Γ. Σωφρόνιος: «Τρία πράγματα δεν μπορώ να κατανοήσω»

gerondas_sofronios_4033
Τρία πράγματα δεν μπορώ να κατανοήσω: 

1) Πίστη χωρίς δόγµα
2) Χριστιανισμό έξω από την Εκκλησία
3) Χριστιανισμό χωρίς άσκηση

Και τα τρία αυτά, Εκκλησία, δόγµα και ασκητική, δηλαδή Χριστιανική άσκηση, συνιστούν για µένα ενιαία ζωή.

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ