Φωτο:wooz.gr

Φωτο: wooz.gr

«Ο πόνος είναι το εύκρατο κλίμα για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της πνευματικής ζωής». (Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης)

«Μόνο οι πονεμένοι έχουν κάτι σημαντικό να πουν. Πίσω από τον κάθε ανθρώπινο πόνο κρύβεται ο Θεός». (Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης)

«Οι διδάσκαλοι δεν λέγουν πάντα όλα όσα γνωρίζουν, αλλά όσα μπορούν οι ακούοντες να κατανοήσουν και ν’ ακολουθήσουν». (Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης)

«Να σκέπτεσαι σαν άνθρωπος δράσεως και να ενεργείς σαν άνθρωπος σκέψεως». (Bergson)

«Όποιος ζει χωρίς τρέλλες δεν είναι και τόσο φρόνιμος όσο νομίζει». (Λαροσφουκώ)

ΠΗΓΗ: ΔΙΑΚΟΝΗΜΑ http://www.diakonima.gr