Ο   ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ
            Σύμφωνα με την Ορθόδοξη διδασκαλία ο Ιησούς Χριστός είναι Θεάνθρωπος, έχει δύο φύσεις, την Θεία φύση και την Άνθρώπινη . Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ένα Πρόσωπο με δύο φύσεις. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά όμως αρνούνται πεισμόνως την αλήθεια αυτή. Αρνούνται όχι απλώς την Θεότητα του Ιησού Χριστού (αφού διδάσκουν ασεβώς και αντιβιβλικώς ότι ο Υιός είναι το πρώτο κτίσμα του Πατρός), αλλά επίσης αρνούνται και την ανθρώπινη φύση του Ιησού, (αφού διδάσκουν ότι ο Ιησούς μετά την Ανάστασή του είναι όχι άνθρωπος αλλά Αρχάγγελος…ο Μιχαήλ !!!).
            Η Αγία Γραφή ανατρέπει τις κακοδιδασκαλίες των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά.
«Οὗτος γὰρ ὁ Μελχισεδέκ, βασιλεὺς Σαλήμ, ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, ὁ συναντήσας ᾿Αβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσας αὐτόν,  ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν ᾿Αβραάμ, πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος βασιλεὺς δικαιοσύνης, ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ, ὅ ἐστι βασιλεὺς εἰρήνης, ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων, ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ Θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές» Εβραίους 7: 1-3

 

Ο Μελχισεδεκ ήταν μία μυστηριώδη προσωπικότητα της Παλαιάς Διαθήκης. Η Γραφή δεν αναφέρει τον πατέρα του Μελχισεδέκ, ούτε την μητέρα του, ούτε την γενεαλογία του, ούτε πότε γεννήθηκε, ούτε πότε πέθανε ! Τον παρουσιάζει τρόπον τινά ως «ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητο, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων». Ασφαλως ο Μελχισεδέκ, ως άνθρωπος που είναι, γεννήθηκε από γονείς, είχε γενεαλογία και πέθανε όπως όλοι οι άνθρωποι – «ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις» Εβραίους 9: 27.
Η Αγία  Γραφή όμως παρουσίάζει με αυτόν τον τρόπο τον Μελχισεδέκ για να τον καταστήσει τύπο του Ιησού Χριστού – «ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ Θεοῦ». Ο Μελχισεδέκ ήταν «ἀφωμοιωμένος» , ομοίαζε με τον Υιό του Θεού. Αυτό που φαινομενικά ήταν ο Μελχισεδέκ, είναι πραγματικά ο Υιός του Θεού.
Θα αναλύσουμε τώρα το εδάφιο Εβραίους 7:3 το οποίο αποτελεί σωστό κόλαφο ενάντια στις κακοδοξίες των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά.
«ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων, ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ Θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές».
Η Γραφή ονομάζει τον Ιησού Χριστό ΑΠΑΤΩΡ . Απάτωρ σημαίνει χωρίς πατέρα. Όμως ο Υιός του Θεού έχει Πατέρα ! Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά αναγνωρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο θεωρούν ως τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ότι είναι ο «Γιός του Ιεχωβά». ΠΩΣ λοιπόν η Γραφή τον ονομάζει ΑΠΑΤΩΡ ;;; Τι απαντούν οι Χιλιαστές ;
Η Γραφή ονομάζει τον Ιησού Χριστό ΑΠΑΤΩΡ ως Άνθρωπο. Διότι ο Ιησούς ως Άνθρωπος δεν έχει φυσικό πατέρα άλλα μόνο μητέρα.
Η Γραφή ονομάζει τον Ιησού Χριστό ΑΜΗΤΩΡ. Αμήτωρ σημαίνει χωρίς μητέρα.Η Γραφή ονομάζει τον Ιησού Χριστό ΑΜΗΤΩΡ ως Θεό διότι ως Θεός ο Ιησούς δεν έχει μητέρα.
Ο Ιησούς Χριστός ως Θεός έχει  Πατέρα και δεν έχει Μητέρα και ως Άνθρωπος έχει Μητέρα και δεν έχει Πατέρα. Για τον λόγο αυτό η Γραφή τον ονομάζει συγχρόνως «ἀπάτωρ, ἀμήτωρ», επειδή έχει δύο φύσεις ! Ο χαρακτηρισμός ΑΠΑΤΩΡ αφορά την ανθρώπινη φύση και ο ταυτόχρονος χαρακτηρισμός ΑΜΗΤΩΡ αφορά την θεία φύση του.
Ο ταυτόχρονος χαρακτηρισμός ΑΠΑΤΩΡ και ΑΜΗΤΩΡ συνθλίβει όχι μόνο τα αιρετικά δόγματα των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά αλλά και την κακοδοξία των Αντιχαλκηδονίων Μονοφυσιτών (Αρμενίων, Κοπτών). Οι Μονοφυσίτες αιρετικοί Αντιχαλκηδόνιοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός έχει μόνο μία φύση –την θεία- και συνεπώς είναι μόνο Θεός και όχι  και άνθρωπος  ! Και όμως η Γραφή εκτός από ΑΜΗΤΩΡ (ως Θεό) χαρακτηρίζει σε πείσμα των αιρετικών τον Ιησού και ΑΠΑΤΩΡ ( ως άνθρωπο)!
Κάποτε ρώτησα έναν Χιλιαστή ποίον ονομάζει η Γραφή «ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητο, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων» και μου απάντησε …..τον Μελχισεδέκ ! Προκειμένου να μην παραδεχτεί την Θεότητα του Ιησού και τις δύο φύσεις του επέμενε ότι ο Μελχισεδεκ ήταν πραγματικά «ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων» !!! Δηλαδή είναι Θεός ο Μελχισεδέκ ; Τον ερώτησα πάλι…..και άρχισε να μασάει τα λόγια του !
Να σημειωθεί δε ότι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά που με υποκρισία λέγουν ότι ακολουθούν «μόνο την Γραφή», πιστεύουν την εξωβιβλική άποψη ότι ο Μελχισεδέκ ήταν ο υιός του Νώε ο Σημ !!! Τώρα πως γίνεται ο Σημ – ο υιός του Νώε- να χαρακτηρίζεται ΑΠΑΤΩΡ, αυτό μόνο η Σκοπιά μπορεί να μας το εξηγήσει…
(«Μια άποψη που εμφανίζεται στα Ιεροσολυμιτικά Ταργκούμ και έχει τύχει ευρείας αποδοχής μεταξύ των Εβραίων και άλλων είναι ότι ο Μελχισεδέκ ήταν ο Σημ, ο γιος του Νώε» Χιλιαστικό βιβλίο  ΕΝΟΡΑΣΗ Τόμος 2).
Οι Χιλιαστές αναγκάζονται να παραδεχτούν ότι «εξεικονιστικά» ο Μελχισεδέκ ονομάζεται ΑΠΑΤΩΡ και ΑΜΗΤΩΡ, συμβολίζει τον Ιησού. Συμφωνούμε και εμείς. Με ποία έννοια όμως ο Ιησούς ονομάζεται ταυτοχρόνως ΑΠΑΤΩΡ και ΑΜΗΤΩΡ αν όχι ως Θεάνθρωπος ;
Επίσης η Γραφή ονομάζει τον Ιησού Χριστό ως Θεό «ἀγενεαλόγητο, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων». Ειδικά η φράση «μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν» ανατρέπει πλήρως την θεομάχο πίστη των Χιλιαστών της Σκοπιάς.
Όλα τα κτίσματα έχουν «αρχή ημερών» ο Υιός του Θεού ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΧΗ ΗΜΕΡΩΝ, άρα δεν είναι κτίσμα !  Η φράση «μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν» αντιπαρατίθεται στην φράση «μήτε ζωῆς τέλος ἔχων». Ο Υιός δηλαδή  δεν έχει  αρχή ζωής, είναι Θεός !
Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά στον πανικό τους λέγουν ότι η φράση «μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν» αφορά την Ιερωσύνη του Ιησού και όχι την ύπαρξη του !!! Βρε άφρονες αιρετικοί τι είναι αυτά που λέτε ; Είναι δυνατόν ένα κτίσμα που έχει αρχή ημερών, (όπως πιστεύετε κακοδόξως για τον Υιό του Θεού), να μην έχει αρχή ημερών ως προς την Ιερωσύνη του ; Δηλαδή ο Υιός του Θεού ήταν Ιερέας πριν έλθει σε ύπαρξη ;;;
Όντως ανόητοι οι αιρετικοί !