vlasfimi seira

Πρωτοπρ. Νικόλαος  Μανώλης

Εἶναι τέχνη τοῦ Ἑωσφόρου, θέλοντας νὰ βλασφημήσει τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἁγίους, νὰ βάζει τοὺς ἀνθρώπους του νὰ διαπράξουν αὐτὴν τὴν αἰσχρὴ καὶ κολάσιμη ἁμαρτία. Ὁ ἴδιος δὲν τολμᾶ νὰβλασφημήσει, πείθει ὅμως τοὺς δαιμονόπληκτους καὶδαιμονισμένους ὀπαδούς του, νὰ μολύνουν τὴν πατρίδα μας καὶ τὴνὀρθόδοξη συνείδηση τοῦ λαοῦ. Δὲν ἀντέχει νὰ βλέπει τοὺς χριστιανοὺς νὰ ἀγωνίζονται πνευματικὰ αὐτὴν τὴν εὐλογημένη περίοδο. Καίγεται ἀπὸ τὶς νηστεῖες καὶ τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ἐκδικεῖται.

 Ὅλο τὸ προηγούμενο διάστημα, ὁ Ἑωσφόρος καὶ τὸ πλῆθος τῶν δαιμόνων του, ὑπέφεραν ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ ποὺ ἀπέδωσαν οἱ πιστοὶ στὴν Κυρία Θεοτόκο, στὴν τόσο μισητὴ ἀπὸ τὸν Διάβολο. Τὸ “Χαῖρε ΝύμφηἈνύμφευτε”, σὰν βόμβα κατέστρεφε τὶς παγίδες του. Τὸ πλῆθος τοῦ κόσμου ποὺ ὁδηγεῖται μὲ τὶς πρεσβεῖες της, στὸμυστήριο τῆς ἐξομολόγησης καὶ τῆς θείας Κοινωνίας, ἀνατρέπει τὰ σχέδια τοῦ κοσμοκράτορα. Καὶ αὐτός,ἀναδιπλώνεται, ἐφαρμόζοντας μία ὑποχθόνια, σιωνιστικὴ στρατηγική.

Μέσα στὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, τὴν πιὸ ἱερὴ περίοδο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ τηλεόραση ἐπιστρατεύτηκε νὰἀμαυρώσει τὴν Πίστη μας. Ὅλα τὰ τηλεοπτικὰ κανάλια σχεδόν, ἐπιδόθηκαν σὲ ἀντιχριστιανικὲς προβολὲς καὶἐκπομπές. Ο  ALPHA  ὅμως, ξεπέρασε τὰ ὑπόλοιπα σὲ αἰσχρότητα καὶ βλασφημία. Προσβάλλει κάθε βράδυ τὸπρόσωπο τῆς Παναγίας μας μὲ τὴν παρουσίαση τῆς ἀπροκάλυπτα ἀντίχριστης σειρᾶς “Μαρία καὶ Iωσήφ”. Ἡ ταινία εἶναι διαποτισμένη ἀπὸ προτεσταντικές, σιωνιστικὲς καὶ μασωνικὲς ἀντιλήψεις περὶ τοῦ προσώπου τῆς Θεοτόκου. Προβάλει τὴν νεοεποχίτικη διδασκαλία περὶ τῆς λεγομένης “ἁγίας οἰκογενείας”, ἐνδεδυμένη μὲ πλούσια σεξιστικὴ συμπεριφορὰ τῶν πρωταγωνιστῶν. Ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη τῶν Ἑλλήνων καὶ εἶναιἀπροκάλυπτα ἐχθρικὴ πρὸς τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ἐπίσκοπος Πενταπόλεως ὁ θαυματουργός, ἔγραψε κάποτε πὼς τοὺς βλάσφημους ἡκοινωνία πρέπει νὰ τοὺς τιμωρεῖ γιὰ τὸ δικό της συμφέρον, διότι εἶναι μέλη σάπια καὶ ἀπειλοῦν νὰ μολύνουνὁλόκληρη τὴν κοινωνία. Ὀφείλει νὰ τοὺς τιμωρεῖ, γιὰ νὰ μὴν ἐπισύρει τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐναντίον της. Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι λοιπὸν νὰ εἶναι ἡ στάση μας ἀπέναντι στὸ βλάσφημο τηλεοπτικὸ κανάλι; Ὁπωσδήποτε, κανεὶς χριστιανὸς νὰ μὴ παρακολουθήσει τὴν ἱερόσυλη αὐτὴ σειρά. Νὰ διαμαρτυρηθοῦμε ὅλοι στὸ συγκεκριμένο τηλεοπτικὸ σταθμό,ὥστε, ἂν εἶναι δυνατόν, νὰ σταματήσει ἡ προβολὴ τῆς συγκεκριμένης σειρᾶς.

Προχωρώντας ἕνα βῆμα παραπέρα, θὰ ἤθελα νὰ συμβουλεύσω κάθε ἕναν πιστό, ἂν πὰρ’ ἐλπίδα παρακολουθεῖ ἀκρίτως καί μὲ εὐχαρίστηση τὴν σειρὰ αὐτήν, νὰ μὴν προσέλθει αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὸ ἅγιο Ποτήριο,ἂν πρωτίστως δὲν ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν πνευματικὸ καὶ ζητήσει τὴ συγχώρεση τοῦ Θεοῦ, γιατί μόλυνε μὲ τὸ αἰσχρὸαὐτὸ θέαμα τὴ ψυχὴ του, συμμετέχοντας στὴ βλασφημία.

 ΠΗΓΗ: ΑΚΤΙΝΕΣ http://aktines.blogspot.gr