Οι γονείς προσεύχονται

securedownload-1

Κύριε Ιησού Χριστέ, δίδαξέ να καταλαβαίνω τα παιδιά μου, να ακούω υπομονητικά ο,τι έχουν να πουν και να απαντώ ευγενικά σε όλες τις ερωτήσεις τους. Προφύλαξέ με να μη τα διακόπτω, όταν διατυπώνουν μια σκέψη τους και να μη τους φέρομαι απότομα και προσβλητικά.
Βοήθησέ με να μην πληγώνω τα αισθήματα των παιδιών μου. Φύλαξέ με να μήτραυματίζω τη φιλοτιμία τους. Να μη τα τιμωρώ σε ώρες έξαψης και οργής,αλλά με ηρεμία και πραότητα να τα νουθετώ.
Οδήγησέ με, ώστε σε κάθε στιγμή και κάθε ώρα να δείχνω με το παράδειγμάμου, με όλα όσα λέω και πράττω, ότι η πραγματική ευτυχίαβρίσκεται στην εντιμότητα.

Κάνε με να παραβλέπω τα μικρά και ασήμαντα σφάλματα των παιδιών μου καίβοήθησέ με να κοιτάζω τα προτερήματά τους και να καλά έργα που κάνουν.Δώσε μου την κατάλληλη λέξη για ένα δίκαιο έπαινό τους.

Βοήθησέ με να συμπαραστέκομαι στα παιδιά μου, να τους φέρομαι όπως ταιριάζει στην ηλικία τους και να μην έχω υπερβολικές απαιτήσεις από αυτά.

Κάνε με να βοηθώ τα παιδιά μου στην πραγμάτωση όλων των καλών επιθυμιώντους και να έχω το θάρρος, να θυσιάσω μια δελεαστική ευκαιρία, όταν γνωρίζωότι θα τους κάνει ζημιά.

Αξίωσέ με να τους προσφέρω ένα αληθινό χριστιανικό παράδειγμα, ώστε νάέχουν μια γνήσια εκτίμηση προς εμένα.

Με όλα τα δώρα της αγάπης Σου, δώσε μου αυτοέλεγχο, σύνεση, ηρεμία καίσταθερότητα. Αμήν.

 

Πηγή: synodoiporia.blogspot.gr