Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αχιλλίου Λάρισας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος:   Αρχιμ. Ραφαήλ Ευαγγέλου
Αντιπρόεδρος:     Γεώργιος Δημητριάδης
Ταμίας:   Αθανάσιος Μιχαλόπουλος
Γραμματέας:   Ευάγγελος Διβάνης
Μέλος:   Γεώργιος Τσαπραζλής