Οι άνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί.
Δεν είναι λογικοί όσοι έμαθαν απλώς τα λόγια και τα βιβλία των αρχαίων σοφών, αλλ’ όσοι έχουν τη λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν ποιό είναι το καλό και ποιό το κακό και αποφεύγουν τα πονηρά και βλαβερά στην ψυχή, τα δέ αγαθά και ψυχωφελή, τα αποκτούν πρόθυμα με τη μελέτη και τα εφαρμόζουν με πολλή ευχαριστία προς τόν Θεό.

Αυτοί μόνοι πρέπει να λέγονται αληθινά λογικοί άνθρωποι.

 

Πηγή: imverias.blogspot.gr