Η ομίχλη της αμαρτίας-Γέροντα Παΐσιου Αγιορείτη ,Χαριτωμένες διδαχές

 Γέρ. Παΐσιος Αγιορείτης

Φωτο: FlickrParis Plage IMPROVED! -Sally Kamille - Flickr Karma Tàpia Paris

— Πριν από την εξομολόγηση υπάρχει ομίχλη, βλέπει κανείς θαμπά και δικαιολογεί τα σφάλματά του.

Γιατί, όταν ο νους είναι σκοτισμένος από τις αμαρτίες, δε βλέπει καθαρά.

Με την εξομολόγηση κάνει μια “φούουου”, φεύγει η ομίχλη και καθαρίζει ο ορίζοντας.

Πηγή: Γέροντος Παϊσίου «Χαριτωμένες Διδαχές, με παραβολές και παραδείγματα», εκδόσεις «Βρυέννιος», Θεσσαλονίκη 2003