ΑΣ ΑΚΟΥΣΘΗ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΟΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ  ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ  ΚΑΙ  ΤΟ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ
                                                                                      4.7.2014
1. Τὶς τελευταῖες ὧρες, μετὰ τὴν ἰσοπεδωτικὴ ἀπόφασι τὴς Ὁλομέλειας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ὑπ’ ἀριθμ. 2399/2014 ὑπὲρ τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους = «βιομηχανίες» καμικάζικαὶ βραδυφλεγεῖς βόμβες στὰ θεμέλια τοῦ Ἔθνους, εὐτυχῶς τόλμησαν ἀρκετοὶ λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ νά «ξεσπαθώσουν» ἐναντίον τοῦ μωαμεθανιοῦ τεμένους καὶ ταυτοχρόνως δειλὰ ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

2. Τονίζουμε πάλι, μήπως ἡ  ἀναφερομένη στὴν Ἀπόφασι τοῦ Σ.τ.Ε. χρηματοδότησις τοῦ τεμένους τῶν 1.100.000 Εὐρώ, εἶναι σκόπιμη «στάκτη στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων»;
Ἐνῷ ὁ Νόμος 3512/2006 προβλέπει 80.000.000 Εὐρώ, τώρα, γιὰ νὰ ἀφιονίσουν τὸν βαρύτατα φορολογούμενο πτωχὸ ἑλληνικὸ λαό, ὁμιλοῦν γιὰ δῆθεν 1.100.000 Εὐρώ ! ! !
Μήπως ἡ τεραστία διαφορὰ ὑπερκαλύπτεται ἀπὸ τὰ μυστικὰ κονδύλια  ἤ  τὰ καταβάλουν οἱ Σαουδάραβες πολλαπλάσια, γιὰ νὰ ὑπάρχουν και «χοντρὰ λαδώματα» ; ; ;
3. Ὅμως ὅσοι διαμαρτυρήθηκαν, δὲν ἐκμεταλλεύθηκαν δεόντως τὴν μεγάλη εὐκαιρία, ποὺ τοὺς δόθηκε, νὰ τονίσουν ξεκάθαρα αὐτό, ποὺ ἑκατοντάδες φορὲς, τόσον στὸ περιοδικό μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» ὅσον καὶ στὴ δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας  www.fotgrammi.gr, καθὼς καὶ στὸ facebook (Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους) ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε δημόσια ἐκδήλωσί μας καὶ ἐμφάνισί μας (Ἑορτὴ Ἁγ. Παύλου Ἀροανία Καλαβρύτων, Πολεμικὸ Μουσεῖο, Σπόρτιγκ, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα κ.λ.π.) διατυμπανίζουμε ἐκκωφαντικά
Α) Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὸ Σωματεῖο οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἴμαστε πανέτοιμοι καὶ ἀμετακλήτως ἀποφασισμένοι πρὸ πολλοῦ νὰ πραγματοποιήσουμε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια (πουθενὰ νὰ μὴ ἀναγραφῆ τὸ ὄνομά μας).
Β) Ἀπαλλάσουμε τους καθ’ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, νὰ δώσουν ἔστω καὶ μία «τρύπια» δεκάρα, δεδομένου ὅτι ἔχουμε λάβει πρόνοια νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὅλα τὰ δαπανήματα ἐμεῖς καὶ οἱ φορεῖς μας.
Τὰ πάντα θὰ διατεθοῦν ἀπὸ μᾶς μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια.
Γ)  Τὸ μόνο ποὺ ἀπομένει εἶναι ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ  δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῆ διευκολύνουσα (ὅπως στὴ περίπτωσι τοῦ πανάκριβου «φιλέτου» στὸ πρώην Ἱπποδρόμιο, ποὺ παραχωρήθηκε διὰ Νομοθετικῆς πράξεως τῆς Πολιτείας στὸ Ἵδρυμα «Σταῦρος Νιάρχος»).
Δ) Ἐνῶ στὴ περίπτωσι τοῦ Ἱδρύματος «Σταῦρος Νιάρχος», ὁ κρατικὸς προϋπολογισμὸς θὰ ἐπιβαρύνεται μὲ τὴν συντήρησι τῶν κτιρίων καὶ τὶς μισθοδοσίες Λυρικῆς Σκηνῆς, Βιβλιοθήκης καὶ Πάρκου, διακηρύσσουμε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ὅτι ἐμεῖς ὄχι μόνο δὲν θὰ ἐπιβαρύνουμε τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν κρατικὸ προϋπολογισμό, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας ἐπιπλέον νομοθετικῶς θὰ κατοχυρώσουμε τὸ 20 % τῶν ἐσόδων τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ ῎Εθνους νὰ περιέρχεται στὸν κρατικὸ προϋπολογισμὸ γιὰ ἐξοπλισμὸ Σχολείων καὶ γιὰ συσσίτια ἀπόρων μαθητῶν. Μὲ τὰ ὑπόλοιπα ἔσοδα νὰ χτίζωνται καὶ νὰ λειτουργοῦν ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα, σχολεῖα, ἐκπολιτιστικὰ κέντρα καὶ ἐν γένει νὰ δημιουργοῦνται συνεχῶς «Βασιλειάδες» στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό, γιὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ : «ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».
Ε) Ἀπὸ τὰ ἔσοδα τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω, θὰ διατίθενται ποσὰ καὶ γιὰ ἐξωραϊσμὸ ἡμιερειπωμένων Ναῶν(ἰδίως τῆς ἐπαρχίας) καὶ Ἱερῶν Μονῶν, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἀναστύλωσι τῶν 423 Ἱερῶν Μονῶν, ποὺ κατήργησε ἡ Βαυαροκρατία-Παποκρατία (ὅμως μὲ τὸ ἴδιο Διάταγμα οὔτε μία παπικὴ μονὴ δὲν καταργήθηκε…). Ὅλα αὐτὰ ἔχουν ἕνα ἀνεκτίμητο θησαυρὸ καὶ πρὸ παντὸς μία πολυτιμότατη ἱστορία – πολιτισμό, τὰ ὁποῖα ἐπιβάλλεται νὰ μεταλαμπαδεύσουμε στὶς νέες καὶ ἐπερχόμενες γενεές. Μόνον ἄν γαλουχηθοῦν οἱ νέες γενεὲς μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς στοργικῆς μητρὸς Ἑλλάδος, θὰ δυνηθοῦμε νὰ ἐπανέλθουμε στὶς ρίζες μας καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν καὶ ἡγέτες μὲ ὀρθόδοξη καὶ ἑλληνικὴ συνείδησι.
      4. Χιλιάδες ἀκραιφνεῖς Ἕλληνες χριστιανοὶ καὶ πατριῶτες ἀπογοητεύονται, ὅταν λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ παρασιωποῦν ὅλα αὐτὰ καὶ σταματοῦν στὸ «πρέπει νὰ γίνῃ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχουν τὰ χρήματα»…
Οἱ δριμύτατες διαμαρτυρίες τῶν ὑγιῶς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτομένων Ἑλλήνων  μᾶς βομβαρδίζουν ὅλο τὸ 24 ωρο, σὰν νὰ βάλαμε ἐμεῖς ὅλους αὐτοὺς νὰ ἀποσιωποῦν τὴν ἀλήθεια…
Κοκκινίζουμε μὲ αὐτὴ τὴν ἀδιανόητη καὶ ἀχαρακτήριστη συμπεριφορὰ τῶν φίλων καί, μὴ γνωρίζοντες πῶς νὰ τοὺς δικαιολογήσουμε στοὺς δίκαια ἀγανακτησμένους φίλους τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀποφεύγουμε νὰ ἐμφανιζόμαστε στὰ τηλέφωνα..
5. Τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους χρειάζεται φίλους, ποὺ νὰ ἔχουν ἐνστερνισθῆ τὰ Γραφικά :
Α) «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ.» (Σοφ. Σειρ. 4, 28)
Β) «μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. 9, 7)
Γ) « πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν » (Ρωμ. 14, 23).
Δ)  «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. 5,37)
καὶ
Ε) ὅτι πέραν τῶν ἄλλων ἰδιοτήτων τοῦ Θεοῦ εἶναι καὶ ἡ ἀλήθεια, ἡ ὁποία ὄχι μόνο δὲν ἐπιτρέπεται νὰ διαστρεβλώνεται ἀλλὰ ἀπεναντίας οὔτε καὶ νὰ ἀποκρύπτεται – ἀποσιωπᾶται.
       6. Ἄν, λοιπόν, τὸ περιβάλλον μερικῶν φίλων δὲν τοὺς προωθεῖ τὸ περιοδικό μας ἤ τὰ ἠλεκτρονικά μας μηνύματα, μὲ τὰ ὁποῖα τοὺς κοινοποιοῦμε πάντοτε τὶς ἀναρτήσεις μας, ἄς ρίξουν τουλάχιστον μία ματιὰ στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, γιὰ νὰ ἐνημερώνωνται καὶ νὰ ἐνημερώνουν ὀρθά, γιὰ νὰ μὴ κατασκανδαλίζουν χιλιάδες εὐλαβεῖς χριστανούς καὶ ἄς ποῦν δημοσίως ἐπιτέλους τὴν ὅλη ἀλήθεια γιὰ τὸΠανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους…
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ