Το φιλόπτωχο ταμείο απαρτίζεται από α) τον Πρωτ. Παναγώτη Αποστολόπουλο β) την κα. Μαρία Μπασδέκη γ) την κα. Ελπινίκη Κατσιμαλή δ) την κα. Ευαγγελία Καντώνια ε) την κα. Ζωή Γραβάνη και στ) τον κ. Γενναίο Τσιώλη