανώτερη στάθμη προσόντων των ανθρώπων της Εκκλησίας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ορίζονται από τον επιχώριο επίσκοπο για τη διακονία αυτή πρόσωπα ικανά από όλες τις απόψεις, ώστε να έχει αποτε­λεσματικότητα η αποστολή τους.

ε) Είναιανάγκη να αποκτήσει το από άμβωνος κήρυγμα και αντιαιρετικό χαρακτήρα. Μαζί με τον ηθοπλαστικό και ερμηνευτικό χαρακτήρα τού κηρύγματος είναι απαραίτητη και η εμπέδωση της αλήθειας και η περιφρούρησή της από την πλάνη.

στ) Είναι επιτακτική ανάγκη να επισημάνουμε σε όλους όσοι εμπλέκονται στον αντιαιρετικό αγώνα, την πλήρη απο­βολή κάθε ίχνους φανατισμού, υπέρμετρου ζήλου, έχθρας και μισαλλοδοξίας. Η όποια αντιμετώπιση αιρετικής πλά­νης θα πρέπει να γίνεται με πνεύμα νηφαλιότητας και έκδηλης αγάπης, έχοντας ως αρχή:μισούμε την αίρεση, αγαπάμε τον αιρετικό. Ο αιρετικός είναι άρρωστος πνευ­ματικά και χρήζει θεραπείας. Ένα χαμόγελο, ένας ευγενι­κός λόγος θα φέρει κοντά τον πλανεμένο στον εργάτη της Εκκλησίας. Αντίθετα ένας αυστηρός έλεγχος, πολλώ δε μάλλον η ύβρις θα τον απομακρύνει και θα στερεώσει πε­ρισσότερο τις πλανεμένες πεποιθήσεις του. 

ζ) Πρέπει να αποθαρρυνθούν ορισμένοι αυτόκλητοι κλη­ρικοί και λαϊκοί, με περιορισμένες δυνατότητες, ναπεριφέ­ρονται στα τηλεοπτικά παράθυρα, ως δήθεν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, λαμβάνοντας μέρος σε συζητήσεις με αιρε­τικούς. Διότι αποστομώνονται εύκολα από τους συζητητές με αποτέλεσμα να δημιουργείται αλγεινή εικόνα στους τη­λεθεατές, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την Εκκλησία. Δεν φτάνει η όποια καλή πρόθεση και ο ζήλος. Η αντιμετώπι­ση της πλάνης χρειάζεται ειδικά προσόντα και ειδικές γνώσεις,τα οποία μπορεί να πιστοποιήσει μόνο η Εκκλησία μας.

η)Είναι ανάγκη να πειστεί και η Πολιτεία ότι οι αιρέσεις έχουν άμεσες συνέπειες σε όλες τις πτυχές της ζωήςτων πολιτών, αφού σε πολλές περιπτώσειςη δράση τους είναι καταστροφική για τα πρόσωπα, την οικογένεια, την κοινω­νία και το Έθνος.Να εφαρμοστούν, όπως και στις περισ­σότερες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι κοινοτικές αποφάσεις περί των καταστρεπτικών λατρειών και σεκτών.Πρέπει να καταλάβει η Πολιτεία ότι έχει χρέος να προστα­τέψει τους πολίτες της από τη δράση των επικίνδυνων σε­κτών και να επιβάλλει την έννομη τάξη και την εύρυθμη κοινωνική ζωή.

Σεβαστοί μου και αγαπητοί μου,

Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το πρόβλημα των αιρέσεων και μετέχουμε του αντιαιρετικού αγώνος, γνωρί­ζουμε την ασφυκτική μέγγενη η οποία προσπαθεί να συν­θλίψει την Εκκλησία μας, να εκμηδενίσει την Ορθοδοξία μας και να σκυλέψει τους ορθοδόξους πιστούς, στρατολο­γώντας τους στην ποικίλη πλάνη. Ο εμπνευστής και αρχιεργάτης αυτού τού τερατώδους έργου, διάβολος, μαζί με τα επί γης όργανά του, διαθέτουν στους χαλεπούς και­ρούς που ζούμε τεράστια δύναμη αξιοποιώντας κάθε δυνα­τότητα της εποχής μας. Χάνονται ψυχές«υπέρ ων Χριστός απέθανε»(Ρωμ. 14,15), για τις οποίεςέχουμε όλοι μας τε­ράστια ευθύνη! Οφείλουμε λοιπόν να εγκαταλείψουμε την απραξία μας και να αναλάβουμε δράση. Εφόσον διαθέτου­με τα προσόντα και έχουμε την ευλογία της Εκκλησίας μας, οφείλουμε να ριχτούμε στη μάχη για την προάσπιση της αμωμήτου ορθοδόξου πίστεως μας, διότι μόνη αυτή οδηγεί στη σωτηρία. Οφείλουμε να περιφρουρήσουμε και να θωρακίσουμε τους πιστούς  ομόδοξους αδελφούς μας από τις λυσσαλέες επιθέσεις των αιρετικών, τους οποίους  ο απόστολος Πέτρος δεν διστάζει να χαρακτηρίσει«κατάρας τέ­κνα»(Β’ Πέτρ. 2,14) και ο απόστολος Παύλος τις πλάνες τουςδιδασκαλίες δαιμονίων»(Α’ Τιμ. 4,1). Για να το πε­τύχουμε, πρέπει να εγκαταλείψουμε ξεπερασμένες μορφές αντιμετώπισης των κακοδοξιών. Ο συγχρονισμός και η χρησιμοποίηση των σύγχρονων μέσων είναι επιτακτική ανάγκη. Δεν επιτρέπεται να παραδώσουμε στον διάβολο και τα επί γηςόργανά του τη σύγχρονη τεχνολογία και επι­στημονική μεθοδολογία. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε πρώτοι εμείς για το έργο τού Χριστού μας. Τελειώνω με την εντολή τού Κυρίου μαςΙησού Χριστού προς όλους τους διαχρονικούς εργάτες Του κατά του ψεύδους και της απάτης:«συλλέξατε πρώτον τα ζιζάνια και δήσατε αυτά εις δέσμας προς το κατακαύσαι αυτά, τον δε σίτον συναγάγετε εις την αποθήκην μου»(Ματθ. 13,30).

Σας ευχαριστώ πολύ

 

 

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον    www.egolpion.com

27   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2011 

Share on Facebook

Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:

Read more:http://egolpion.com/sugxronh_apologhtikh.el.aspx#ixzz3D0C3LQCt