Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αχιλλίου Λάρισας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος:   Αρχιμ. Ραφαήλ Ευαγγέλου
Αντιπρόεδρος:      Δημήτρης Μπραβάκης
Ταμίας:   Γεώργιος Δημητριάδης
Γραμματέας:   Γεώργιος Τσαπραζλής
Μέλος:   Ευθύμιος Γκέφος