Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: "Το δικό μου" και "το δικό σου"

«Το δικό μου» και «το δικό σου», τα ψυχρά τούτα λόγια, φέρνουν στη ζωή μας όλες τις συμφορές, προκαλούν πολέμους, ανατρέπουν και αναστατώνουν τα πάντα.

«Το δικό μου» και το «δικό σου»…

τα καταραμένα και μιαρά τούτα λόγια, μπήκαν στον κόσμο από το διάβολο. Όπου επικρατεί «το δικό μου» και «το δικό σου», εκεί κάθε γνώμη γίνεται αφορμή διαμάχης και φιλονικίας. Όπου όμως δεν υπάρχει αυτό, βασιλεύει η ομόνοια και η ειρήνη.