Το φιλόπτωχο ταμείο απαρτίζεται από α) τον Πρωτ. Παναγιώτη Αποστολόπουλο β) την κα. Στέλλα Σκάγια γ) την κα. Ελπινίκη Κατσιμαλή δ) την κα. Ζωή Λεβέντη ε) την κα. Ζωή Γραβάνη και στ) τον κ. Γεώργιο Δημητριάδη.