Για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού

Ο νερόμυλος λειτουργεί με τη βοήθεια του νερού που κυλάει. Το νερό όμως πρέπει να είναι σε μεγάλη ποσότητα. Ο καταρράκτης τροφοδοτεί τις δεξαμενές Α και Β με 1000 κυβικά νερό κάθε ώρα, καθώς εισέρχεται από την κορυφή του συστήματος των σωλήνων. Σε κάθε διασταύρωση το νερό που ρέει μοιράζεται σε δύο ίσα μέρη. Πόσα λίτρα νερού θα μαζευτούν στην κάθε δεξαμενή;

Στο κίτρινο κουτάκι που βρίσκεται πάνω στην κάθε δεξαμενή γράψε την ποσότητα των κυβικών μέτρων που μαζεύεται σε μία ώρα αν δεν αφήσουμε το νερό να φύγει απ΄ αυτές. Αν υπολογίσεις σωστά, θα δεις το ποταμάκι να κυλά και το νερό του να γυρίζει τη ρόδα του μύλου, που θα πάψει να έχει πρόβλημα.

Κάνε κλικ για να παίξεις

ΠΗΓΗ: ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ http://www.pemptousia.gr