ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

  1. Ρώτησε κάποιος τον αββά Αντώνιο, λέγοντας:-Τι να φυλάξω για να ευχαριστήσω τον Θεό; Του αποκρίθηκε ο γέρων και είπε:-Φύλαξε όσα σου παραγγέλω. Όπου κι αν πηγαίνεις, να’χεις προ οφθαλμών σου τον Θεό. Σε ό,τι κι αν πράττεις, να’χεις επιμαρτυρία από τις Άγιες Γραφές και σ’όποιον τόπο κι αν εγκατασταθείς, μην τον αλλάξεις γρήγορα. Αυτά τα τρία φύλαξε και σώζεσαι.[Γεροντικό]

     2. Όσον αφορά τη νηστεία ο γενικός κανόνας συνίσταται στο να βρει ο καθένας, ανάλογα με τις δυνάμεις του και την ηλικία του, το μέτρο της τροφής που χρειάζεται για να συντηρήσει το σώμα του και όχι όσο χρειάζεται για να χορτάσει.[Αββάς Μωυσής]

     3. Να γίνουμε γεμάτοι, έμπλεοι Αγίου Πνεύματος. Εδώ έγκειται η ουσία της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι τέχνη. Τέχνη τεχνών. Ας ανοίξουμε τα χέρια κι ας ριχθούμε στην αγκαλιά του Χριστού. Όταν έρθει ο Χριστός , κερδίσαμε το παν. Ο Χριστός θα μεταποιήσει τα πάντα μέσα μας. Θα φέρει την ειρήνη, τη χαρά, την ταπείνωση, την αγάπη, την προσευχή, την ανάταση. Η Χάρις του Χριστού θα μας ανακαινίσει. Αν στραφούμε σ’Αυτόν με πόθο, με λαχτάρα, με αφοσίωση, με έρωτα, ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα.[Άγιος Πορφύριος]